środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żmigród: Konsekwencja nagrodzona

Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu

Jak pan ocenia rok po pierwszych trzech kwartałach?

– Był to okres przede wszystkim bardzo pracowity. W pierwszym półroczu informowano nas, jakie środki finansowe otrzymaliśmy z poszczególnych wniosków o dofinansowania inwestycji, o które staraliśmy się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Bez fałszywej skromności mogę stwierdzić, że nasza gmina jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu zewnętrznych pieniędzy, mniej więcej 90 proc. naszych wniosków przeszło weryfikację i otrzymało dofinansowanie. Razem jest to około 25 mln zł dotacji, są to olbrzymie i wprost historyczne pieniądze na zrealizowanie kilku ważnych zadań.

Tak dużo pieniędzy chyba jeszcze nigdy w swej historii gmina Żmigród nie otrzymała…

– Rzeczywiście, jeszcze nigdy nie pozyskaliśmy tak wielkich pieniędzy w tak krótkim czasie i warto podkreślić, że są to dotacje 85-procentowe. To pozwoli nam zrealizować nasze marzenia i plany.

Jakie to inwestycje?

– Przede wszystkim zabezpieczenie miejsca blisko centrum miasta przy zabudowie wielorodzinnej – czyli parkingi, ciągi piesze i zieleń. Poza tym modernizacja przedszkola, zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o dwa kolejne oddziały, czyli o około 40 miejsc, a wnętrze budynku będzie zupełnie nowe. Zbudujemy rondo na strategicznym skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej, powiatowej i gminnej przy 50-procentowym współfinansowaniu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, a następną ważna inwestycją jest zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Sąsiecznicy. Zatem otwieramy się na tę rzekę, a przedsięwzięcie realizujemy w ramach programu bioróżnorodności. Powstaną ścieżki piesze, mostek nad rzeką, tereny zielone, parkingi oraz place zabaw dla czworonogów. Trwa też budowa rynku…

– …którą pan planował już przed kilkoma laty.

– Ale jesteśmy konsekwentni. Projekt budowy rynku mieliśmy od lat, ale cierpliwie czekaliśmy na to, aby pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na tę kosztochłonną inwestycję. Wreszcie udało się nam otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej na to zadanie i inwestycja ruszyła z kopyta. Jeszcze w tym roku, w grudniu, budowa żmigrodzkiego rynku ma być ukończona. Zresztą 10 grudnia planujemy zorganizować na rynku w Żmigrodzie jarmark bożonarodzeniowy. Chcę też podkreślić, że dzisiaj podpisujemy z wykonawcą umowę na budowę centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w naszym mieście, gdzie powstaną m.in. parkingi, minidworzec autobusowy i miejsca dla rowerów. Wszystko po to, aby mieszkańcy naszej gminy mogli wygodnie dojechać, zostawić bezpiecznie swój środek lokomocji i przesiąść się na szybką kolej Wrocław – Poznań. Ponadto – wraz z innymi samorządami – będziemy budować ścieżki rowerowe, w dużej mierze po trasie byłej kolei wąskotorowej. Dzięki temu gdzieś za półtora roku połączymy Dolinę Baryczy z Wrocławiem, a pierwszy etap tej inwestycji zostanie ukończony jeszcze w listopadzie tego roku. Wykonujemy również szereg mniejszych inwestycji – np. z budżetu obywatelskiego przeprowadzamy rozbudowę części socjalnej i administracyjnej oraz szatni w budynku w Ośrodku Sportu i Rekreacji obsługującym głównie MKS Piast Żmigród.

Praca pracą, a zabawa zabawą

– …i my też świętowaliśmy na dożynkach gminnych w Rudzie Żmigrodzkiej, nad stawami, na pięknym zielonym terenie. Dożynki udały się setnie, sprzyjała aura i było dużo ludzi, którzy potrafili się świetnie bawić.

Rozmawiał Sławomir Grymin