piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Źródło zdrowia

Polanica-Zdrój to miejscowość łącząca w sobie urok podgórskiego miasta z bogatą ofertą uzdrowiskowo-wczasową. To bardzo znaczący ośrodek turystyczny na mapie Kotliny Kłodzkiej w otoczeniu Gór Stołowych i Bystrzyckich.

Ostatnie lata są dla Polanicy-Zdroju szczególnie pomyślne, a to za sprawą wielu dobrych inwestycji mających duży wpływ na architekturę przestrzenno-krajobrazową miasta. Przykładem może być zajęcie I miejsca w kategorii „Renowacja obiektów zabytkowych” dla gminy Polanica-Zdrój za przebudowę Parku Zdrojowego, który został uznany za najlepszą inwestycję w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku 2010-2011”. Ponadto rozpoczęła się właśnie kolejna inwestycja mającą na celu podniesienie atrakcyjności uzdrowiskowej miasta poprzez wykonanie trasy spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką.

Działania władz gminy zostały docenione przyznaniem III miejsca w rankingu gmin i powiatów miejskich tworzonym w 2012 roku przez Związek Powiatów Polskich. Co więcej, obok Krakowa i Białegostoku Polanica-Zdrój została uznana za jedną z trzech najlepszych gmin miejskich w kraju. Dowodem jest dyplom i statuetka godła promocyjnego TERAZ POLSKA, będące wyróżnieniem dla najlepszych pod względem gospodarności i atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gmin w Polsce. Potwierdzeniem zasadności wyboru kapituły są rozpoczęte w tym roku realizacje inwestycji hotelowych na przykład z dr Ireną Eris.

Oprócz podnoszenia atrakcyjności krajobrazowej miasta Polanica-Zdrój gmina realizuje inwestycje związane z budową mieszkań socjalnych. Przykładem jest ukończona w 2013 budowa dwupiętrowego budynku mieszkalnego, który składa się z 29 lokali, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zaplanowano już remonty nawierzchni dróg, chodników, alei, poprawiając tym samym infrastrukturę miasta.

Rzetelnie przemyślana gospodarka zarządzania finansami gminy przynosi w tym roku efekty w postaci nadwyżki budżetowej za dwa kwartały 2013 roku w wysokości 6.822.155,12 zł. Z tego też powodu polanicki samorząd i mieszkańcy mają nadzieję, że przyszły rok będzie również kolejnym krokiem rozwoju Polanicy-Zdroju na rzecz zarówno samych mieszkańców, jak i turystów.