piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zielona szansa dla samorządów

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchamia pierwszy zielony fundusz infrastrukturalny w Polsce Polski Zielony Fundusz ARP, z którego finansowane będą inwestycje w zrównoważoną, dekarbonizującą się gospodarkę

Powołanie Polskiego Zielonego Funduszu ARP jest jedną z kluczowych inicjatyw w przyjętej w 2022 r. Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. pt. „Czysty przemysł”. Zielony Fundusz ARP będzie miał formułę Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, który umożliwi polskim i międzynarodowym profesjonalnym inwestorom na dostęp do aktywów dotychczas dla nich trudno dostępnych, które będą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

Zróżnicowane finanse

Fundusz będzie dysponować pieniędzmi zarówno samej spółki, jak i instytucji finansowych (publicznych i prywatnych) zainteresowanych inwestycjami w zieloną transformację i dekarbonizację polskiej gospodarki. Istotną rolę odgrywać będzie również zaangażowanie w budowę i modernizację zielonych i transformujących się aktywów w różnych częściach Polski, z uwzględnieniem inwestycji w gospodarkę komunalną oraz obiekty jednostek samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorstw, które chcą zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko.

Zielony skok”

Cezariusz Lesisz, prezes ARP, podkreślił, że stworzenie Polskiego Zielonego Funduszu ułatwi inwestycje w przyjazne środowisku moce wytwórcze oraz stworzy warunki dla „zielonego skoku” całej polskiej gospodarki.

– Fundusz będzie korzystał z naszego doświadczenia w zakresie inwestycji w przemysł. Przypomnę, że ARP od ponad 30 lat uczestniczy w transformacji polskiej gospodarki i posiada własny portfel spółek przemysłowych w różnych sektorach i branżach – wyjaśnił prezes zarządu ARP. – Transparentność, efektywność i niskoemisyjność to pożądane cechy każdego współczesnego biznesu. Zielone inwestowanie to trend globalny, a Polska jest ważnym miejscem na światowej mapie międzynarodowych inwestycji – wyjaśnił prezes Lesisz.

Jak wskazał prof. Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający w ARP, PZF będzie pierwszym polskim zielonym funduszem infrastrukturalnym, który wpisuje się w dynamiczny trend z ostatnich lat, widoczny na globalnych rynkach finansowych.

– W ramach zielonej polityki finansowej Polski Zielony Fundusz ARP określi listę sektorów i podsektorów, w które inwestuje, zaś sama lista będzie podparta analizą wpływu danego sektora na zrównoważone środowisko – wskazał prof. Gackowski.

Ważna rola samorządów

Prezes Cezariusz Lesisz zwrócił uwagę, że atutem Polskiego Zielonego Funduszu będzie jego ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i polskimi firmami w celu ich dekarbonizacji oraz umożliwienia skalowania
ich działań.

– Jedną z głównych inicjatyw realizowanych przez PZF będzie zazielenianie gospodarki komunalnej, w szczególności w sektorze ciepłowniczym. Będzie to możliwe zarówno dzięki dialogowi prowadzonemu z instytucjami publicznymi oraz partnerami branżowymi, jak i dostępnemu instrumentarium finansowemu – wyjaśnił prezes Lesisz.

Projekty w tym obszarze będą miały na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych (m.in. modernizacja istniejących systemów, wykorzystanie źródeł bezemisyjnych, tworzenie magazynów ciepła oraz budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów).

Polski Zielony Fundusz ARP jako infrastrukturalny fundusz inwestycyjny będzie inwestował długoterminowo. W najbliższym czasie ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złoży wniosek do sądu celem rejestracji pierwszego Polskiego Zielonego Funduszu ARP.

(MediaRoom)

Atutem Polskiego Zielonego Funduszu będzie jego ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i polskimi firmami w celu ich dekarbonizacji.