poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żmigród: Wszystko zgodnie z planem

Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu

 

Robert Lewandowski nie grał w ostatnim meczu z Czechami, a i tak Polacy pokonali sąsiadów 3:1, przypieczętowując dobry, tegoroczny okres kadry. A jaki rok 2015 był dla Żmigrodu?

– Byłem na tym meczu i było to fajne przeżycie, tym bardziej że polska reprezentacja wygrała, choć szkoda, że Robert Lewandowski był nie na boisku, tylko na trybunach. Dla Żmigrodu rok 2015 był okresem dobrym, bowiem wszelkie zamierzenia realizowaliśmy zgodnie z planem, głównie kładąc nacisk na inwestycje i przygotowania do pozyskiwania środków unijnych z nowego programowania 2014-2020. Sporo zadań projektujemy.

Co w tym roku zdołaliście zrealizować?

– Plany dotyczące inwestycji infrastrukturalnych zrealizowaliśmy do dzisiaj, tj. 19 listopada, w 90 procentach. Udało się nam wykonać wszystkie zadania drogowe, m.in. w Korzeńsku modernizację dróg i budowę kanalizacji deszczowej, a ponadto zrealizowaliśmy kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulicznego – 200 nowych opraw za około 1,5 mln zł – i tereny zurbanizowane mamy całkowicie oświetlone. Natomiast 10 proc. niezrealizowanych do dzisiaj inwestycji to niedawno rozpoczęta i trwająca inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego, czyli zagospodarowanie jednego z ważniejszych placów w centrum miasta.

A jak wygląda budżet Żmigrodu na rok przyszły?

– Jak zawsze chciałoby się mieć więcej dochodów, aby pozwolić sobie na jeszcze szybszy rozwój gminy Żmigród. Oczywiście budżet już jest i został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Udało się go spiąć mimo oczywistych trudności, które występują także w innych polskich samorządach. Budżet musi zabezpieczyć wszystkie wydatki bieżące na zadania własne gminy, co zrobiliśmy, a co do inwestycji, to położyliśmy szczególny nacisk na nabory z nowej perspektywy unijnej. Czyli końcówka realizacji projektów i składanie wniosków na takie inwestycje jak np. budowa Centrum Przesiadkowego w Żmigrodzie przy stacji kolejowej. Zadanie to zamierzamy zrealizować na zasadzie dojazdu do terenu przy dworcu, zostawienia samochodu czy jednośladu i możliwości dojazdu do Wrocławia szybką koleją – oby aglomeracyjną. Ponadto ważnym przedsięwzięciem będzie budowa ronda na ważnej kolizyjnej krzyżówce w Żmigrodzie, którą zamierzamy zakończyć właśnie w roku 2016 i zadanie to realizować będziemy wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Poza tym skończymy projekt drugiego etapu ścieżki rowerowej i wraz z kilkoma samorządami zamierzamy zdobyć środki finansowe na budowę najdłuższej ścieżki rowerowej na północ od Wrocławia. Przygotowujemy także projekty drogowe – dróg głównie na terenach wiejskich, łączących miejscowości. Będą to w zasadzie modernizacje dróg i pojawią się możliwości uzyskania na to dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. A do tego naszym zamierzeniem – wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – jest wybudowanie kampusu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie, czyli nowoczesnego noclegowego miejsca z pełną infrastrukturą. Kampus – w pewnym sensie – spełniał też będzie rolę schroniska młodzieżowego, a plany są takie, że kilka kampusów na Dolnym Śląsku będzie służyło dzieciom i młodzieży do wypoczynku, jakby naprzemiennie. Przykładowo, żmigrodzka młodzież pojedzie do Wrocławia, a wrocławskie dzieci przyjadą do nas czy do Kątów Wrocławskich.

A jak w tym roku układała się panu współpraca z radnymi? Dobra współpraca włodarza gminy z radą jest przecież jednym z gwarantów sukcesu każdego samorządu.

– Już od dłuższego czasu moja współpraca z radą układa się dobrze i bardzo się z tego cieszę. To współdziałanie jest naprawdę konstruktywne i mamy wspólną wizję rozwoju naszej gminy. Jest też w radzie kilkuosobowa opozycja, która niektóre sprawy widzi inaczej i dobrze by było w przyszłości, aby kierowała się ona przede wszystkim argumentami merytorycznymi, a nie patrzeniem na sprawy w myśl zasady „nie, bo nie”.

Czy w roku 2016 będzie u was jakiś priorytet?

– Nie będzie jednego priorytetu, ponieważ będziemy rozwijać gminę na zasadzie zrównoważonego rozwoju, przygotowując projekty wynikające z potrzeb gminy, które zarazem można zrealizować dzięki wsparciu finansowych środków unijnych. Zatem priorytetem jest wydanie na inwestycje 15 procent środków własnych i uzyskanie 85-procentowego dofinansowania.

Powstaje trasa S5, o której nie raz z panem rozmawialiśmy, gdy nie wiadomo było jeszcze, czy trasa będzie budowana. Czy dzisiaj zauważył pan zainteresowanie inwestorów wokół terenów inwestycji?

– Takie zainteresowanie wystąpiło po raz pierwszy mniej więcej przed dwoma laty, gdy wybudowano odcinek trasy od Korzeńska w kierunku Poznania, przede wszystkim przy węźle w Korzeńsku. Tam inwestorzy kupili teren i zamierzają realizować inwestycję – centrum hotelowo-parkingowe. Natomiast my promujemy, będziemy walczyć i zabiegać o to, aby kolejne tereny zostały włączone do strefy ekonomicznej wzdłuż trasy S5. We wrześniu mieliśmy w Żmigrodzie konferencję właśnie tego dotyczącą i staramy się o włączenie 212 ha do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcielibyśmy, aby najpóźniej w chwili oddania S5 do użytku tereny te zostały przyłączone do strefy. Zainteresowanie inwestorów tymi terenami na pewno będzie i – moim zdaniem – ono będzie wzrastało, choć na razie nie jest tak bardzo duże. Warto podkreślić, że w gminie Żmigród będziemy mieli aż trzy węzły drogi S5, czyli naturalne tereny do tego, by inwestować.

A czego możemy życzyć panu, pana współpracownikom i radnym na progu roku 2016?

– Abyśmy, zgodnie pracując, zrealizowali wszystkie nasze zamierzenia na rzecz rozwoju gminy i dobra wszystkich mieszkańców.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 


 

Sukcesów, radości, rodzinnego ciepła, realizacji najbardziej nawet odważnych planów,

zdolności snucia najpiękniejszych marzeń, pogody ducha i wiele zdrowia

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016

Czytelnikom „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

życzą

przewodniczący Rady Miejskiej Jan Czyżowicz

i burmistrz Robert Lewandowski