sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Sukcesów sporo, niewiadomych nie mniej

Dzieje się tutaj całkiem sporo także w sferze wzbogacania infrastruktury gminy, i jest to zasługa miejscowego samorządu, dobrej organizacji pracy oraz poczucia odpowiedzialności za budowanie powodzenia ziębickiej społeczności. Warto podkreślić, iż po raz pierwszy od wielu lat, właśnie w tej kadencji udało się pogodzić działania władz Ziębic z zapatrywaniem radnych na wiele istotnych problemów. Teraz współpraca burmistrza z radą oparta jest na wzajemnym szacunku, nie ma politykierstwa i forsowania partykularnych interesów, a najważniejszym dobrem jest wspólna i jak najlepsza praca dla dobra ogółu. Zatem rzymska zasada: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”, stała się faktem.

Budżet gminy Ziębice na rok 2022 jest rekordowy – w historii gminy jeszcze takiego nie było – i wynosi 106 mln zł. W roku 2018 – gdy kończyła się poprzednia kadencja – wynosił 67 mln zł.

Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic

Miliony na inwestycje

– Najbardziej cieszą nas wydatki majątkowe związane z przygotowanymi przez nas dużymi zadaniami infrastrukturalnymi – uśmiecha się burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – To 38 mln zł przewidziane na tegoroczne inwestycje – budowy, modernizacje i przebudowy, i zadania te będą służyły mieszkańcom jeszcze przez wiele lat. Sądzę, że w tym budżecie jest wszystko, czego oczekiwali mieszkańcy, a co wymagało trzech lat przygotowań i negocjacji.

Do najważniejszych przedsięwzięć należy budowa hali sportowej, która będzie służyła przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

– Powstanie tego obiektu jest argumentem pojawiającym się od lat przy dyskusjach dotyczących przyszłości szkoły średniej w Ziębicach – wyjaśnia burmistrz Szpilarewicz. – Zawsze podnoszono, że ta szkoła nie ma odpowiedniej bazy i dobrej infrastruktury. A przecież likwidacja zespołu szkół byłaby w jakimś sensie upadkiem naszego miasta. Od II wojny światowej w Ziębicach zawsze były jakieś szkoły – w tym przyzakładowe i liceum – do których uczęszczało wiele pokoleń mieszkańców gminy, a od wielu lat mówiło się, iż hala sportowa będzie potrzebna, aby tę szkołę utrzymać. Ponadto dzisiaj mamy sporo rozwijających się dynamicznie klubów sportowych, które cierpią na brak bazy. Zatem ludzie pragną rozwijać swoje pasje i dbać o zdrowie, ale nie mają gdzie tego robić. Hala wypełni tę lukę oraz da asumpt do rozwoju miasta i scalenia naszej społeczności, stając się centrum aktywności sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i spotkaniowej. Bardzo zależy nam na powodzeniu tej inwestycji, przetarg jest już ogłoszony, i mam nadzieję na jego rozstrzygnięcie już przy pierwszym podejściu.

Drogi i chodniki

Nie tylko hala sportowo-widowiskowa jest na ziębickiej tegorocznej inwestycyjnej tapecie. Będą też – realizowane wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei – dwie duże inwestycje.

– To przebudowa drogi wojewódzkiej w Henrykowie, która rozpocznie się pod koniec lutego, a ponadto ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Ziębicach, co pochłonie prawie 9 mln zł – wymienia burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – Chcemy również remontować nasze drogi. Przejęliśmy od Powiatu Ząbkowickiego ul. Kolejową, na remont której postaramy się pozyskać pieniądze. Ponadto ogłosiliśmy przetarg na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej – to ul. Wałowa w Ziębicach i też czekamy na jego rozstrzygnięcie. Poza tym przed nami przebudowy dróg transportu rolnego w Głębokiej i Krzelkowie, przebudowa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej oraz ul. Pocztowej w Ziębicach. Zamierzamy także przejąć od DSDiK budowy chodników szczególnie w miejscowościach, w których ruch będzie prowadzony do zmodernizowanych dróg krajowych – i m.in. dlatego zależy nam bardzo na budowie chodnika w Niedźwiedniku. Mamy także opracowany projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w naszej gminie, co pociągnie za sobą wymianę wszystkich lamp ulicznych na ledowe, nowoczesne i energooszczędne. Będzie to kosztować prawie 6 mln zł, a na to zadanie pozyskaliśmy środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Ziębic złoży do drugiej transzy Polskiego Ładu wnioski o dofinansowania przede wszystkim zadań drogowych, także z Powiatem Ząbkowickim na przebudowę ul. Gliwickiej, gdzie gmina chce przejąć to zadanie, jako inwestor zastępczy.

– Będziemy też wnioskować o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych – dodaje burmistrz Szpilarewicz.Sesja budżetowa Rady Miejskiej w Ziębicach odbyła się 29 grudnia 2021 roku. Drugi z prawej – burmistrz Mariusz Szpilarewicz

Dobra współpraca z radą

Dopiero w tej kadencji udało się w Ziębicach wypracować zgodną współpracę burmistrza z radą. Wcześniej było to pole wzajemnych zarzutów, kłótni, politykierstwa i forsowania partykularnych interesów. Owoce tego współdziałania widoczne są dzisiaj gołym okiem – świetny budżet, spore nakłady inwestycyjne, realizowanie dużych zadań infrastrukturalnych oraz strategia zrównoważonego rozwoju gminy.

– Rzeczywiście dobrze się z tą radą współpracuje – ocenia burmistrz Mariusz Szpilarewicz – i sądzę, że radni doceniają także duże zaangażowanie pracowników gminy w realizację wielu zadań. Uważam, że nasza współpraca powinna polegać przede wszystkim na zapewnieniu radnym wszechstronnej informacji. Krótko mówiąc, radni powinni wiedzieć wszystko, nawet o najtrudniejszych sprawach i problemach. Przecież nie wszystko nam się udaje, ale na pewno trzeba rozmawiać i szanować inne punkty widzenia.

Samorząd gminy Ziębice – mimo pandemii i sporej liczby niełatwych spraw do rozwiązania – dobrze daje sobie radę w rzeczywistości tak dalekiej od normalnej. Dzisiaj, na progu nowego roku, warto życzyć mu przejrzystej perspektywy co do zapewnienia właściwego poziomu wydatków bieżących. Wysoka inflacja, ceny gazu i energii elektrycznej straszą nie tylko w Ziębicach, ale we wszystkich polskich samorządach.

HS (TS)