niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Plurimos annos

Otwarcie 26 października nowej sali koncertowej było pięknym ukoronowaniem jubileuszu 65-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Koncert inauguracyjny, który poprowadził Maestro Marek Pijarowski, a wykonawcami byli absolwenci i studenci wrocławskiej uczelni, był triumfem młodych muzyków, dla których obiekt przecież powstał.

– Akademia to dostojna 65-latka, która z wiekiem pięknieje i staje się coraz atrakcyjniejsza – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. – Bogata w cenne doświadczenia płynące z przeszłości i równocześnie chłonąca nowe idee jest inspirującym przykładem nowoczesnej instytucji otwartej na świat i zarazem wiernej własnej tradycji…

Wzruszenia nie ukrywał rektor Akademii Krystian Kiełb. Niezwykle serdecznie dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego kampusu Akademii. Perłą w koronie jest nowa sala koncertowa, mająca znakomitą akustykę – dzieło pracowni Piotra Kozłowskiego. Znakomita jest także architektura obiektu – architekt Krzysztof Barysz świetnie wpisał nowoczesny, odwołujący się do modernizmu obiekt w kontekst otoczenia. Zestawienie nowoczesności nowego gmachu z dostojną ozdobnością głównej siedziby Akademii jest wyjątkowo udane. Ale – co podkreślał wielokrotnie rektor Krystian Kiełb – najważniejsi są ludzie. – Miarą wydarzeń bywają często wyrażone liczbami wskaźniki, ilustrujące różne strefy rozwoju uczelni. Za liczbami kryją się jednak treści dużo bardziej doniosłe: idee wyznaczające kierunki rozwoju, a przede wszystkim wspaniali ludzie, wybitne postaci z uczelnią związane i towarzysząca im niezmiennie misja służby sztuce. Jej realizację rozpoczęli pionierzy wrocławskiej uczelni w 1948 roku, a ich dzieło kontynuowali następcy, wnoszący do wspólnego dobra, jakim jest dzisiejsza Akademia, swój talent, artyzm, rzetelną pracę, zaangażowanie i radość tworzenia.

Koncert jubileuszowy, którego program – co podkreślił Maestro Marek Pijarowski – godny był wielkich sal koncertowych, rozpoczął utwór Adama Porębskiego „Hierophonos F-E-C-H” (na cześć ks. Hieronima Feichta, pierwszego rektora wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej). Dzieło studenta wydziału kompozycji, nieco „Pendereckie” z ducha, pokazało, jak świetne talenty kształci wrocławska uczelnia. Burzliwe brawa nagrodziły wykonanie „Te Deum” Antona Brucknera i Koncert na orkiestrę symfoniczną i zespół jazzowy Rolfa Libermanna, a „Krzesany” Wojciecha Kilara poderwał publiczność do owacji na stojąco. Zasłużonej owacji, bowiem koncert był prawdziwym triumfem młodych wykonawców – Akademickiej Orkiestry Symfonicznej, Chóru „Feichtinum” i Big-Bandu Akademii Muzycznej.

Pięknie zaczęła się historia nowej sali koncertowej w Akademii… Najlepiej chyba podsumował odczucia wszystkich gości koncertu (i wszystkich kochających muzykę) minister Zdrojewski: – Życzę, by każdy następny rok był dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu coraz lepszy, a jej dalszy pomyślny rozwój przynosił chlubę polskiej kulturze muzycznej.

Nowy obiekt umocni pozycję Akademii Muzycznej jako nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-naukowego i kulturalnego, a jako miejsce wielu inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym przyczyni się do promocji Wrocławia i Dolnego Śląska oraz wzrostu atrakcyjności regionu. W roku 2016 Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Już dzisiaj można ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego będzie bardzo ważnym punktem na mapie owej stolicy.

Anita Tyszkowska


 

Z okazji jubileuszu 65-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu winszuję znakomitego dorobku, gratuluję intensywnej działalności naukowej i życzę kolejnych lat wspaniałych sukcesów artystycznych. Życzę, by rozbudowany kampus Akademii, harmonizujący z miejską przestrzenią Wrocławia, pozostawał ważnym centrum życia kulturalnego.

Ufam, że ten jubileusz będzie piękną okazją do wspomnienia patrona, twórców i dotychczasowych rektorów Akademii. Panu Rektorowi Krystianowi Kiełbowi, Profesorom i Studentom tworzącym dziś tak aktywne i twórcze środowisko akademickie życzę, by utwory dawne i nowe interpretowane w murach tej znakomitej uczelni kształtowały Państwa wrażliwość, przynosiły radość i spełnienie twórczego powołania.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski