środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Szkoła z prawdziwego zdarzenia

W gminie Żórawina nigdy nie zamykano szkół, a w małych społecznościach szkoły są nie tylko miejscami edukującymi uczniów – to także kuźnie charakterów i prawdziwe reduty kultury i integracji społeczności. Taką placówką jest bez wątpienia Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie, oddana do użytku w 1964 roku.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego jest jedną z pięciu podstawówek na terenie gminy Żórawina. W skład bazy oświatowej gminy wchodzą jeszcze: gimnazjum, przedszkole publiczne i kilka przedszkoli niepublicznych. Szkoła liczy 18 oddziałów – w tym jeden oddział przedszkolny – i zatrudnia 38 nauczycieli i 6 pracowników technicznych.

– Jestem bardzo zadowolona ze sprzętu, którym dysponujemy – uśmiecha się dyrektor Lucyna Wasinkiewicz. – Niemalże w co drugiej klasie mamy multimedialną lub interaktywną tablicę, każda klasa wyposażona jest w komputer z dostępem do internetu i każdy nauczyciel ma na podorędziu drukarkę. Krótko mówiąc, wszyscy mają w klasach to, czego potrzebują do pracy. Poza tym w wielu klasach są pianina, jest też fortepian, a wszystko dlatego, że współpracujemy ze szkołą muzyczną. Mamy też własną salę gimnastyczną, gabinety do terapii logopedycznej i pedagogicznej, a swoje gabinety mają też psycholog i rehabilitantka.

Na poziom każdej szkoły wpływa skala jej usprzętowienia, ale szkoła to przede wszystkim jej kadra dydaktyczna, wrażliwość nauczycieli i oczywiście uczniowie. W tej żórawińskiej szkole uczy się z powodzeniem dwójka dzieci niepełnosprawnych, a rodzice ucznia Jana Tomaszewskiego wystosowali ostatnio miłe podziękowanie wójtowi Janowi Żukowskiemu i dyrekcji szkoły.

– Janek jest normalnym, zdrowym dzieckiem, które ma jedynie problem z poruszaniem się – wyjaśnia wicedyrektor Agnieszka Murawska. – Jest uczniem otwartym, bystrym i lubianym przez wszystkich, a jedna z naszych nauczycielek, Anna Stelmach, zorganizowała mecz charytatywny, dzięki któremu zbieraliśmy pieniądze na wózek dla Jasia. Wszystkie dzieci znają Jaśka i nawet nie widzą tego, że on jeździ na wózku, bowiem dla dzieci każde dziecko jest takie samo.

– Staramy się dbać o wysoki poziom nauczania i w miarę możliwości niwelować różnice między szkołami miejskimi a naszą szkołą – dodaje dyrektor Lucyna Wasinkiewicz. – Współpracujemy ze szkołą muzyczną, są u nas lekcje gry na gitarze, szachy, dodatkowa matematyka i różnorakie zajęcia ruchowe i artystyczne. Wszystko po to, aby nasi uczniowie po zajęciach lekcyjnych mogli realizować swoje pasje, tak samo jak dzieci w miastach.

– Przez dziesięć lat nie zlikwidowaliśmy żadnej szkoły – podkreśla wójt Żórawiny Jan Żukowski. – Wręcz przeciwnie, wszystkie szkoły wyremontowaliśmy i one nadal będą funkcjonować. Baza oświatowa jest stabilna i mamy wspaniałe grono pedagogiczne, a inwestycje w szkoły są inwestycjami w młodych ludzi, a co za tym idzie – w przyszłość. Warto też podkreślić, że miejscowości, w których są szkoły, rozwijają się dynamiczniej.

S.G.

 

Szanowny Pan Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

Serdeczne Podziękowania

W związku z realizacją obowiązku szkolnego naszego syna Jana Tomaszewskiego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie, chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania panu wójtowi Janowi Żukowskiemu, pani dyrektor Lucynie Wasinkiewicz oraz pani wicedyrektor Agnieszce Murawskiej.

Nasz niepełnosprawny syn Jan Tomaszewski uczęszcza do szkoły podstawowej w Żórawinie od roku 2012 i jest uczniem piątej klasy. W szkole stworzono mu bardzo dobre warunki sprzyjające nauce i ogólnemu rozwojowi. Szkoła realizuje wszystkie zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrocławiu.

Chłopiec uczestniczy we wszystkich zajęciach lekcyjnych, w miarę możliwości realizuje program wychowania fizycznego, wykonując ćwiczenia dostosowane do jego możliwości i chętnie bierze udział w kołach zainteresowań oraz w różnego rodzaju konkursach. W szkole objęty jest pomocą logopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego i ma możliwość wyrównywania deficytów związanych z jego niepełnosprawnością.

Zarówno Janek, jak i my, rodzice, otrzymujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją syna. W szkole tej spotkaliśmy się z życzliwością i zaangażowaniem dyrekcji i całego grona pedagogicznego. Atmosfera panująca w szkole oraz zastosowane metody nauczania i terapii syna wywierają pozytywny wpływ na jego rozwój, czego dowodem jest otrzymanie przez niego w klasie czwartej świadectwa z czerwonym paskiem. Janek dobrze integruje się z rówieśnikami i lubi swoją szkołę.

Szkoła kierowana przez panią dyrektor Lucynę Wasinkiewicz powinna być przykładem dla innych szkół, ponieważ jest dowodem na to, że uczeń niepełnosprawny objęty odpowiednim wsparciem może osiągnąć bardzo dobre rezultaty edukacji w zwykłej, ogólnodostępnej szkole.

Z wyrazami szacunku

Dominika i Paweł Tomaszewscy