czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żmigród: Atak już rozpoczęty

Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu

Spotykamy się ponownie po kilku miesiącach, pańska rodzina się powiększyła o synka Jana Roberta. Serdecznie państwu gratuluję!

– Dziękuję bardzo! To nasze trzecie dziecko…

Kadra naszych futbolistów prowadzona nomen omen przez Roberta Lewandowskiego nie popisała się w ostatnim meczu, przegrywając z Holandią 1:2. A jaka jest kondycja gminy Żmigród, gdzie włodarzem jest także Robert Lewandowski?

– Z porażki Polaków nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków, bowiem jesteśmy w trakcie przygotowań.

Ale przegrana jest przegraną

– My jesteśmy w podobnej sytuacji jak kadra, ponieważ czaimy się i nie pokazujemy wszystkiego, co mamy w zanadrzu. A z drugiej strony rozpoczęliśmy już walkę o unijne finansowe środki.

Jesteście jeszcze w trakcie rozgrzewki, czy weszliście już w mecz?

– Powoli weszliśmy w spotkanie, złożyliśmy już kilka wniosków – m.in. na rewitalizację rynku w Żmigrodzie, modernizację żmigrodzkiego przedszkola samorządowego, na inwestycje oświatowe w kilku szkołach i na drogi w ramach PROW-u. Przed nami – szczególnie w czerwcu – jest dużo konkursów i przygotowujemy się na składanie wniosków na centrum przesiadkowe w Żmigrodzie przy stacji kolejowej i na drogi doprowadzające do węzłów transportowych. Także na ważne dla nas ścieżki rowerowe i powtórzony – ze względu na kłopoty z generatorem wniosków aplikacyjnych – nabór, w którym składaliśmy wniosek na rynek. Szykujemy program rewitalizacji dotyczący wielu inwestycji na terenie naszego miasta, a ponadto przygotowujemy projekt z zakresu bioróżnorodności, czyli zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Sąsiecznicy wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, parkiem dla piesków, ogrodem wodnej roślinności i parkingami. Jeśli uda się nam to zrealizować, to powstanie fajny i oryginalny teren, rzadko spotykany na obszarach małych i średnich gmin.

Niemało to wszystko będzie kosztować! Czy już macie zgromadzone środki własne, czy skorzystacie z kredytów?

– Dzisiaj trudno nam to rozsądzić, ponieważ nie wiemy, jakie zewnętrzne pieniądze uda się nam pozyskać. Dlatego poczekamy w najbliższych miesiącach na rozstrzygnięcia naborów. Większość konkursów to dofinansowania w granicach 85 procent wartości inwestycji, więc udział własny gminy wynosi 15 procent. Szykowaliśmy się już od dwóch lat do tej unijnej perspektywy – kolokwialnie mówiąc – schodząc z zadłużenia gminy, aby zrealizować zaplanowane inwestycje, korzystając przy pozyskaniu zewnętrznych pieniędzy ze środków własnych, lub jeśli zajdzie taka potrzeba, posiłkując się obligacjami. To się po prostu będzie opłacało i budżet mamy przygotowany na to, aby nieco się zadłużyć, ale zrobić wielokrotnie więcej. Najważniejsze są inwestycje, przyszłe korzyści i wykorzystanie szans, których nie będzie już po roku 2020…

– …gdy zaczniemy dopłacać do unijnej kasy…

– …więc trzeba zrealizować takie inwestycje, które są potrzebne mieszkańcom i także takie, które przyniosą gminie dochód bezpośredni i pośredni.

W życiu, także tym samorządowym, zawsze jest coś ważne i ważniejsze. Co w najbliższym czasie będzie kluczowe dla waszego samorządu i całej żmigrodzkiej społeczności?

– Coś, co nas bezpośrednio nie obciąża finansowo, czyli oddanie do użytku drogi ekspresowej S5 w październiku roku 2017, co pod każdym względem uatrakcyjni naszą gminę. A jeśli chodzi o te nasze inwestycje, to ważne jest powstanie centrum przesiadkowego, uzyskanie dofinansowania na rewitalizację miasta, rynek, ścieżki rowerowe, świetlice, modernizacja dróg i chodników. Istotna będzie również budowa kampusu przez Aglomerację Wrocławską, której jesteśmy członkiem. Mam nadzieję, że powstanie takie nowoczesne schronisko dla młodzieży przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Tego brakuje, opracowujemy dokumentację i wspólnie z AW będziemy zabiegać o środki finansowe na to pożyteczne przedsięwzięcie. To kompleksowy projekt dotyczący powstania kilku kampusów na terenie Dolnego Śląska, którego zrealizowanie rozwiązałoby problem tanich noclegów dla dzieci i młodzieży. Apeluję do samorządu województwa o pomoc finansową w realizacji tego projektu…

Do tego apelu przyłącza się również redakcja „Gminy Polskiej”!

Rozmawiał Sławomir Grymin