sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Małopolska

Bez węgla

Uncategorized
We wrześniu sejmik województwa małopolskiego przyjął uchwałę wyznaczającą działania związane z poprawą jakości powietrza na najbliższe dziesięć lat. Jednym z najważniejszych rozwiązań będzie wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na terenie Krakowa. „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” obejmuje jedenaście stref ochrony powietrza, w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Wyznacza długo- i krótkoterminowe działania naprawcze, których realizacja ma pozwolić w ciągu dziesięciu lat na osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń. Zakaz palenia węglem w piecach w Krakowie może wprowadzić jedynie sejmik województwa. Jak podał lokalny serwi...