sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oleśnica – gmina: Działając na wielu frontach

Całkiem niezły budżet, sporo środków finansowych przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne, dbałość o drogi i bazę oświatową w ramach strategii zrównoważonego rozwoju – to tylko niektóre atrybuty gminy Oleśnica. Warto także podkreślić, że w trudnych czasach wojny na Ukrainie mieszkańcy wraz z miejscowym samorządem świetnie zdają egzamin z empatii, co widać dzięki skali pomocy uchodźcom wojennym.

Polskie samorządy i mieszkańcy gmin są dzisiaj na pierwszej linii pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Pomagając ukraińskim uchodźcom

– Ludziom trzeba zapewnić wikt i opierunek, co pociąga za sobą niemałe koszty finansowe – mówi Marcin Kasina, wójt gminy Oleśnica. – Ale we współczesnym świecie nie ma nic za darmo, a mamy rosnącą inflację, wysokie ceny paliw, a co za tym idzie ceny żywności poszybowały w górę. Trzeba podziękować mieszkańcom naszej gminy, którzy spontanicznie otworzyli swoje serca i domy i wzięli na siebie większość ciężaru pomocy Ukraińcom. Dzisiaj około 350 uchodźców mieszka u nas na kwaterach prywatnych i dobrze się stało, że nasz rząd postara się rekompensować koszty związane z tego rodzaju pomocą. Nasz samorząd przeznaczył już dla uchodźców dwie świetlice wiejskie w miejscowościach Wszechświęte i Smardzów, a niebawem dołączy do nich kolejna w Jenkowicach. Wojewoda pytał nas, czy mamy do dyspozycji obiekty wielkoformatowe, czyli np. sale gimnastyczne, które moglibyśmy przeznaczyć na zakwaterowanie uchodźców, ale z tym są problemy. Trwa przecież rok szkolny i nasza młodzież korzysta z tych obiektów. Sytuacja jest dynamiczna, w zasadzie co kilka dni uczestniczymy w konferencjach online z wojewodą – zalecenia zmieniają się jak w kalejdoskopie – i zobaczymy, jak to dalej będzie. Muszę również dodać, że już na początku wojny w Ukrainie, 25 lutego, powołaliśmy sztab kryzysowy odpowiedzialny m.in. za zakwaterowanie uchodźców i zbiórki artykułów pierwszej potrzeby. Ponadto aktywowaliśmy panie z diaspory ukraińskiej, mieszkające na terenie gminy już od jakiegoś czasu, które znają język polski i pomagają w tłumaczeniach. A na zbiórki artykułów – w które zaangażowały się m.in. Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki OSP – przeznaczyliśmy świetlice w sołectwach. Mamy dwa punkty zbiorcze – w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej, w sali gimnastycznej, i w siedzibie GOK-u w Boguszycach, gdzie zwożone są wszystkie dary i tam właśnie rozdawane potrzebującym Ukraińcom.

Priorytety budżetowe i pomocowe programy

Tegoroczny budżet gminy Oleśnica jest podobny do ubiegłorocznego i wynosi ponad 80 mln zł. To ambitny budżet, którego mogłaby pozazdrościć niejedna polska gmina.

– Mniej więcej jedną czwartą z niego przeznaczymy na inwestycje – podkreśla wójt Marcin Kasina – a priorytetami będą infrastruktura drogowa, zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz oświata. Rozbudowujemy już drugą szkołę – teraz w Ligocie Polskiej, ale realizujemy także przedsięwzięcia w sferze kulturalno-oświatowej. Będziemy budować dwie następne świetlice wiejskie – w Krzeczynie i Boguszycach. Ponadto przed nami jest skanalizowanie całej Smolnej i jest to inwestycja szacowana na ponad 6 mln zł.

Z pierwszej transzy rządowego programu Polski Ład gmina Oleśnica pozyskała dofinansowanie na jedno tylko zadanie, opiewające na 3,3 mln zł – budowę remizy w Ligocie Małej.

– Niestety, potraktowano nas najsłabiej w całym powiecie oleśnickim, bowiem mniejsze od nas gminy dostały po kilkanaście milionów złotych – ocenia wójt Marcin Kasina. – Do drugiej transzy Polskiego Ładu złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowania – dotyczący skanalizowania Dąbrowy, sporych inwestycji drogowych oraz budowy gminnego przedszkola. Co do grantów popegeerowskich, to jeden projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej – ciągu pieszo-rowerowego w Sokołowicach i jest to wspólne działanie z Powiatem Oleśnickim, w którym gmina Oleśnica jest inwestorem zastępczym. Drugi projekt związany jest także z drogami w Zimnicy i Ligocie Polskiej, gdzie aplikujemy o 5 mln zł.

S.G.