środa, 21 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Skorzystać jak najwięcej

Wiele jest gmin w naszym kraju, na terenie których nie ma wielkiego przemysłu, wielkich centrów logistycznych i gdzie największym skarbem są ludzie. Taka jest również podwrocławska Żórawina wchodząca w skład powiatu wrocławskiego, dla której rok 2015 był okresem niezwykle udanym, czasem dobrego rozwoju i realizacji zaplanowanych inwestycji.

 

– Pod względem inwestycyjnym ubiegły rok był dla naszego samorządu wyjątkowo udany – ocenia wójt Jan Żukowski. – Wszystko dlatego, że nie zajmowaliśmy się jedynie różnego rodzaju kampaniami wyborczymi, lecz myśleliśmy poważnie o rozwoju naszej gminy i jej mieszkańcach. Do czekających nas zadań i inwestycji przygotowaliśmy się solennie i dlatego wszystko przebiegało sprawnie i zgodnie z planem. Chcę podkreślić, że zainwestowaliśmy ponad 8 mln zł ze środków zewnętrznych – między innymi pieniędzy unijnych i Ministerstwa Sportu. Dzięki temu za ponad 4 mln zł wybudowaliśmy wspaniałą halę sportową, boisko lekkoatletyczne, niemało dróg i chodników oraz most w Żórawinie. Ponadto w roku ubiegłym rozpoczęliśmy gazyfikację naszej gminy, co ma niemałe znaczenie dla podniesienia komfortu życia mieszkańców.

Trzeba przyznać, że gmina Żórawina skutecznie pozyskuje finansowe środki zewnętrzne, hołdując zasadzie, że większe zadania infrastrukturalne realizowane są przede wszystkim tylko wtedy, gdy takie pieniądze uda się pozyskać poprzez wiele różnych programów. Dzięki temu w ostatnich latach zrealizowano m.in.: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żórawinie, termomodernizację Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie, przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Węgrach, przebudowę świetlicy wiejskiej w Przecławicach, wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej bramie głównej w Galowicach, budowę świetlicy wiejskiej w Nowojowicach, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy drodze do Mędłowa, modernizację świetlicy wiejskiej w Wilczkowie, budowę chodnika w Mnichowicach, wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Krajkowie, utworzenie miejsc rekreacji, zabaw i ćwiczeń dla dzieci w Karwianach, Wojkowicach i Pasterzycach, przebudowę ulic Gimnazjalnej, Urzędniczej, Kolejowej, Janeckiej i Bankowej w Żórawinie, przebudowę ul. Majowej w Karwianach oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Tak jak przed wszystkimi polskimi gminami, także przed Żórawiną ważny okres konkursów i naborów związanych z nowym unijnym programowaniem 2014-2020. W roku 2016, kolokwialnie mówiąc, ruszy maszynka związana z pozyskiwaniem tych niezmiernie ważnych środków finansowych, na które tak bardzo liczą nie tylko samorządy, ale także mieszkańcy gmin.

– Chcemy jak najwięcej skorzystać z tego programowania, bowiem jest tajemnicą poliszynela, że są to ostatnie tak duże unijne pieniądze, jakie otrzyma Polska – mówi wójt Jan Żukowski. – Nasza gmina jest w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należy 14 gmin. W ramach tego stowarzyszenia mamy otrzymać środki między innymi na kanalizację, ścieżki rowerowe i infrastrukturę drogową. Na pewno zrobimy wszystko, aby dobrze z tych pieniędzy skorzystać, wzbogacić infrastrukturę gminy i polepszyć poziom życia mieszkańców.

HS


W nowym, 2016 roku wielu sukcesów, radości,

rodzinnego ciepła, realizacji nawet najbardziej odważnych planów

i spełnienia najpiękniejszych marzeń, pogody ducha i wiele zdrowia

Czytelnikom „Gminy Polskiej.

Krajowego Przeglądu Samorządowego”

życzy wójt Jan Żukowski