piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Historia wpisana w codzienność

Listopad to w polskim kalendarzu czas wspomnień, pamięci. Tak było również w gminie Żórawina. Przy czym ślady pamięci umiejętnie połączono tutaj z tym, co jest ważne także dla tego, co wydarzy się jutro.

Pamięć jest ważna

Zapewne teraźniejszość i przyszłość to podstawa działań samorządowców i mieszkańców. Znakomita większość zdaje sobie jednak sprawę z tego, że mądrość działań dzisiaj i rozsądek w planowaniu tego, co będzie jutro są związane także z naszymi korzeniami. Dlatego należy pamiętać.

W gminie Żórawina pamięć o przeszłości jest obecna. W listopadzie można to było dostrzec w wielu miejscach. Między innymi w Starym Śleszowie, w 101. rocznicę odzyskania niepodległości, delegacja w składzie: sołtys Ewa Franczak, radny sołectwa Michał Szydło, Wanda Wiatr z Koła Gospodyń Wiejskich „Śleszowianki” oraz radny gminy Żórawina Mariusz Damasiewicz złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości”.

Główne uroczystości w gminie Żórawina związane z niepodległościową rocznicą odbyły się 11 listopada w Węgrach. W uroczystości wziął udział wójt gminy Jan Żukowski, przedstawiciele Rady Gminy Żórawina, sołectw oraz poczty sztandarowe. Uroczystości rozpoczęły się w południe mszą świętą w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przeszli przed pomnik Wincentego Witosa, gdzie delegacje złożyły wieńce. Okolicznościowe przemówienia wygłosili wójt Żukowski oraz radny Arkadiusz Poręba. Ostatnim punktem obchodów był koncert pieśni patriotycznych w świetlicy w Węgrach. Program artystyczny zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej w Węgrach oraz zespół folkowy „Tacy Sami”, który ma w swoim repertuarze piosenki ludowe, biesiadne, folklor lwowski, pieśni patriotyczne i religijne.

Drzewka dla Niepodległej

O Święcie Niepodległości nie zapomniano także w Jaksonowie, miejscowości z bogatą tradycją, bo wspomina się o niej już w „Księdze henrykowskiej”. 10 listopada, w obecności mieszkańców i zaproszonych gości, odsłonięto tam pamiątkowy kamień, który przypominać ma współczesnym i tym, którzy przyjdą po nas, wydarzenia związane z trwającymi od ubiegłego roku obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ma on również symbolizować inicjatywę zasadzenia 100 drzewek z okazji tej ważnej rocznicy. Ksiądz proboszcz Bogdan Michalski poświęcił kamień pamiątkowy, a następnie zaproszeni goście przecięli symboliczną wstęgę. Obecni byli między innymi wójt gminy, radni i sołtysi z Węgier i Przecławic, dyrektor SP w Wilczkowicach, a także mieszkańcy obu miejscowości. W kościele parafialnym w Jaksonowie odbył się koncert „Dla Niepodległej”, w którym na trąbce zagrał Tomasz Szwecki, a na organach Mateusz Ryczek.

Wspominając o nasadzeniach, należy zaznaczyć, że jest to część większego projektu grantowego, wartego 50 tys. zł, finansowanego przez LGD Lider A4 w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu grantowego jest Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Polonia w Jaksonowie. Projekt polega na zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu boiska w Jaksonowie, nasadzeniach krzewów i drzewek w Przecławicach oraz zakupie ławek i stworzeniu klombów.

Szansa dla Rzeplina

O tym, jak pamiętać i co pamiętać, dowiadujemy się nie tylko w domach, ale także – a może nawet przede wszystkim – w szkołach. Dlatego na pewno cieszy to, co wydarzyło się 8 listopada. Tego dnia podpisany został protokół przekazania terenu pod budowę długo oczekiwanej inwestycji oświatowej. Chodzi o rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie.

Inwestycja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. z Proszowic. Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie pełnej dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wartość podpisanej umowy to 2 339 306,20 zł brutto.

Polak, Węgier – dwa bratanki

Dwunastego listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie miała zaszczyt gościć: Akosa Engelmayera – węgierskiego historyka, wykładowcę, dziennikarza, ambasadora Węgier w Polsce latach 1990-2005, dra Janosa Tischlera – dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury, Piotra Pissa – pełnomocnika wojewody dolnośląskiego, Jana Żukowskiego – wójta gminy Żórawina, Monikę Baron-Witkę – sekretarza gminy i Annę Lasotę – kierownika Wydziału Oświaty.

Celem tego niecodziennego spotkania były wspólne obchody Święta Niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu węgierskiego i polskiego najmłodsi uczniowie szkoły zatańczyli czardasza, czyli węgierski taniec narodowy. Była też okazja do przypomnienia sobie tragicznych kart historii związanych z rozbiorami Polski. Zgromadzeni na sali widzowie wysłuchali też wykonanych przez uczniów pieśni patriotycznych.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał Jan Żukowski, wójt gminy Żórawina. Podziękował wszystkim za udział w uroczystości, za jej profesjonalne przygotowanie. Z kolei Akos Engelmayer stwierdził ze wzruszeniem, że dawno nie słyszał w Polsce węgierskiego hymnu, za co bardzo podziękował organizatorom spotkania.

Następnie odbył się wykład poświęcony historii wzajemnych relacji Polski i Węgier. Uczniowie słuchali z zaciekawieniem, a na koniec z zaangażowaniem wzięli udział w konkursie przeprowadzonym przez gości. Laureaci otrzymali nagrody, dzięki którym będą mogli poszerzać swoją wiedzę na temat Węgier. Spotkanie to wzmocniło w uczniach uczucie patriotyzmu oraz wzbudziło zainteresowanie historią.

Brawo strażacy!

Dziewiątego listopada po godz. 20 doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego w Racławicach Małych. Według zgłoszenia, w środku przebywali ludzie. Zastęp OSP Żórawina dotarł na miejsce jako pierwszy. W dalszej fazie działań dotarły zastępy z OSP Węgry, OSP Rzeplin i JRG-9 Wrocław.

Wójt gminy Żórawina Jan Żukowski w imieniu swoim i mieszkańców przekazał oficjalne serdeczne podziękowania strażakom biorącym udział w tej akcji. Wyraził uznanie za profesjonalizm i zaangażowanie, a jednocześnie za ofiarność i poświęcenie w walce z żywiołem.

M.T.

Przed nami Boże Narodzenie i Nowy 2020 Rok.

Z tej okazji wiele radości, pogody ducha, zdrowia, miłości

i wiele sił, aby budować naszą wspólną dobrą przyszłość

Mieszkańcom gminy Żórawina i Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

Wójt Jan Żukowski i Przewodniczący Rady Gminy Michał Duszyński