wtorek, 26 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Drogi, retencja, strażacy i uroczystości

Jest tajemnicą poliszynela, że właśnie drogi są jedną z podstaw rozwoju każdej polskiej gminy. To przecież dzięki nim rozwijają się lokalne gospodarki i nimi przemieszczają się mieszkańcy gmin, przyjezdni i turyści. Poza tym dobre i oświetlone drogi są gwarantem bezpieczeństwa ludzi. Wiedzą o tym dobrze samorządowcy, również w podwrocławskiej Żórawinie, i nic dziwnego, że w tej gminie inwestycje drogowe są jednym z priorytetów infrastrukturalnych.

Promesy i budowy

We wrześniu w Ślężańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce wręczono uroczyście promesy na dofinansowanie budowy gminnych dróg, a wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak symbolicznie przekazał dofinansowania, które gmina Żórawina otrzymała na dwa zadania – trafi do niej ponad 3,2 mln zł na przebudowę ulic Badawczej, Gimnazjalnej, Słonecznej i Księżycowej. Prace mają ruszyć w roku 2020. Ponadto w toku są prace przy budowie drogi gminnej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych między autostradą A4 a drogą wojewódzką Wrocław – Strzelin. Tereny te nie mają bezpośredniej komunikacji z drogą wojewódzką – część z nich znajduje się za rzeką Żurawką – i aby je zaktywizować, trzeba wybudować gminną drogę wraz z mostem i skomunikować ją z drogą wojewódzką poprzez budowę ronda i przebudowę części drogi nr 395. Powstaną zatoki autobusowe, oświetlenie, dojścia i chodniki. Warto też podkreślić, iż plac budowy pod rondo gmina przejęła od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, a na żórawińskich terenach przemysłowych firma Hillwood buduje dużą halę magazynową. Poza tym ukończono pierwszy etap budowy chodnika przy drodze powiatowej w Węgrach – powstały chodniki, wjazdy, odwodnienie i przejście dla pieszych. Zakończono też trzeci etap budowy chodnika w Bogunowie – wykonano chodniki, wjazdy na posesje, odwodnienie oraz bariery ochronne i rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 Stary Śleszów – Nowy Śleszów, a w ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa asfaltowa nawierzchnia, remont zjazdów, oczyszczenie i profilowanie przydrożnych rowów i malowanie poziomego oznakowania.

Mała retencja na kłopoty z wodą

Zmiany klimatyczne dotykają także gminy Żórawina i od kilku lat odczuwa ona dotkliwie skutki zmniejszającej się ilości opadów. Niestety, w naszym kraju stan zasobów wodnych jest wynikiem m.in. nieprawidłowo prowadzonych działań melioracyjnych w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych i zmian klimatu w ostatnim okresie. Spowodowało to nasilenie się suszy i powodzi, zwiększenie zagrożenia pożarowego terenów leśnych i rolniczych, spadek poziomu wód gruntowych, przesuszenie siedlisk, zwiększenie szybkości odprowadzania wody, zmniejszenie powierzchni terenów podmokłych, zaburzenie podziemnego zasilania źródlisk, obniżenie zdrowotności drzew i zanik różnorodności biologicznej.

Ochroną przed tymi zjawiskami miały stać się duże zbiorniki retencyjne, ale ich niewielka pojemność nie daje pełnej ochrony przed powodzią i suszą oraz nie gwarantuje odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Dlatego też tak istotne jest zachowanie niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez działania małej retencji polegającej na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach.

Gmina Żórawina idzie z duchem czasu, na jej terenie oczyszczane są i udrażniane rowy, a w tym roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina”. Projekt przewiduje modernizacje zbiorników wodnych w Bratowicach, Galowicach, Polakowicach i Wilczkowie – planuje się odmulenie stawów, umocnienie dna i skarp, zagospodarowanie terenów wokół stawów oraz wykonanie ścieżek spacerowych i małej architektury.

Strażacy dzielni jak zawsze

W Kątach Wrocławskich podczas Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wrocławskiego o tytuł najlepszej jednostki rywalizowało sześć drużyn OSP, a gminę Żórawina reprezentowała jednostka OSP Rzeplin, w której startowali także druhowie z OSP Żórawina. Uczestnicy zawodów zmagali się w sztafecie 7×50 m oraz w ćwiczeniu bojowym. Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Szczodre, drugie OSP Rzeplin, a trzecie OSP Święta Katarzyna.

Abyśmy pamiętali…

Mszą świętą w parafii św. Józefa w Żórawinie upamiętniono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a w uroczystości udział wzięli m.in.: wójt Jan Żukowski, sekretarz gminy Monika Baron-Witka, przewodniczący rady gminy Michał Duszyński, członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesław Zając oraz radni. Po mszy odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę przypominającą tragiczne wojenne wydarzenia, a delegacje złożyły kwiaty.

Pamiętać też musimy o 17 września – dniu napaści ZSRR na Polskę, której 80. rocznicę w Żórawinie upamiętniono mszą świętą i otwarciem wystawy „Wołyń 43. Wołają z grobów, których nie ma”.

Finał kulinarnego konkursu

Na siechnickim rynku odbyła się plenerowa impreza „Zakończenie lata w powiecie”, której główną atrakcją był finał konkursu „Kulinarny Powiat Wrocławski”. Na to wydarzenie wspaniałe potrawy przygotowały koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie i mieszkańcy z terenu powiatu wrocławskiego – w sumie 34 drużyny. Gminę Żórawina reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Śleszowie oraz Rada Sołecka z Polakowic. Warto odnotować, iż KGW Stary Śleszów zdobyło drugie miejsce w kategorii zupa lub przystawka, natomiast Rada Sołecka Polakowice ulokowała się na trzecim miejscu w kategorii zupa lub przystawka i otrzymała nagrodę w kategorii najpiękniej udekorowany stół.

Niechaj żyją sto lat!

Przedstawiciele władz gminy z wójtem Janem Żukowskim na czele wręczyli uroczyście odznaczenia państwowe przyznawane za długoletnie pożycie małżeńskie. Uhonorowani zostali: Halina i Władysław Olszowi, Czesława i Władysław Baranowie oraz Anastazja i Ryszard Gajdowie.

HS