niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Trudne zaciskanie pasa

Rozmowa z Alicją Birą, burmistrzem Ziębic

 

Wydaje mi się, że dopiero co spotkaliśmy się po raz pierwszy po wygranych przez panią wyborach samorządowych na burmistrza Ziębic, a tu już koniec roku 2015.

– Czas leci nieubłagalnie i bez przerwy rozwiązujemy niemałe problemy miasta i gminy Ziębice.

Gdy rozmawialiśmy pierwszy raz, mówiła pani o trudnej sytuacji finansowej gminy. Czy dzisiaj coś się polepszyło?

– Najlepszą odpowiedzią na pańskie pytanie będzie protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, która niedawno przeprowadziła u nas kontrolę. Protokół ten częściowo odzwierciedla sytuację gospodarczą i finansową gminy.

Zatem jaka jest ta sytuacja?

– Jest zła, bowiem nasz budżet został obniżony o 10 mln zł. W roku 2015 wynosił 57 mln zł, a w roku 2016 będzie to trochę ponad 47 mln zł. Niestety, sprawdziło się to, co przypuszczałam. W gminie prowadzono kreatywną księgowość, polegającą m.in. na przyjmowaniu danych z samoopodatkowania się gminy. Jeśli nawet ustawy dopuszczały takie działania, to wszystko powinno być urealnione i sprowadzone do stanu faktycznego. Skarbnik twierdzi, że poszczególne wydziały urzędu przedstawiały jej takie, a nie inne deklaracje podatkowe – ale ja zweryfikowałam deklaracje i to, co skarbnik mówiła, nie pokrywa się z faktami, na przykład jeśli chodzi o deklarację z wydziału nieruchomości, która opiewała na kwotę dużo niższą. Przykładowo, w projekcie budżetu na rok 2014 realizowanego przez mojego poprzednika założono wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych na poziomie 4 mln 160 tys. zł, czyli mniej więcej tak jak w latach poprzednich. Natomiast w budżecie na rok 2015, którego autorami byli właśnie burmistrz Herbowski i pani skarbnik, w tym samym rozdziale przyjęto podatek od nieruchomości na poziomie 12 mln 289 tys. zł.

To 8 mln złżnicy!

– Gmina jest mocno zadłużona z powodu budowy kanalizacji sanitarnej. Poziom zadłużenia nie ulegnie zmianie, ale dochody i wydatki muszą się obniżyć o 10 mln zł. Czekam też na stanowisko RIO, jak nasz projekt budżetu na rok 2016 będzie zaopiniowany. Wcześniej – jeśli chodzi o realizację budżetu na rok 2015 – wytykano mi, że mam sześć milionów wolnych środków finansowych, z którymi nic nie robię, ale te pieniądze istniały tylko na papierze z powodu kreatywności, która nie miała nic wspólnego z realiami. Okazało się po prostu, że tych pieniędzy faktycznie nie ma.

To jak było z realizacją budżetu poprzednika?

– Po stronie inwestycji na rok 2015 wszystko było wyzerowane. Były, owszem, zapisane jakieś zadania, ale z możliwością ich realizacji na lata od 2017 do 2020. Zatem na 57-milionowy budżet po stronie inwestycji były wpisane drobne remonty dróg na łączną kwotę dwóch milionów złotych. Przecież gmina wykazująca sześć milionów wolnych środków i brak deficytu powinna się rozwijać, a w tym roku żadnych poważnych zadań nie mogliśmy realizować. Wygląda też na to, że po urealnieniu budżetu do stanu faktycznego, skutki będą nieciekawe też w roku 2016.

Co jest najważniejsze w przyszłorocznym budżecie?

– To, czy będzie on pozytywnie zweryfikowany przez RIO. Jeśli tak, to mamy jedno wyjście: ciąć wydatki, aby móc większy nacisk położyć na rozwój gospodarczy, który był wcześniej zmarginalizowany. Gospodarka napędza koniunkturę, a w 2014 roku 4,5 mln zł zwrotu podatku VAT nie zostało przeznaczone na inwestycje, tylko poszło na wydatki bieżące, na konsumpcję. Natomiast dla nas najważniejszą sprawą będzie pobudzenie i stworzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Sytuacja jest bardzo trudna, ale rąk nie wolno nam załamywać.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

 

Świąt Bożego Narodzenia pięknych, pogodnych i pełnych rodzinnego ciepła

oraz Nowego, 2016 Roku, który przyniesie radość i szczęście w życiu osobistym

oraz sukcesy w życiu zawodowym

Czytelnikom „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

życzy burmistrz Alicja Bira