sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Dobrze tu żyć…

Sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych to dobra tradycja samorządu gminy Żórawina. Dzięki temu w gminie żyje się coraz lepiej, jakość życia rośnie i będzie rosła. Widać to po projektach, jakie zrealizowano, jakie są realizowane i jakie realizowane będą.

Takim zrealizowanym znakomitym projektem jest Gminna Hala Sportowa, oddana do użytku 7 marca tego roku. Znajdujące się w niej boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, sale do zajęć fitness, prawie 200-miejscowa widownia służą młodzieży z gimnazjum, szkół podstawowych i wszystkim mieszkańcom gminy. Hala jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a prąd dostarcza zamontowana na jej dachu instalacja fotowoltaiczna. Budowę dofinansował (2 mln zł) Sejmik Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017. Samorząd zdaje sobie doskonale sprawę, że sport to zdrowe ciało i zdrowy duch, a także znakomity sposób na wytwarzanie silnych więzi społecznych, więc wójt Jan Żukowski przychylił się do wniosku młodzieży o zakup wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń i na terenie kompleksu sportowego w Żórawinie pojawił się nowy zestaw rekreacyjny, z którego korzysta młodzież gminy, tworząca nieformalną grupę „Street Workout Żórawina”. Uprawianiu sportu i tworzeniu więzi posłuży też boisko lekkoatletyczne, którego budowa dobiega w Żórawinie końca. W maju obiekt – z bieżniami, skoczniami i boiskami – zostanie ukończony, a budowę dofinansowały Sejmik Województwa i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Także dzięki wsparciu ministerstwa (756 tys. zł) powstaje niedaleko boiska nowa komfortowa szatnia. Nową szatnią będą się cieszyć także mieszkańcy Starego Śleszowa – a przede wszystkim gracze LKS Stary Śleszów – bowiem przy boisku piłkarskim kończy się właśnie budowa takiego obiektu.

W tym roku samorząd Żórawiny stara się o kolejne środki na nowe projekty i inwestycje. W lutym 2016 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sceny plenerowej w parku w Żórawinie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a do pozyskania jest 247 tys. zł z puli 18 mln zł, o którą walczą nie tylko gminy, ale i muzea, uczelnie, zarządcy pałaców i prywatne instytucje kulturalne. Projekt łączy w sobie ochronę obszaru zabytkowego i rozwój infrastruktury kulturalnej i ma wpłynąć na rozwój kultury oraz promocję lokalnego dziedzictwa. Nabór na II etap rewitalizacji parku powinien odbyć się w listopadzie 2016 roku. Jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, to w parku powstaną alejki, oświetlenie, ławki, miejsca dla osób starszych i młodszych.

Kolejny projekt to wprowadzenie e-usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających w gminie przez między innymi możliwość zdalnego rozliczenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego czy wypis i wyrys z planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wniosek, który niedługo zostanie złożony, przejdzie weryfikację, projekt zostanie wprowadzony na przełomie lat 2017/2018.

Oświata zawsze była jednym z żórawińskich priorytetów, w tym roku gmina postawiła na matematykę: wspólnie z gminami-partnerami z ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego stara się o pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 proc. na dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, dodatkowe szkolenia dla nauczycieli i doposażenie sal matematycznych. Jeśli wniosek przejdzie weryfikację, dofinansowanie wyniesie 5 718 730,71 zł, z czego ponad 340 tys. zł przeznaczone będzie dla szkół podstawowych z gminy Żórawina i gimnazjum w Żórawinie.

Jest coś i dla najmłodszych – w ramach tegorocznego naboru w programie „Odnowy wsi dolnośląskiej” gmina Żórawina złożyła wniosek na remont i budowę placów zabaw w Bratowicach i Turowie. Wnioskowana kwota to 30 tys. zł, co stanowić będzie połowę wartości inwestycji. W poprzednich latach udało się pozyskać w ramach tego programu dofinansowanie m.in. modernizacji placu zabaw w Polakowicach, Przecławicach i Żernikach Wielkich, remontu dachu i ocieplenia budynku świetlicy w Galowicach, przebudowy chodnika we wsi Krajków, remontu elewacji Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Żórawinie.

Wiele się więc w gminie Żórawina dzieje i wiele będzie się działo – bo tak wygląda prawdziwy zrównoważony rozwój…

Ata