środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kostomłoty: Tu warto inwestować!

Władze gminy Kostomłoty sukcesywnie prowadzą politykę zmierzającą do zagospodarowania terenów inwestycyjnych przez inwestorów.

Gmina Kostomłoty określana jest mianem ośrodka doskonale usytuowanego lokalizacyjnie. Ma tę zaletę, że przez jej terytorium przebiega autostrada A4 oraz sieć dróg krajowych. Mała odległość od dużych aglomeracji miejskich i dobre z nimi połączenia tworzą szanse na sukces. Integracja europejska spowodowała, że takie gminy jak Kostomłoty, położone niedaleko Niemiec i Czech, rozwijają się prężnie i są szczególnie atrakcyjne inwestycyjnie. Do kluczowych zasobów inwestycyjnych zaliczamy strefę aktywności gospodarczej zlokalizowaną bezpośrednio przy autostradzie A4 i drodze krajowej nr 5, która objęta została Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Podstrefa Kostomłoty posiada aktualny MPZP i ma obszar ponad 80 ha dysponowany przez ANR – Skarb Państwa. Pozostałe tereny zlokalizowane w strefie pozostają w dyspozycji właścicieli prywatnych i mają powierzchnię około 70 ha.

Za podstawowe funkcje wprowadzane na teren Strefy Aktywności Gospodarczej uznaje się: przemysł, składy i magazyny, bazy obsługi transportu, budownictwo, rzemiosło usługowe, usługi komercyjne. Tereny o powyższych funkcjach określa się jako produkcyjno-usługowe. Dla inwestorów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie przewidziano ulgi podatkowe i zwolnienia. Na wniosek obecnego wójta gminy Kostomłoty uzyskano zapewnienie przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy 3 MW dla planowanych inwestycji.

 

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2015

W celu poprawy stanu infrastruktury gminnej w roku 2015 zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych:

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kostomłoty

Dofinansowanie: Unia Europejska – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Wartość całkowita: 14.944,50 zł. Dotacja UE: 12.702,82 Wkład własny: 2.241,68 zł.

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jarząbkowice, Ramułtowice, Wilków Średzki, Zabłoto

Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Wartość całkowita: 205.467,66 zł. Dotacja UE: 133.637,00 zł. Wkład własny: 71.830,66 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty:

– budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Szpitalnej w Kostomłotach,

– budowa tranzytu wodociągowego Ramułtowice – Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka – II etap,

– budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sobkowice.

Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wartość całkowita: 614.608,30 zł. Dotacja UE: 368.503,00 zł. Wkład własny: 246.105,30 zł.

• „Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice”

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Priorytet nr 4.1 Ochrona i przywracanie bioróżnorodności systemów leśnych.

Wartość całkowita: 245.848,48 zł. Dotacja: 88.700,00 zł. Wkład własny: 157.148,48 zł.

• „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty – II etap”

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita: 21.254,83 zł. Dotacja: 17.908,00 zł. Wkład własny 3.160,96 zł.

• „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych we wsiach: Kostomłoty, Chmielów, Mieczków”

Zakres projektu: dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w trzech miejscowościach.

Wartość całkowita: 31.852,08 zł. Dotacja z budżetu WD: 15.926,00 zł. Wkład własny: 15.926,08 zł.

W ubiegłym roku gmina partycypowała również w zakupie nowego pojazdu, który służyć będzie policji a tym samym zapewni porządek i bezpieczeństwo mieszkańcom. W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Średzkim, w gminie uruchomiono Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej.

Inwestycje drogowe zrealizowane na terenie gminy w roku 2015 opiewały na kwotę około 470.000 zł.


 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Kontakty pomiędzy społecznościami zamieszkującymi różne państwa stanowią bazę do budowania wspólnej Europy. W gminie Kostomłoty proces ten rozpoczął się w 1996 roku, kiedy nawiązano współpracę z francuską gminą Sierentz w Alzacji. Już rok później obie strony podpisały Deklarację Intencji Współpracy. Przysięga Bliźniacza podpisana została w 1999 roku przez stronę polską, a w 2000 roku przez stronę francuską. Jej główną przesłanką jest jedność europejska realizowana z ogromnym zaangażowaniem przez mieszkańców i władze obu gmin, począwszy od Zbigniewa Michalewskiego – pierwszego wójta gminy Kostomłoty, poprzez wójtów kolejnych kadencji: Kazimierza Bubę, Aleksandra Bąka, Wacława Jaskułę oraz obecnego wójta Stanisława Wichę.

Szczególną rolę w budowaniu i rozwijaniu wzajemnej współpracy odgrywa mer gminy Sierentz Jean Marie Belliard odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja założeń Przysięgi Bliźniaczej nie byłaby możliwa bez wzajemnego zrozumienia, zaufania, a przede wszystkim entuzjazmu i zapału wielu osób: radnych, samorządowców, szkół i instytucji oraz mieszkańców obu gmin. Wizyta samorządowców gminy Kostomłoty, która miała miejsce w październiku 2015 roku w Sierentz, jest dowodem ciągłości i aktywności w prowadzeniu polityki partnerskiej obu jednostek.


 

Gmina Kostomłoty jest jedną z pięciu gmin powiatu średzkiego. Od północy sąsiaduje z gminami Środa Śląska i Miękinia, od zachodu z gminą Udanin. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 146,3 km kw., liczba mieszkańców – 7058 osób.