poniedziałek, 4 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żmigród: Plany i realizacje

Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu

Już rozpoczęło się drugie półrocze a jakie było to pierwsze dla żmigrodzkiego samorządu?

– W tym czasie nie realizowaliśmy zbyt wielu inwestycji infrastrukturalnych, co było wynikiem tego, że strumień finansowych środków unijnych już się powoli kończy.

Niektórzy korzystają z tych resztówek, bowiem można jeszcze rzutem na taśmę załapać się na ostatnie pieniądze z Unii Europejskiej.

– Tak jest rzeczywiście, a my kończyliśmy te inwestycje, na które wcześniej pozyskaliśmy środki zewnętrzne, przy czym warto podkreślić, że niektóre ważne zadania realizowaliśmy z własnych, budżetowych pieniędzy. Przede wszystkim ukończyliśmy zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie, gdzie będzie m.in. zlokalizowany minidworzec autobusowy. Cały ten obszar został zrewitalizowany, położono nowe nawierzchnie z masy asfaltowej i kostki granitowej, a w przyszłości planujemy rewitalizację całej wieży ciśnień. Poza tym wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową zrobiliśmy partnerski projekt dotyczący zagospodarowania terenów zabudowy wielorodzinnej – obszaru należącego w większości do spółdzielni, ale również do gminy – i na to również pozyskaliśmy zewnętrzne środki finansowe. Oczywiście, hołdując konsekwentnie zasadzie zrównoważonego rozwoju gminy, nie zapominamy o terenach wiejskich, kończymy budowę następnej świetlicy – w Powidzku – gdzie powstanie także garaż na samochód strażacki.

Robert Lewandowski
burmistrz Robert Lewandowski

A jakie macie plany na najbliższą przyszłość?

– Są one związane przede wszystkim z przygotowaniami nowych, dużych inwestycji – w tym budową basenu z programu Dolnośląski Delfinek. To będzie przyszkolna kryta pływalnia wraz z centrum fitness i z salami lekcyjnymi szkoły podstawowej. Teraz czekamy na dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a ponadto przygotowujemy drugi przetarg dotyczący realizacji tej inwestycji. Poza tym przed nami także budowa kampusu, który będzie oferował nowoczesne miejsca noclegowe dla zorganizowanych grup młodzieżowych – i nie tylko. A ten projekt chcemy realizować ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Wrocławskiej – wniosek o dofinansowanie tego zadania złożyliśmy w kwietniu i teraz czekamy na jego rozstrzygnięcie i dobre wieści.

Nie powiedział pan nic o przedsięwzięciach drogowych.

– Oczywiście, także w tym roku, będziemy realizować przebudowy, modernizacje i remonty dróg. Powstaną co najmniej trzy nowe odcinki dróg: Kliszkowice Małe – Łapczyce, droga wewnętrzna w Kędziach oraz – jeśli dotację finansową zatwierdzi premier – ponad dwukilometrowy odcinek drogi Sanie – Powidzko.

Nie tylko inwestycjami zajmuje się samorząd…

– …a na obszarze Doliny Baryczy i gminy Żmigród rozwija się prężnie turystyka rowerowa. Modna w całym kraju, ale u nas szczególnie, co pokazuje, że nasz samorząd podejmował trafne decyzje, inwestując wcześniej w ścieżki rowerowe. Przypomnę tylko, że wybudowaliśmy prawie 30 kilometrów nowych dróg rowerowych, które znakomicie funkcjonują. Korzysta z nich wielu turystów, i to nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale z całej Polski. To jest fajne i budujące, a nasze ścieżki rowerowe mają dobrą opinię. Zatem wypada się tylko cieszyć, wzbogacać infrastrukturę i powiększać naszą ofertę turystyczno-rekreacyjną oraz jak najszerzej promować żmigrodzkie walory, co zresztą konsekwentnie robimy. Ważne też jest to, że mieszkańcy gminy Żmigród mają na co dzień do dyspozycji te drogi rowerowe i skwapliwie z nich korzystają.

A kiedy i gdzie organizujecie dożynki?

– W tym roku dożynki będą organizowane 24 sierpnia w Radziądzu nieopodal Żmigrodu, w fajnej rozwojowej miejscowości, na miejscowym boisku. Serdecznie zapraszam wszystkich czytelników „Gminy Polskiej” na nasze Święto Plonów i oczywiście dobrą zabawę.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Fot. Urząd Miejski w Żmigrodzie

Burmistrz Robert Lewandowski