środa, 28 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Zgodna praca połową sukcesu

Rozmowa z burmistrzem Ziębic MARIUSZEM SZPILAREWICZEM i jego zastępcą MAŁGORZATĄ WOŁCZYK

Proszę pokusić się o podsumowanie roku 2021. Jaki on był dla samorządu w Ziębicach?

Mariusz Szpilarewicz: – Był to rok bardzo pracowity. Zaplanowaliśmy w nim wiele zadań i stopniowo staramy sie je realizować. Z pewnością wszystkie drogowe zadania realizowane przez nas samodzielnie będą wykonane i jest to sukces, biorąc pod uwagę sytuację panującą na rynku wykonawców. Przebudowaliśmy drogę w Nowym Dworze, a niebawem ukończymy przebudowę drogi Skalice – Nowy Dwór, ul. Pilichowskiej w Ziębicach i drogi w Kalinowicach Dolnych. Realizujemy też przebudowę ulic Wałowej i Mickiewicza w Ziębicach. Doszedł też nam do wykonania łącznik między ul. Polną a ul. Łąkową wraz z budową chodnika i to zadanie jest również na ukończeniu. Chcę zaznaczyć, iż jesteśmy już po przetargu na dokumentację 14 inwestycji drogowych na kolejne lata. Muszę też przyznać, że nie udało się nam zrealizować zadań, które miały być przeprowadzone w porozumieniu zarówno z powiatem ząbkowickim, jak i województwem dolnośląskim.

Dlaczego?

M.Sz.: – Po prostu zabrakło wykonawców, którzy nie byli zainteresowani składaniem ofert. Ponadto pojawił się problem porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, który dotyczy wykonania przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach. Do ostatniej chwili toczyła się batalia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, dotycząca zgody na rozpoczęcie tej inwestycji. W ostatnich dniach przyszła do nas pozytywna decyzja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – minister uchylił decyzję konserwatora zabytków i umorzył postępowanie. Zatem samorząd województwa może przystępować do przetargu na przebudowę ul. Wojska Polskiego, ale i tak rok mamy stracony. Możemy też pochwalić się mniejszymi zadaniami, których realizacja sprzyja temu, że mieszkańcy naszej gminy lepiej postrzegają swoje miejsca zamieszkania.

Co to za działania?

M.Sz.: – Udało nam się doprowadzić do porządku ziębicki cmentarz wraz z murem. Zabezpieczamy też nasze mury obronne, na które co roku pozyskujemy środki finansowe, uratowaliśmy także muszlę koncertową, a w tym roku ruszyliśmy z remontami w rynku. Trzy kamienice otrzymały nową elewację, a zostało to sprawnie przeprowadzone dzięki wspólnotom mieszkaniowym i ich zarządcom. Mam też nadzieję, iż w przyszłym roku odnowionych kamienic będzie więcej, ponieważ kończymy gminną ewidencję zabytków, która umożliwi dotowanie kamienic nie będących w rejestrze zabytków konserwatora zabytków. Trzeba też pamiętać o problemach, jakie mamy z brakiem mieszkań. Tu bardzo pomoże podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego gmina Ziębice stała się udziałowcem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o., której celem będzie budowa mieszkań na wynajem.

A co z inwestycjami na terenach wiejskich?

Małgorzata Wołczyk: – Wybudowaliśmy m.in. plac zabaw w Lubnowie, na który pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego. Powstał też plac zabaw w Wigancicach. Przeprowadziliśmy remonty dachów na gminnych budynkach w Dębowcu i Wadochowicach, ale jak do tej pory nie znaleźliśmy jeszcze wykonawcy na zrobienie dachu świetlicy w Witostowicach. Poza tym zrobiliśmy drobne, lecz istotne remonty przy przedszkolu w Starczówku. W zasadzie w każdym sołectwie były przeprowadzane jakieś drobne zadania inwestycyjne.

Jak wygląda w tym roku poziom pozyskiwania przez wasz samorząd zewnętrznych grantów?

M.Sz.: – Udało się nam uzyskać sporo z końcówki starego okresu unijnego programowania, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Otrzymaliśmy dotację na termomodernizację budynków oświatowych – na Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach i Szkołę Podstawową w Henrykowie. Dotacja wyniosła 6,8 mln zł, a wartość całego projektu to 8,5 mln zł. Ponadto wspólnie ze Złotym Stokiem i Ząbkowicami Śląskimi złożyliśmy projekt na modernizację oświetlenia ulicznego, który opiewa na 11 mln zł. Jesteśmy przed przetargiem, a w roku 2022 w zasadzie całe oświetlenie uliczne w gminie Ziębice zostanie wymienione na nowocześniejsze i energooszczędne. Pozyskaliśmy również 2 mln zł na wykorzystanie budynku po byłym liceum na inkubator przedsiębiorczości. Stworzymy tam pomieszczenia na wynajem, ale także miejsce dla stowarzyszeń i fundacji. Otrzymaliśmy również dużą dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach. To 5 mln zł i czekamy teraz na rozstrzygnięcie naboru do Banku Gospodarstwa Krajowego [Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – przyp. autora], gdzie też staramy się o dofinansowanie na naszą halę.

Jakie jeszcze wnioski – poza dofinansowaniem budowy hali – złożyliście do Polskiego Ładu?

M.W.: – Drugi wniosek o dotację w wysokości 9,3 mln zł dotyczy kupna sześciu dużych, niskoemisyjnych autobusów o napędzie hybrydowym, a wartość tego projektu to ok. 11 mln zł. Natomiast trzeci dotyczy pozyskania grantu na budowę ponad trzykilometrowej drogi łączącej Rososznicę z Niedźwiednikiem. Wartość tego zadania to 3,5 mln zł, a wnioskowana kwota wynosi 3,3 mln zł.

Jaki będzie przyszłoroczny budżet gminy Ziębice?

M.Sz.: – Będzie pod względem wielkości budżetem porównywalnym z tegorocznym, ale na inwestycje przeznaczymy gdzieś dwa razy więcej. Oczywiście największe środki finansowe pójdą na budowę hali, na przebudowy dróg, wymianę oświetlenia ulicznego i termomodernizację. To kosztochłonne przedsięwzięcia i zarazem niezła gimnastyka logistyczna, ponieważ inwestycje te musimy zakończyć do połowy 2023 roku. A piętrzą się problemy wynikające ze wzrostu wydatków bieżących.

W roku 2021 polskie samorządy mogły zająć się wreszcie organizacją imprez. Czy tak samo było w Ziębicach?

M.W.: – W pierwszej połowie tego roku nie było możliwości organizowania żadnych wydarzeń. Ale bliżej wakacji sytuacja się zmieniła i mogliśmy zorganizować bardzo udane dożynki gminne w Ziębicach, przy naszym nowo wyremontowanym kościele poewangelickim.

M.Sz.: – A ponadto odbył się Półmaraton Henrykowski i inne fajne biegi. Warto też podkreślić, iż niektóre nasze sołectwa same zaczęły organizować swoje dożynki i widać wyraźnie, że zaczynamy powracać do przedpandemicznej normalności.

Od czasu, gdy został pan burmistrzem w Ziębicach, współpraca między włodarzem gminy a radą znacznie się polepszyła…

M.Sz.: – Ta zgoda dalej jest budująca i na szczęście dobry klimat pracy się nie zmienia. Radni są zaangażowani w sprawy gminy, zawsze otrzymują od nas komplet informacji i nie ukrywamy przed radą nawet najtrudniejszych tematów…

– …bowiem w niełatwych czasach najlepiej działać wspólnie i w zgodzie.

Rozmawiał Sławomir Grymin