wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żórawina: Będzie pracowity rok

Pozyskano fundusze na długo oczekiwaną renowację kościoła pw. Świętej Trójcy, są też środki finansowe na odnowienie budynku Urzędu Gminy w Żórawinie, lecz najważniejsze, że uchwalono całkiem niezły, ponad 100-milionowy budżet, którego na pewno miejscowy samorząd nie będzie przejadał, tylko przeznaczy na najpilniejsze inwestycje – zadania infrastrukturalne tak bardzo potrzebne do lepszego życia miejscowej społeczności. Tak dzieje się tutaj od lat, ponieważ gmina ta jest solidną jednostką samorządu terytorialnego, gminą dobrze się rozwijającą, w której żyje się spokojnie i bez rewolucyjnego zamieszania. Gdyby jednym zdaniem określić gminę Żórawina, zabrzmiałoby ono: „To przyjazne i dobre miejsce do życia, zamieszkane przez pracowitych i fajnych ludzi”.

W drugiej dekadzie grudnia 2023 roku Rada Gminy Żórawina uchwaliła budżet gminy na rok 2024.

Ponad 100-milionowy budżet mapą samorządowego działania

– Bardzo zależało nam na tym, aby jeszcze w grudniu ubiegłego roku uchwalić budżet na rok 2024, i tak się stało – uśmiecha się wójt Jan Żukowski. – Zatem możemy zająć się już normalną pracą samorządową i realizacją zaplanowanych zadań. Budżet jest swoistym drogowskazem, który pokazuje, co należy zrobić i w którym kierunku działać. Przed nami realizacja wielu inwestycji oraz działań prospołecznych i już wzięliśmy się do roboty. A w tym roku szczególnie zależy nam na wybudowaniu żłobka w Mędłowie, gdzie jest osiedle mieszkaniowe, a co za tym idzie największa liczba młodych małżeństw z dziećmi. Budujemy tam też obiekty kulturalno-rekreacyjne, świetlice i place zabaw oraz właśnie żłobek – powstanie tam swoiste centrum, aby w tym nowym rozbudowanym osiedlu ludzie mogli korzystać z różnych form wypoczynku i czuli się jak najlepiej. Niezmiernie istotna będzie także rozbudowa szkoły w Żórawinie – na czym bardzo nam zależy – w której jest także hala sportowa, oraz rozpoczęcie budowy szkoły w Rzeplinie, na co potrzebna jest nam odpowiednia działka budowlana. W tej właśnie sprawie wystąpiliśmy do Instytutu Zootechniki, dysponującego odpowiednimi gruntami, i chcemy odkupić od niego teren, na którym powstanie szkoła. Ponadto wybudowaliśmy piękną, nowoczesną i funkcjonalną strażnicę w Węgrach, bowiem poważnie traktujemy potrzeby i pracę naszych druhów ochotników, którzy działają bardzo ofiarnie i noszą wszelką pomoc przy pogodowych anomaliach, pożarach i wypadkach komunikacyjnych. Ofiarność strażaków ochotników sprawdziła się również podczas pandemii i nasza społeczność jest im za to niezmiernie wdzięczna.

W roku 2023 wybudowano nowoczesną strażnicę OSP w Węgrach, a w sierpniu
podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego posterunku policji w Żórawinie.
Na zdjęciu: wójt Jan Żukowski podpisuje akt erekcyjny Fot. Sławomir Grymin

Inwestować w ochronę zdrowia

W roku 2024 samorząd gminy Żórawina chce nadal łożyć na ochronę zdrowia mieszkańców gminy.

– Marzymy o tym – choć nie wiem dzisiaj, czy nam się to uda – o rozpoczęciu rozbudowy ośrodka zdrowia w Żórawinie – dodaje wójt Jan Żukowski. – Chcemy stworzyć lepsze warunki do świadczenia usług zdrowotnych, ponieważ zwiększa się liczba mieszkańców gminy, a co za tym idzie coraz większa ich liczba korzysta z naszego ośrodka. Warto też podkreślić, że nasz samorząd współpracuje z profesorem Andrzejem Szubą z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – w ramach międzynarodowego programu PURE, dotyczącego wpływu odżywiania na zdrowotność ludzi. Żórawina bierze udział w tym programie, podpisaliśmy umowę o dalszej współpracy, bo uważamy, że są to bardzo potrzebne mieszkańcom badania. Zależy nam także, by producenci z terenu naszej gminy produkowali zdrową żywność. Ponadto warto zadbać o zmianę szkodliwych nawyków żywieniowych – chcemy, aby nasi mieszkańcy zdrowo się odżywiali i żyli jak najdłużej.

Renowacje, drogi i kanalizacja

Są już fundusze na renowację budynku Urzędu Gminy Żórawina.

– Na razie warunki atmosferyczne utrudniają nam prace budowlane, lecz najważniejsze, że mamy na to odpowiednie środki finansowe i niebawem ruszymy do przodu z tym potrzebnym przedsięwzięciem – wyjaśnia wójt Jan Żukowski. – Dysponujemy też pieniędzmi na renowację wspaniałego kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie – perły europejskiego manieryzmu. Mamy też podobny zabytkowy kościół w Wilczkowie w parafii Jaksonów oraz świątynię parafialną w Węgrach, na której odnowienie też otrzymaliśmy środki finansowe. Zatem staramy się, aby fundusze zewnętrzne docierały do wielu miejsc na terenie naszej gminy, a nie tylko do jej stolicy – Żórawiny. Chcę również zaznaczyć, że nieustannie inwestujemy w drogi – teraz szczególnie w budowę chodników oraz ścieżek rowerowych. W tej sferze współpracujemy z Powiatem Wrocławskim, niedawno zrobiliśmy najtrudniejszy pod względem technologicznym chodnik w Węgrach i, także w tej miejscowości, wybudowaliśmy ważną drogę. Istotna jest również budowa sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków i optymalne wykorzystanie studni głębinowych, które zamierzamy pogłębiać.

8 stycznia 2024 r. wójt Jan Żukowski odebrał w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu medal „Generał Ryszard Kukliński” przyznany mu przez Fundację Internowani i Więźniowie Polityczni w PRL Fot. UG Żórawina

Potrzebne zapory i zbiorniki retencyjne

Przez Żórawinę przepływa rzeka Ślęza, a tam, gdzie sporo wody, pojawiają się problemy.

– Zależy nam na tym, aby w końcu wyregulowano tę rzekę – trapi się wójt Jan Żukowski. – Kiedyś na tej rzece co pięć kilometrów były zapory wodne i optujemy za ich odbudowaniem. Przy zaporach znajdowały się zbiorniki retencyjne, w których można było gromadzić wodę, a teraz to jest zaniedbane i zniszczone. To trzeba odbudować dla bezpieczeństwa ludzi oraz ze względów klimatycznych. Co roku o to zabiegamy, lecz jak dotąd bezskutecznie, ale może się to zmieni i nowe władze wyjdą naprzeciw naszym oczekiwaniom.

Rekordowy budżet

Budżet gminy Żórawina na rok 2024 przekroczył 100 mln zł (w roku 2004 wynosił 11 mln zł). W gminie nie powstała strefa ekonomiczna, lecz samorząd dał sobie z tym radę i na jej terenie ulokowało się wiele prestiżowych zagranicznych i krajowych firm.

– Pokazaliśmy wszystkim, że potrafimy zachęcić małe i średnie firmy do lokowania się na terenie świetnie skomunikowanej gminy Żórawina – podkreśla wójt Jan Żukowski. – Jest m.in. tłocznia oleju rzepakowego oraz przy fermie Instytutu Zootechniki jest biogazownia, która produkuje energię i ciepło, co zamierzamy z pożytkiem wykorzystać, ogrzewając obiekty użyteczności publicznej.

S.G.

Budżet gminy Żórawina uchwalono jednogłośnie. Dochody zaplanowano na 113 mln zł (z tego dochody bieżące 81 mln zł, dochody majątkowe niecałe 32 mln zł). Wydatki to 122 mln zł (prawie 72 mln zł to wydatki bieżące na utrzymanie oświaty, domu pomocy społecznej, kultury i sportu, administracji, oraz wydatki majątkowe i inwestycyjne – prawie 51 mln zł.).

– Priorytetami inwestycyjnymi będą inwestycje kanalizacyjne i rozbudowa oczyszczalni ścieków, a także nakłady na obiekty sportowe oraz drogi i chodniki – wylicza skarbnik gminy Żórawina Krzysztof Bagiński. – Dysponujemy także środkami finansowymi z Polskiego Ładu na ekologię i tworzenie instalacji fotowoltaicznych. Dzisiaj największym obciążeniem samorządów, także naszego, jest finansowanie oświaty, na którą nasza gmina – wraz z inwestycjami – przeznaczy w tym roku około 48,5 mln zł, natomiast subwencja oświatowa wynosi 18,5 mln zł.