wtorek, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Hala inwestycją strategiczną

Rozmowa z MARIUSZEM SZPILAREWICZEM, burmistrzem Ziębic

Jaki jest tegoroczny budżet gminy Ziębice?

Mariusz Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

– To budżet racjonalny i przygotowujący nas do bardzo ważnych inwestycji infrastrukturalnych, które wprawdzie raczej nie zrealizują się jeszcze w tym roku, ale powoli będą się finalizować w roku 2022 i w latach następnych.

Jest tajemnicą poliszynela, że aby coś konkretnego zdziałać, najpierw trzeba opracować stosowną dokumentację i pozyskać na to odpowiednie zewnętrzne środki finansowe.

– Tak właśnie będziemy robić w roku 2021, opracowując dokumentacje i składając wnioski o dofinansowania oraz szykując wszelkie niezbędne procedury, które trzeba spełnić, by rozpocząć inwestycje – w tym pozwolenia na budowę.

Czas biegnie szybko i chyba trzeba już przygotowywać się do nowego rozdania unijnych grantów…

– Gmina Ziębice miała wielkiego pecha przy ostatnim podziale środków unijnych, bowiem tej szansy dobrze nie wykorzystano. Tego błędu nie chcemy ponownie popełnić i zamierzamy być dobrze przygotowani, gdy przyjdzie pora na pozyskiwanie środków finansowych z tego źródła.

Jaka inwestycja będzie strategiczną w najbliższym czasie dla ziębickiego samorządu?

– Będzie to inwestycja oczekiwana już od ponad dwudziestu lat – szczególnie przez środowiska sportowe i szkolne – czyli budowa hali sportowej. Dobrze pamiętam, że gdy rozpocząłem w 1999 roku pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, to już wtedy mówiło się o potrzebie wybudowania hali sportowej. Przez wiele lat dyskutowano o tym, próbowano też wypracować porozumienie z Powiatem Ząbkowickim, aby hala służyła także szkole ponadgimnazjalnej, lecz wszystko kończyło się na rozmowach.

Z najlepszego nawet gadania żaden obiekt nie powstanie.

– W poprzedniej kadencji – pod presją społeczną – kupiono gotową dokumentację takiej hali, ale nie przełożono jej na warunki terenowe, nie zmodyfikowano i nie uczyniono nic, aby poszukać środków finansowych potrzebnych do realizacji tego przedsięwzięcia. Postanowiliśmy postąpić inaczej i zamiast budować halę na podstawie dokumentacji sprzed kilkudziesięciu lat, zdecydowaliśmy się zaprojektować nowoczesny obiekt spełniający oczekiwania środowisk sportowych, który także pozwoli wzmocnić nasze szkolnictwo. Podstawowym celem budowy takiej hali jest to, aby w niej mogła rozwijać się sportowo nasza młodzież i dzieci, ale nie chcielibyśmy ograniczać się jedynie do działalności sportowej, i dlatego w tym obiekcie będą zaprojektowane również sale dydaktyczne. Chcę też podkreślić, że szukając pieniędzy na budowę tego obiektu, poszukamy ich także w programach dotyczących ochrony środowiska i będziemy się starać, aby do realizacji tego przedsięwzięcia pozyskać jak najwięcej zewnętrznych środków finansowych z różnych źródeł, a nie wydawać własnych funduszy budżetowych.

Na jakim poziomie realizacji jest dzisiaj ta inwestycja?

– Przygotowanie do niej rozpoczęliśmy w zasadzie od pierwszego miesiąca tej kadencji, a zaczęło się od zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, którą należało uzgodnić z konserwatorem zabytków. Hala będzie zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej i musieliśmy uwzględnić rozwiązania, które narzuca nam ochrona zabytków.

Gdzie powstanie hala?

– Za Osiedlem Mikołaja Kopernika, między ulicami Wojska Polskiego i Spacerową w Ziębicach. Złożyliśmy już dokumentację w ząbkowickim starostwie powiatowym i czekamy teraz na pozwolenie na budowę. Poza tym złożyliśmy już pierwszy wniosek o dofinansowania tego zadania i w tym roku zajmiemy się przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych grantów, a realizacja tak kosztochłonnej inwestycji nie będzie łatwa. Budowa hali pochłonie bowiem między 12 a 15 mln zł, a jesienią chcielibyśmy ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy.

A gdyby wszystko poszło dobrze, to kiedy mogłaby zostać wbita pierwsza łopata?

– Na wiosnę roku 2022, a budowa potrwa gdzieś około dwóch lat. Chcemy zastosować ekologiczne rozwiązania, np. odzysk wody użytkowej i te ciekawe pomysły pomogą nam w ekonomicznym utrzymaniu hali z budżetu gminy.

Czy radni także są za budową hali?

– Wspierają mnie mocno w moich działaniach, widząc, że konsekwentnie dążę do wytyczonego celu. Poza tym mamy mądrych radnych, którzy zdają sobie dobrze sprawę z wagi tego zadania.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Hala będzie miała ponad 3700 metrów kwadratowych. Będzie w niej można grać w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, a ponadto służyć będzie do treningów, koncertów i występów artystycznych oraz realizacji szkolnych zajęć sportowych dzieci i młodzieży. Zaprojektowano dwie mobilne widownie po 66 miejsc siedzących oraz trzy miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich (łącznie 135 miejsc). Na pierwszym piętrze będą trybuny stałe dla 522 widzów. Wymiary hali: 58,54 m x 47,65 m, budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Projektowana bryła budynku ma zwartą formę krytą płaskim dachem. W budynku zaprojektowano halę sportową wraz z dwukondygnacyjnymi zapleczami sanitarno-szatniowymi, siłownię, trybuny oraz zaplecze techniczne i administracyjne z biurami i salą konferencyjną. Do obiektu zaprojektowano pięć wejść.