czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Zadania realizujemy planowo

Rozmowa z MARIUSZEM SZPILAREWICZEM, burmistrzem Ziębic

Różnie sobie radzą polskie samorządy z problemami wynikającymi z epidemii koronawirusa, jedne są bardziej zamknięte na kontakty międzyludzkie, drugie mniej, ale do pana i ziębickich urzędników można dotrzeć bez specjalnych przeszkód.

– Przez pierwsze trzy miesiące epidemii funkcjonowaliśmy w zamknięciu, korespondencję od naszych mieszkańców odbieraliśmy elektronicznie i stworzyliśmy także specjalną skrzynkę podawczą dla tradycyjnej korespondencji. Natomiast w okresie wakacyjnym uznaliśmy, że możemy zacząć funkcjonować w sposób otwarty i bardziej dostępny dla mieszkańców. Oczywiście zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała we wrześniu i całkiem możliwe, że wrócimy do zasad bezpieczeństwa funkcjonujących wcześniej.

A co z budżetem i realizacją zaplanowanych inwestycji?

– W marcu, na początku epidemii, mieliśmy wiele obaw, ale zaplanowane zadania realizujemy planowo, nie ma zagrożeń terminów, a w tym roku wiele prac wykonujemy na drogach gminnych oraz wspólnie z powiatem. Cieszy nas również to, że następuje u nas poprawa infrastruktury sportowej, która będzie służyła mieszkańcom gminy. Cóż, nasi mieszkańcy pracują w różnych miejscach regionu, później wracają po pracy do swych domów, do Ziębic, chcą spędzić wolny czas aktywnie i rekreacyjnie, korzystając ze świeżego powietrza, a tegoroczne inwestycje w dużej mierze wzbogacają infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Kończymy remont stadionu miejskiego, gdzie m.in. budujemy tartanową bieżnię, a na ukończeniu jest także budowa kompleksowej infrastruktury sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Powstaje tam boisko wielofunkcyjne, bieżnia, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i skocznia do skoków w dal.

Do jakich zadań się przygotowujecie?

– Szykujemy w tym roku dokumentację dotycząca budowy oczekiwanej od wielu lat hali widowiskowo-sportowej. Postawiłem sobie za cel, że w tej kadencji przynajmniej rozpoczniemy to zadanie, ale plan jest ambitny i zakłada, że to przedsięwzięcie także zakończymy. Ponadto cieszę się z dobrej współpracy z Powiatem Ząbkowickim. Udało nam się dużo spraw uzgodnić, pozyskać teren i mam nadzieję, że ten rok zwieńczony będzie pozyskaniem pozwolenia na budowę tej hali. A w przyszłym roku poszukamy finansowych środków zewnętrznych na to przedsięwzięcie oraz zorganizujemy przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji.

Cel rzeczywiście ambitny, tym bardziej że zadanie to pochłonie wiele milionów złotych.

– Założyliśmy, że inwestycja będzie kosztować od 12 do 15 milionów złotych. Nie chcemy tanich rozwiązań, tylko tych dobrych, które będą przez wiele lat służyły mieszkańcom. Mamy na naszym terenie wiele sportowych talentów, wielu wychowanków ziębickich trenerów gra z powodzeniem w klubach ligowych i taki obiekt na pewno będzie dobrze wszystkim służył. Naszym celem jest także odpowiednie i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. Planujemy również budowę placu zabaw w ziębickim parku – także małego skateparku oczekiwanego przez młodzież. Ponadto kontynuujemy renowację murów obronnych, które są chlubą Ziębic, lecz zarazem utrapieniem, ponieważ co jakiś czas trzeba przebudowywać ich kolejny fragment.

Dużo więc dzieje się w Ziębicach, mimo tego, że pandemia zmniejszyła dochody waszego budżetu.

– Ale to nie przewróciło naszego budżetu i cieszy mnie to, iż nasi lokalni przedsiębiorcy dają sobie nieźle radę i w miarę obronną ręką wychodzą z trudności spowodowanych epidemią. Podań o umorzenia podatków i rozłożenia spłat na raty jest mało. A co do innych inwestycji, to trwa rozbudowa kanalizacji w Skalicach oraz budowa kolejnych odcinków dróg – powiatowej drogi do Nowiny, drogi przez Skalice i ul. Małej w Ziębicach. Postanowiliśmy także, że warto zabrać się wreszcie za Rynek w Ziębicach. Wiosną przełożyliśmy najbardziej zdewastowaną nawierzchnię jednej z pierzei i planujemy kontynuować te przełożenia nawierzchni w kolejnych latach. Poza tym rada miejska przyjęła uchwałę o dotacjach dla wspólnot mieszkaniowych, które funkcjonują w budynkach zabytkowych. Dzięki temu rozpoczniemy remonty kamienic w Rynku, co zapewne zmieni na lepsze wizerunek miasta.

Z tego co pan mówi wnioskuję, że z inwestycjami jest całkiem nieźle, ale gorzej jest z wszelkimi imprezami. Nie doszedł także do skutku koncert, który miał być zorganizowany w muszli, w parku.

– W zasadzie odbędą się jedynie te wydarzenia, w których możemy kontrolować liczbę osób – są to przede wszystkim zajęcia warsztatowe i kameralne spotkania. Przykro nam jest niezmiernie, iż nasze sztandarowe wydarzenia, które miały przyciągnąć do Ziębic rzesze gości, niestety z obiektywnych przyczyn się nie odbędą. A koncert, o którym pan wspomniał, miał odbyć się we wrześniu na scenie wyremontowanej muszli koncertowej, chcieliśmy także zaprezentować wspaniały efekt społecznej pracy pana Grzegorza Noculaka. Epidemia jednak na to nie pozwoliła, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku to nam się uda.

Rozmawiał Sławomir Grymin