niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zniszczyć azbest

Dolnośląskie samorządy mogą pozyskać około 2,8 mln zł na usuwanie szkodliwego azbestu. Zainteresowane JST mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i jego oddziałów do 31.01.2014 r. Azbest to niebezpieczny materiał używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Może powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową.

Samorządy, które pozyskają pieniądze w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu, udostępnią je mieszkańcom w ramach własnych programów usuwania azbestu. Mieszkańcy będą mogli otrzymać bezzwrotne dofinansowanie od gmin na jego usunięcie w wysokości nawet do 100 procent kosztów. – Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Beneficjentami konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają aktualny program jego usuwania zatwierdzony przez Radę Gminy. JST może uzyskać do 85 procent dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lecz nie więcej niż 680 złotych za tonę usuniętego odpadu. Konkurs jest realizowany w ramach „Programu priorytetowego NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udzieli ponad 1,6 miliona dotacji dla WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu na Dolnym Śląsku. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ul. Jastrzębia 24) oraz w jego oddziałach w: Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 8; Legnicy, ul. Okrzei 16; Jeleniej Górze, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie od 02.01.2014 r. do 31.01.2014 r. do godziny 15.00. Regulamin Konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej (ogłoszenia–konkursy).www.wfosigw.wroclaw.pl.

Warto przypomnieć dotychczasową statystykę programu azbestowego na Dolnym Śląsku. W okresie 2011-2013 prowadzono 64 zadania o łącznej wartości ok. 3 mln zł. W tym czasie usunięto ponad 3,6 tys. ton azbestu. Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosło ok. 1 mln zł a z NFOŚiGW ok. 1,3 mln zł. (IN)