piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Tu stawia się na sport

W centrum Żórawiny znajduje się doskonałe miejsce do zlokalizowania infrastruktury sportowej dla piłkarzy, biegaczy lekkoatletów, dzieci, uczniów, młodzieży i dorosłych. To obszar o powierzchni prawie 4 ha, na którym już są boiska trawiaste i boisko ze sztuczną nawierzchnią, a to wszystko w pobliżu gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola.

Od lat wyczekiwane jest powstanie sali gimnastycznej przy gimnazjum gminnym, bo młodzież szkolna ćwiczyła na korytarzach lub na zewnątrz. Budowę udało się rozpocząć na początku 2015 roku, równocześnie ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania w kwocie sięgającej 70 proc. wartości inwestycji. W godzinach prowadzenia zajęć z obiektu korzystać będą dzieci i młodzież szkolna, a potem będzie dostępny dla mieszkańców. Budynek będzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokości maksymalnej 11 m i wysokości użytkowej głównej areny sportowej nie mniejszej niż 7,20 m, a powierzchnia głównej areny wyniesie 682 mkw.

Samorząd gminy z sukcesem starał się o wsparcie budowy boiska lekkoatletycznego w ramach Programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 2015”. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca br. gminie Żórawina udzielono z budżetu województwa dotacji w wysokości 300 000 zł. Kompleks będzie składał się z 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o obwodzie 200 m z nawierzchnią syntetyczną, 6-torowej bieżni do sprintu o długości 100 m (120 m ze startem i wybiegiem) z nawierzchnią syntetyczną, skoczni w dal o wymiarach 2,75 x 10 m z rozbiegiem o długości 40 m z nawierzchnią syntetyczną, pola do pchnięcia kulą i boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 x 22 m. Całość będzie ogrodzona i wyposażona w niezbędne elementy do uprawiania koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa.

Trwa ocena wniosku na budowę nowego zaplecza szatniowego, które będzie wykorzystywane przez kluby sportowe korzystające z boisk i bieżni. Remont istniejącego budynku wiązałby się z całkowitą wymianą konstrukcji i instalacji, obecna konstrukcja drewniana i z płyt sprzyja powstaniu pożaru. Nowy obiekt będzie bezpieczny, spełni wszelkie obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej, sanitarne, dostępności dla osób niepełnosprawnych itp.

Wnioski złożone zostały w Ministerstwie Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej”, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017”, a także Programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 2015”. Całkowita suma, o jaką gmina się ubiega, to ponad 3,5 mln zł. Aby spełniać wymogi udziału w konkursach, należało dysponować pełną dokumentacją techniczną, łącznie z pozwoleniem na budowę, a także zapewnić udział środków własnych gminy w finansowaniu inwestycji. Realizacja opisanych inwestycji pozwoli utworzyć centrum skupiające infrastrukturę i pozwalające na uprawianie różnych dyscyplin sportowych. A to nie koniec, bowiem budowane są także mniejsze boiska wielofunkcyjne w różnych sołectwach, szatnie i zaplecza.

A o tym, że tu właśnie, w gminie Żórawina, obiekty sportowe są czymś bardzo ważnym, świadczy fakt, iż już dzisiaj młodzi sportowcy są tej gminy chlubą – Natalia Chrzanowska z klasy 3R i Dawid Smyk z 3A miejscowego gimnazjum mogą się pochwalić laurami sportowymi z najwyższej półki. Natalia w roku 2014 zdobyła mistrzostwo Polski i Europy w karate (w kategorii kadetek), a Dawid drużynowe wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii wagowej. Samorząd Żórawiny docenił osiągnięcia młodych sportowców: wójt Jan Żukowski z prawdziwą satysfakcją – na uroczystym spotkaniu w gimnazjum 26 listopada 2014 roku – wręczył Natalii i Dawidowi sportowe stypendia.

Rozwój infrastruktury sportowej to dla mieszkańców bardzo ważna sprawa! Sport bowiem to nie tylko zdrowie, ale i możliwość kształtowania charakteru, umiejętności współdziałania, wreszcie – sport naprawdę daje radość. I dotyczy to wszystkich, niezależnie od kondycji i wieku…

M.K.