czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żmigród: Budować dobrą markę

 

Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu

Jak pan ocenia kadencję 2014-2018?

Generalnie były to cztery udane lata – dla mnie miarą rozwoju gminy w dużej mierze są zrealizowane inwestycje, choć samorząd winien pilnować także bieżących zadań i rozwiązywaćżne sprawy i problemy, począwszy od tych indywidualnych, mieszkańców, a skończywszy na zagadnieniach strategicznych. Powinien także wprowadzać zmiany legislacyjne, co w tej kadencji miało miejsce przy reformie oświaty, gdzie musieliśmy wygaszać gimnazjum. Wtedy na nowo trzeba było przygotować odpowiednią infrastrukturę, aby pomieścić oddziały w klasach od jeden do osiem w już istniejących podstawówkach, które miały być od jeden do sześć – tak, jak funkcjonowały przez lata. Kadencję tę zdeterminował kalendarz pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, szczególnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, czyli konkursów organizowanych przez urząd marszałkowski. Lata 2015 i 2016 upłynęły nam pod znakiem przygotowań dokumentacyjnych i realizacji inwestycji, ale na mniejszą skalę niż w drugiej połowie kadencji. Dobrze przepracowaliśmy poprzednią kadencję i początek kadencji obecnej, wiedzieliśmy, czego chcemy i jakie inwestycje są dla nas najważniejsze i na szczęście można było na nie pozyskiwać zewnętrze fundusze – w czym mieliśmy ponad 90-procentową skuteczność. Na kilkanaście zadań pozyskaliśmy ponad 30 mln zł dotacji bezzwrotnych, w większości 85-procentowych. Dzięki temu w roku ubiegłym i w tym roku realizujemy bardzo duże, strategiczne i potrzebne przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Jakie są najważniejsze?

To przede wszystkim modernizacje dróg i chodników – także przy współpracy z samorządem województwa i Powiatem Trzebnickim – ale także budujemy ścieżki rowerowe, będące częścią dużego projektu samorządowego. Powstało również nowe przedszkole z większą liczbą miejsc, będzie także w Żmigrodzie żłobek i przygotowujemy dokumentację dotyczącą budowy przyszkolnej pływalni, która powstanie w ramach programu „Delfinek”. Będzie ona rozbudowana o część SPA i przeznaczona dla rodzin z dziećmi, będzie centrum fitness i sale lekcyjne, aby w przyszłości w jednym miejscu mieściła się tutaj szkoła podstawowa dla miasta. Powstał też w Żmigrodzie nowy Rynek, a ponadto kończymy budowę centrum przesiadkowego. Na bazie budynku po byłym hotelu powstanie 26 mieszkań komunalnych dla mieszkańców Żmigrodu, a poza tym mamy dalsze plany związane z budową kanalizacji w następnych miejscowościach. Dbamy także o zdrowie mieszkańców naszej gminy i kończymy modernizację – połączoną z termomodernizacją – trzech ośrodków zdrowia. Poza tym otworzyliśmy się na przepływającą przez miasto rzekę Sąsiecznicę. Projekt ten nazywa się „Ogrody bioróżnorodności” i dzięki jego realizacji powstała plaża miejska i zielone, fajne miejsca rekreacyjne, ścieżki pieszo-rowerowe i duży parking przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie jest zlokalizowany wcześniej wybudowany odkryty basen.

A poza tym trasa S5…

– …która na początku tej kadencji zaczęła być budowana, a dzisiaj oddana jest do użytku i dzięki temu Żmigród jest świetnie skomunikowany, do Wrocławia dojedziemy w 20 minut, a do lotniska w pół godziny. To duży postęp infrastrukturalny, co zamierzamy skrzętnie wykorzystać w strategicznej budowie marki Żmigrodu i jego promocji. Zatem zapraszamy do nas turystów, przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy zechcą osiedlić się na naszej pięknej, przyjaznej i gospodarnej żmigrodzkiej ziemi. Tutaj żyje się dobrze!

Rozmawiał Sławomir Grymin