piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Realizując kluczowe zadania

Rok 2023 nie został przespany ani zmarnowany przez ziębicki samorząd. Realizowano zaplanowane inwestycje, pozyskiwano zewnętrzne dotacje finansowe z różnych programów, a dotacji nie przejadano, tylko wzbogacano za nie infrastrukturę gminy. Zatem był to dobry czas nie tylko dla miejscowego samorządu, ale także dla całej społeczności gminy. Ziębice są świetnym przykładem zgodnego działania w myśl strategii zrównoważonego rozwoju.

W tym roku samorząd dobrze realizował budżet gminy Ziębice.

– Na pewno nie będę narzekał i akcentował, że było nam trudno, tym bardziej, że był to dla nas rok intensywny pod względem realizacji inwestycji – mówi burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – A najważniejsza z nich, którą będziemy kończyć w przyszłym roku, to budowa hali sportowo-widowiskowej. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo, bowiem mamy świetnego wykonawcę, który zamierza zakończyć zadanie jeszcze przed terminem, czyli przed sierpniem roku 2024. Przygotowujemy się do tego, planując kilka wydarzeń i rozmawiając z naszymi klubami sportowymi, aby zaprosić mieszkańców na otwarcie hali. Sądzę, że obiekt ten zmieni wizerunek Ziębic i całej gminy, a mieszkańcy będą mieli dobrą okazję, by wyjść z domów, spotkać się i integrować, zatem żyć aktywniej i bardziej uczestniczyć w życiu społecznym. Jest u nas sporo klubów sportowych i artystów niecierpliwie czekających na możliwość skorzystania z nowej oferty, którą dla nich szykujemy.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach. W środku – burmistrz Mariusz Szpilarewicz

Poza tym w tym roku w gminie Ziębice zrealizowano sporo inwestycji drogowych. W tym kilka przebudów dróg, z których najważniejsza to ul. Wojska Polskiego w Ziębicach, realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

– Ponadto oddaliśmy do użytku ul. Henryka Brodatego w Henrykowie, a położona tam kostka brukowa jest swoistym nawiązaniem do historycznego charakteru tej miejscowości – dodaje burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – Także w Henrykowie zakończyliśmy przebudowę ul. Słonecznej, a w Ziębicach zajęliśmy się przebudową ul. Kolejowej. Ponadto Powiat Ząbkowicki przebudowuje ul. Paczkowską, a niedawno podpisaliśmy umowę dotyczącą remontu odcinka gminnego ul. Wałowej. Te prace rozpoczną się niebawem i będą trwały osiem miesięcy.

W Ziębicach poprawiła się komunikacja lokalna.

– Pamiętam, jak przed kilku laty, podczas samorządowej kampanii wyborczej, ludzie najczęściej narzekali na komunikację – wspomina burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – Na to, że nie mogą dojechać do lekarza, do stolicy gminy, Ziębic, że nie mogą dotrzeć do urzędu gminy i nie mają gdzie zrobić zakupów. Niestety, Powiat w ostatnich latach – realizując komunikację powiatową przez swoich prywatnych przewoźników – likwidował kolejne linie i mieliśmy w naszej gminie miejscowości wprost odcięte komunikacyjnie od reszty gminy, w zasadzie od reszty świata. Osoby samotne, starsze, nie mające samochodów i nie mogące liczyć na wsparcie rodziny, pozostawały same sobie. Na początku mieliśmy pomysł bezpłatnej komunikacji, lecz nasze możliwości finansowe spowodowały, że liczba kursów była ograniczona, w porównaniu do potrzeb. Ale od 1 stycznia 2024 roku uruchamiamy Ziębicką Komunikację Autobusową i będzie już tylko lepiej.

Przyszłoroczny budżet gminy Ziębice będzie ściśle związany z kontynuacją oraz zakończeniem rozpoczętych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

– To przede wszystkim budowa hali i przebudowy ulic Wojska Polskiego i Kolejowej w Ziębicach – podkreśla burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – Inwestycje te trzeba ukończyć i rozliczyć, a także pozyskać dotacje, które najczęściej są już do tych zadań przypisane. A przyszłoroczny budżet naszej gminy będzie po raz pierwszy budżetem zrównoważonym zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Co istotne, kredytów i pożyczek w nim nie przewidzieliśmy.

S.G.