sobota, 10 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Więcej pieniędzy, więcej inwestycji

Rozmowa z wójtem gminy Żórawina Janem Żukowskim

Jan Żukowski

Jak pan ocenia pierwszą połowę roku 2018? Jaki to był okres dla waszego samorządu?

Tę pierwszą połówkę roku oceniam pozytywnie. A na moją ocenę składa się przede wszystkim to, że rok 2018 jest kolejnym, w którym budżet gminy Żórawina jest coraz większy, w związku z czym dysponujemy większą pulą środków finansowych, a co za tym idzie możemy inwestować. I inwestujemy, biorąc pod uwagę przede wszystkim oczekiwania naszych mieszkańców. Środki finansowe przeznaczamy głównie na poprawę bezpieczeństwa, drogi i chodniki oraz wzbogacanie naszej bazy oświatowej – m.in. w Rzeplinie musimy pilnie rozbudować szkołę. Chcemy zrobić to jak najszybciej i wybudujemy szkołę modułową – mamy już opracowaną dokumentację i wyłonionego wykonawcę tego zadania. A co do wykonawców, to brakuje ich na rynku, ale nie dość tego – windują ceny przekraczające znacznie kosztorysy.

Niestety, tak się dzieje nie tylko na Dolnym Śląsku, tak się dzieje w całym kraju…

A dobrym przykładem tej dramatycznej i wprost nienormalnej sytuacji jest nasz Wilczków. W ubiegłym roku Powiat Wrocławski ogłosił dwa przetargi, z których nic nie wyszło, a w tym roku przygotowuje się kolejny przetarg i boimy się bardzo, że może zabraknąć czasu na zrealizowanie inwestycji – wybudowanie chodnika nieopodal szkoły podstawowej i kościoła, dzięki któremu będzie znacznie bezpieczniej. Mam trochę żalu do starostwa powiatu wrocławskiego o to, że – moim zdaniem – nie zadbało o należyte przygotowanie tej tak bardzo potrzebnej naszej społeczności inwestycji. Na mocy naszego porozumienia z Powiatem Wrocławskim, to oni wzięli na siebie przebudowę drogi i budowę chodnika w Wilczkowie, a gmina Żórawina zobowiązała się do wybudowania chodników w Bogunowie, Rzeplinie i Galowicach…

– …gdzie jest wspaniałe Muzeum Powozów…

– …odwiedzane przez kilkaset tysięcy osób rocznie i tam też sami wybudowaliśmy chodnik bez żadnego udziału starostwa powiatu wrocławskiego. A dzisiaj zlecamy opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodników w kolejnych naszych miejscowościach – Jaksonowie, Polakowicach, Komorowicach i Karwianach i w tych działaniach oczekujemy na wsparcie Powiatu Wrocławskiego i jego zaangażowanie, aby te strategiczne odcinki jak najszybciej zrealizować. Ponadto – owocnie współpracując z Zarządem Dróg Wojewódzkich – kończyny przebudowę drogi wojewódzkiej w Starym Śleszowie i wkrótce ta inwestycja zostanie zakończona. Poza tym realizujemy przebudowę skrzyżowania w Wojkowicach, gdzie sytuacja jest dramatyczna.

Dlaczego?

Zwracaliśmy się do ministrów infrastruktury, poprzedniego i obecnego, z prośbą o pomoc, ale bezskutecznie. Gmina Żórawina leży wzdłuż autostrady A4, w Krajkowie jest zjazd, a w Karwianach kolejny. Są dwie bramki, odcinek drogi wynosi sześć kilometrów, za który kierowca musi zapłacić 70 groszy. Ale kierowcy, aby nie czekać przy autostradowych bramkach, objeżdżają ten odcinek przez Żórawinę, Księginice, Domasław, Bielany – i wjeżdżają na autostradę. Z tego powodu na naszych drogach jest niebezpiecznie, a ponadto drogi są niszczone przez ciężki transport. A do tego dochodzi remont autostrady, i to w okresie wakacji. To dla nas ogromny problem i niedawno w Wojkowicach zdarzył się śmiertelny wypadek, a kolejny na zjeździe w Krajkowie. Wypadków jest bardzo dużo, sytuacja jest dramatyczna i prosimy policję o zwiększenie w tych newralgicznych miejscach liczby patroli. Przecież tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi, po prostu o życie.

Rozmawiał Sławomir Grymin