piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Coraz lepiej się tu żyje…

Rok 2023 nie był miłym spacerkiem dla polskich samorządów. Wojna w Ukrainie, inflacja, wysokie ceny nośników energii i materiałów budowlanych oraz uszczuplenia w dochodach gmin wynikające ze zmniejszenia udziału samorządów w podatku PIT generowały wiele finansowych problemów. Trudno było zbilansować wydatki bieżące z dochodami i mieć własne środki budżetowe niezbędne do realizacji dotowanych zewnętrznie zadań inwestycyjnych. Z tych wszystkich turbulencji – na które samorząd nie miał żadnego wpływu – gmina Żórawina wyszła zwycięsko. Pod koniec tego roku można śmiało ocenić, że budżet gminy został w większości zrealizowany.

Planów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych żórawiński samorząd miał w roku 2023 niemało, a do tego doszło całkiem sporo przedsięwzięć natury prospołecznej – wspieranie organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, klubów sportowych i Kół Gospodyń Wiejskich, które tak pięknie zaprezentowały się w tym roku na gminnych dożynkach w Żórawinie.

Spore dofinansowania istotnych zadań

W marcu podpisano umowę z nowym wykonawcą dotyczącą dokończenia rozpoczętej przed dwoma laty rozbudowy szkoły podstawowej w Żórawinie (wartość zadania 10 310 098 zł brutto), a pod koniec roku 2022 przedstawiciele władz gminy podpisali z wiceministrem klimatu i środowiska Ireneuszem Zyską i prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukaszem Kasztelowiczem umowę o wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Przez najbliższe trzy lata program obejmie około 200 mieszkań z terenu gminy Żórawina, a dotacja wyniesie 4,6 mln zł. Niedawno znalazły się także fundusze na remont i renowację budynku Urzędu Gminy w Żórawinie. Poza tym w ramach drugiego naboru z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład pozyskano dofinansowanie na renowację perły manieryzmu – najcenniejszego zabytku na terenie gminy – kościoła Świętej Trójcy. Dotacja – „Renowacja wnętrza wraz z konserwacją polichromii kościoła Świętej Trójce w Żórawinie – wyniesie 3,43 mln zł.

Wójt Jan Żukowski podpisuje akt erekcyjny pod budowę nowego komisariatu policji Fot. Sławomir Grymin

– Pozyskane przez nasz samorząd zewnętrzne środki finansowe przydadzą się nam bardzo, ponieważ bez nich trudno by było przeprowadzić kosztochłonne inwestycje – mówi wójt Jan Żukowski. – A nasza gmina jest coraz to piękniejsza i atrakcyjniejsza także pod względem osadniczym. Jest to dorobek wielu lat pracy samorządowców, urzędników, także mieszkańców gminy, czyli rezultat wspólnych, konsekwentnych działań. Rok 2023 będzie podsumowaniem niełatwej kadencji naznaczonej pandemią, wojną w Ukrainie oraz inflacją i wzrostem cen w zasadzie wszystkiego. Przeżyliśmy trudny okres i mam gorącą nadzieję, że teraz będzie już nam wszystkim

łatwiej.

Stawiając na bezpieczeństwo

Samorząd żórawiński mocno postawił na polepszenie bezpieczeństwa na terenie gminy, a 23 sierpnia uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego komisariatu policji w Żórawinie.

– Być może jeszcze w tym roku uda nam się ukończyć budowę komisariatu, a także nowej strażnicy dla OSP w Węgrach. Ofiarność naszych druhów strażaków jest powszechnie znana, są oni szanowani i niezmiernie potrzebni „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Niosą pomoc ofiarnie i profesjonalnie oraz w każdym momencie zagrożenia – podkreśla wójt Jan Żukowski. – Ratują życie także mieszkańców gminy, a nasz samorząd w podzięce inwestuje w nich, w remizy, samochody pożarnicze i odpowiednie wyposażenie. Te sprawy mocno leżą nam na sercu – tym bardziej, że przez teren gminy Żórawina przebiega autostrada A4, na której dochodzi do ogromnej liczby wypadków. W zasadzie nie ma dnia, aby nasi strażacy nie wyjeżdżali do wypadków na tej trasie.

Poradzili sobie bez strefy

Na terenie gminy nie ma strefy ekonomicznej, lecz i tak w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu, powstało wiele małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw z wielu ciekawych branż.

– Ostatnio spotkałem się z przedstawicielami jednej z firm amerykańskich, która działa na naszym terenie, jest bardzo zadowolona ze współpracy z naszym samorządem i dalej chce inwestować – uśmiecha się wójt Jan Żukowski. – Mamy również tłocznię oleju rzepakowego, rozwijającą się rodzinną firmę współpracującą z naszymi rolnikami, która będzie produkować białko rzepakowe o bardzo wysokiej jakości. Ponadto – w dużej mierze dzięki naszemu samorządowi – powstała biogazownia produkująca energię elektryczną i pracujemy nad tym, aby wykorzystać pochodzące z niej ciepło na ogrzanie budynków użyteczności publicznej, ale też mieszkań prywatnych. Mamy również wspaniałych rolników produkujących zboża wysokiej jakości, a także ziemniaki itp. Teraz opracowujemy projekt przyszłorocznego budżetu i dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że będzie on porównywalny do budżetu roku 2023.

S.G.