czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Mierzyć należy wysoko

Położona 15 km na południe od Wrocławia Żórawina ma wyjątkowo dogodne połączenia komunikacyjne sprzyjające funkcjom logistycznym o zasięgu ponadregionalnym – linię kolejową relacji Wrocław – Praga, przez gminę przebiega autostrada A4 łącząca południe Polski z Niemcami, a główny układ komunikacyjny uzupełniają drogi wojewódzkie Wrocław – Strzelin – Ziębice i Oława – Kąty Wrocławskie – Środa Śląska. Ważne to atuty tej Małej Ojczyzny, ale najistotniejszym walorem żórawińskiej ziemi są ludzie ją zamieszkujący. Ludzie mądrzy i pracowici.

 

Dla samorządu Żórawiny rok 2015 był czasem wytężonej pracy i zmagania się z przykrymi niespodziankami aury – tegoroczną suszą. Dla gminy typowo rolniczej takie anomalie są wyjątkowo przykre, gdyż wielu jej mieszkańców żyje z tego, co daje ziemia, a w tym roku z powodu braku opadów z plonami nie było najlepiej. Cierpią z tego powodu nie tylko rolnicy i sadownicy, ale również budżet gminy.

Niebawem ruszą nabory dotyczące unijnych grantów i gmina Żórawina – jak wszystkie polskie gminy – ma nadzieję na pozyskanie unijnych środków finansowych i dalsze wzbogacanie swojej infrastruktury.

– Do nowego rozdania 2014-2020 musimy się dobrze przygotować i już 9 czerwca podpisaliśmy porozumienie dotyczące powierzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadań, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gminie Wrocław reprezentującej 15 samorządów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym gminę Żórawina – mówi wójt Jan Żukowski. – Potrzeby i apetyty mamy niemałe i staramy się na otrzymanie dotacji finansowych, m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę szkoły podstawowej w Żórawinie, budowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z utworzeniem parkingu przy dworcu kolejowym w Żórawinie, termomodernizację budynków użyteczności publicznej – szkół, urzędu i obiektów instytucji społeczno-kulturalnych, modernizacje rowów i przepustów i odnowienie systemów odwodnieniowych oraz rewitalizację i zagospodarowanie parków gminnych i obszarów zieleni. Jak widać, sporo tych przedsięwzięć, ale żeby osiągnąć wymierny sukces, należy mierzyć wysoko, a czasami – nawet ryzykować.

Poza zadaniami stricte infrastrukturalnymi, w Żórawinie dba się o dobry poziom miejscowej służby zdrowia, nie zapomina się o zapewnieniu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Warto również podkreślić, że miejscowy samorząd wspiera też lokalny sport i dzięki jego działaniom Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” przyznało gminie 756 tys. zł na budowę szatni przy boisku piłkarskim w Żórawinie, gdzie budowane jest boisko lekkoatletyczne z bieżniami, skoczniami i boiskiem wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, koszykówką, tenisa i piłkę nożną.

Ponadto – także w tym roku – uchwałą sejmiku województwa dolnośląskiego udzielono Żórawinie dwumilionowej dotacji na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Żórawinie i choć w roku 2015 dofinansowanie otrzymało w województwie dolnośląskim ponad 40 gmin, powiatów i uczelni wyższych – to właśnie Żórawina jest beneficjentem jednej z najwyższych dotacji, a wszystko dlatego, iż będzie to pierwszy pełnowymiarowy obiekt tego typu na terenie gminy.

Na pewno warto wspomagać gminę Żórawina, bowiem jak pokazuje historia – ta dalsza i ta najbliższa, tegoroczna – środki finansowe nie są tutaj przejadane, lecz wykorzystywane konsekwentnie dla wzbogacania gminnej infrastruktury, rozwoju tej ziemi i polepszenia życia mieszkańców.

HS