wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Dobry czas

Ostatnie miesiące to kontynuacja dobrej passy gminy Żórawina. Środki, jakie gmina pozyskuje, zostaną przeznaczone na bardzo szeroko rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców. Już dzisiaj dobrze się tu mieszka, a będzie jeszcze lepiej!

Zaczniemy od najcięższego kalibru – 9 czerwca 2015 roku podpisano porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) gminie Wrocław reprezentującej 15 samorządów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym gminy Żórawina. Do wrocławskiego ZIT-u trafi niemal 300 milionów euro w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Gmina Żórawina stara się o otrzymanie dotacji m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Żórawina – 8,5 mln zł, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żórawinie – 0,5 mln zł, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz bezpiecznych przejść pieszych i rowerowych wraz z utworzeniem parkingu przy dworcu kolejowym w Żórawinie – 2,38 mln zł, termomodernizację budynków użyteczności publicznej – szkół, urzędu, instytucji społeczno-kulturalnych – 1,37 mln zł, modernizację rowów i przepustów poprzez budowę, odnowienie systemów odwodnieniowych – 0,3 mln zł, rewitalizację i zagospodarowanie parków gminnych i obszarów zieleni – 0,3 mln zł. W planach jest też uczestniczenie w obszarach tzw. miękkich, czyli społecznych, takich jak godzenie życia zawodowego i prywatnego, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Ale to nie jedyna dobra wiadomość – kolejna to informacja o tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” przyznało gminie 756 tys. zł na budowę nowej szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Żórawinie. Inwestycja będzie miała wymierny efekt dla rozwoju sportu w Żórawinie, zapewniając naprawdę komfortowe warunki osobom uprawiającym piłkę nożną (KS Żórawina) i gry zespołowe oraz lekkoatletykę, bowiem w pobliżu szatni w tym roku wybudowane zostanie boisko lekkoatletyczne z bieżniami, skoczniami i z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa i piłkę nożną.

Młodzi sportowcy będę mieli jeszcze jeden powód do radości – uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 30 kwietnia 2015 udzielono Żórawinie dotacji w wysokości 2 mln zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Żórawinie. W 2015 roku dofinansowanie otrzymało ponad 40 instytucji z województwa – gmin, powiatów, a także uczelni wyższych – przy czym Żórawina dostała jedną z najwyższych kwot ze względu na to, że będzie to pierwszy pełnowymiarowy obiekt tego typu na terenie gminy. Budowa trwa i na początku przyszłego roku młodzi sportowcy będą się mieli z czego cieszyć!

Jest również szansa, że cieszyć się też będą mieli z czego najmłodsi mieszkańcy gminy – w ramach tegorocznego naboru w programie „Odnowy wsi dolnośląskiej” samorząd złożył wniosek na remont placów zabaw w Przecławicach i Żernikach Wielkich. Chodzi o 24 tys. zł, co stanowić będzie połowę wartości inwestycji. W planach jest usunięcie starych urządzeń, a na ich miejsce zamontowanie nowych – m.in. karuzeli tarczowej o konstrukcji metalowej oraz sześciokąta składającego się z połączonych elementów służących do wspinaczki, podciągania się oraz przewrotów. Wyniki konkursu, w którym startują gminy z całego Dolnego Śląska, powinny być znane na przełomie czerwca i lipca.

Jak z tego widać, samorząd Żórawiny walczy o to, aby jakość życia mieszkańców wciąż rosła. Walczy skutecznie.