sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Oświata i bezpieczeństwo

Rozmowa z Janem Żukowskim, wójtem gminy Żórawina

Ten rok był dla samorządu gminy Żórawina, pana bliskich współpracowników i osobiście dla pana chyba okresem bardzo pracowitym, ale również trudnym. Co w roku 2017 było najistotniejsze dla waszej gminy?

– Tak już jakoś jest – mówię to z perspektywy mojej wieloletniej samorządowej pracy – że wszystkie lata są w samorządzie trudne i wynika to z wielu różnych uwarunkowań. Dzisiaj nasz kraj, Polska, budowany jest i rozwija się w gminach, a samorząd realizuje najważniejsze zadania na rzecz naszych mieszkańców, wyborców i generalnie polskich lokalnych społeczności, dla dobra wszystkich małych ojczyzn – i jest to wielka odpowiedzialność.

A jak to się działo w tym roku w gminie Żórawina?

– Słusznie pan zaznaczył, że rok 2017 był dla nas rokiem bardzo trudnym, także dlatego, że rada naszej gminy podjęła fatalną – moim zdaniem – uchwałę budżetową. Oczywiście, później podjęliśmy działania naprawcze, ale całe to zamieszanie doprowadziło do pewnego zahamowania w sferze inwestycyjnej. Ten budżet po prostu należało poprawić i to zrobiliśmy, ale nie udało się uniknąć kilkumiesięcznej zwłoki. Kolokwialnie mówiąc, jechaliśmy z zaciągniętym ręcznym hamulcem, a teraz wszystko musimy nadrabiać, co też czynimy, ale wszystkiego nadgonić się nie da. Niesprzyjająca aura także zaważyła na tym, że wiele inwestycji nie zostanie zakończonych zgodnie z zaplanowanymi terminami.

Jaki jest budżet gminy Żórawina na rok 2018 i co w nim będzie najistotniejsze?

– Priorytetem przyszłorocznego budżetu będzie oświata, która musi być przystosowana do nowej reformy. Co za tym idzie, czeka nas rozbudowa zbyt małej szkoły w Rzeplinie, a inwestycja ta szacowana jest na około 4 mln zł. Kolejne stojące przed nami ważne zadania dotyczyć będą bezpieczeństwa obywateli – czyli budowa chodników wzdłuż dróg gminnych oraz powiatowych i gros środków finansowych przeznaczamy na te cele.

Jak pan ocenia projekty dotyczące zmian w ordynacji wyborczej?

– Moim zdaniem większość tych zmian jest zbędnych, a ustawa samorządowa – której twórcą był świętej pamięci prof. Kulesza – była najlepszą, jaką udało się przeprowadzić w Polsce. Właśnie dzięki samorządom nasz kraj jeszcze normalnie się rozwija i funkcjonuje i to widać gołym okiem. Wystarczy przejechać przez naszą gminę i kto ma dobrą pamięć lub zechce pamiętać, to może ocenić, jak się ona zmieniła w okresie funkcjonowania tego znamienitego aktu prawnego. A z drugiej strony dzisiejsze partyjniactwo oraz podziały i warcholstwo polityczne mogą jedynie zniszczyć to, co dobrze funkcjonowało przez szereg lat. Dzisiaj mieszkańcy wybierający wójta, burmistrza lub radnych oceniają przede wszystkim ludzi, a nie ich przynależność partyjną. A jak będzie za chwilę, tego nie wiemy.

A czy stanie pan w przyszłym roku w szranki wyborcze?

– Jeszcze nie zdecydowałem, bowiem nie wiem, jakie będą zmiany w ordynacji wyborczej. Wtedy dopiero, gdy te zmiany poznamy, podejmę ostateczną decyzję.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Miłości w życiu osobistym i sukcesów w pracy, radości,

rodzinnego ciepła, realizacji najbardziej nawet odważnych planów,

zdolności snucia najpiękniejszych marzeń, pogody ducha i wiele zdrowia

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018

Mieszkańcom gminy Żórawina i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

wójt Jan Żukowski

i przewodniczący Rady Gminy Piotr Aleksander Żelazo