czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Czas inwestycji

Ostatni czwartek listopada był dla Ziębic dniem bardzo ważnym, nawet szczególnym. Tego dnia bowiem odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowo-widowiskowej. To największa inwestycja w historii ziębickiego samorządu.

Mijający rok to w gminie Ziębice czas co najmniej kilku ważnych inwestycji. Każda dla lokalnych społeczności była istotna i wyczekiwana. Jednak największa z nich, być może najbardziej spektakularna, w przyszłości służąca całemu regionowi, to budowa hali sportowo-widowiskowej przy Osiedlu Mikołaja Kopernika w Ziębicach. To największa inwestycja w historii ziębickiego samorządu. Jej koszt przekracza 40 mln zł. Dlatego i decyzja o jej rozpoczęciu nie była łatwa.

Na łamach „Gminy Polskiej” pisaliśmy już o podpisaniu w sierpniu tego roku umowy na budowę hali sportowo-widowiskowej. Wykonawcę – firmę Budimex – wyłoniono w drugim przetargu. Od tej chwili minęło niewiele czasu, a prace budowlane postępują naprawdę szybko. Każdy zresztą może to zobaczyć.

Pod koniec listopada przyszedł czas na podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego. W symbolicznej uroczystości wzięli udział samorządowcy, budowlańcy, mieszkańcy… Oczywiście obecny był burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz, zastępczyni burmistrza Ziębic Małgorzata Wołczyk i przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Sobków. Wykonawcę reprezentował m.in. Szymon Cienciała, dyrektor rejonu Budimex S.A. Na uroczystość przyjechał wspierający wiele ziębickich inicjatyw poseł Marcin Gwóźdź oraz Piotr Buzar, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego (finansowanie tej inwestycji to wielkie wyzwanie). Byli też samorządowcy z powiatu ze starostą ząbkowickim Romanem Festerem.

W czwartek, 24 listopada, podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę hali
sportowo-widowiskowej w Ziębicach. Na zdjęciu: Agata Sobków – przewodnicząca Rady Miejskiej,
Mariusz Szpilarewicz – burmistrz Ziębic i Zuzanna Zioła – przedstawicielka najmłodszych mieszkańców Fot. Tomasz Miarecki

– Hala sportowo-widowiskowa to marzenie wielu z nas. Będąc wcześniej wychowawcą młodzieży, dyrektorem szkoły dbającym o rozwój młodych ludzi widziałem, jak Ziębice odstają pod każdym względem jeśli chodzi o infrastrukturę oświatową i tę pozwalającą realizować podstawę programową wychowania fizycznego. Od samego początku podkreślam też, że ta hala ma też inny cel. Jest nim integracja. Wzmocnienie lokalnej aktywności – mówił Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic, witając gości na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Burmistrz dziękował też wielu osobom za odwagę w podejmowaniu trudnych decyzji inwestycyjnych. Bo jak sam mówił, warto marzenia wcielać w życie. Zaznaczył też, że cały czas trwają intensywne działania związane z finansowaniem całego przedsięwzięcia. Inwestycja – która ma zostać ukończona w ciągu dwóch lat – będzie kosztowała 40,7 mln zł. Obecnie gmina pozyskała 41 proc. wartości zadania z trzech źródeł: Programu Inwestycji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Tu powstaje hala sportowa Fot. Tomasz Miarecki

Powierzchnia budynku hali sportowo-widowiskowej wynosić będzie ponad 3,7 tys. metrów kwadratowych. Głównym przeznaczeniem obiektu jest możliwość organizowania rozgrywek sportowych, treningów, zajęć wychowania fizycznego. Ponadto hala służyć będzie do występów artystycznych. Projektowany obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną – panele będą rozlokowane na dachu i elewacji budynku. Hala ma posiadać również monitoring, instalacje audio-wideo z ekranem LED, a także system inteligentnego oświetlenia oraz trybuny – stałe i składane teleskopowe. Będą też specjalne zbiorniki na deszczówkę.

Tak jak wspomniałem na początku, hala sportowa w Ziębicach to przedsięwzięcie na swój sposób sztandarowe w gminie Ziębice, ale to nie jest jedyna inwestycja. Bardzo ważne dla mieszkańców gminy są prace drogowe prowadzone na drogach gminnych, ale też współfinansowane i współrealizowane przez gminę na drogach powiatowych i gminnych. Najważniejsze z tego roku to: budowa łącznika drogowego ul. Wałowej i Nadrzecznej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (wartość zadania 665 tys. zł), przebudowa ul. Pocztowej w Ziębicach (365 tys. zł), budowa łącznika między ul. Podmiejską i ul. Pustą (158 tys. zł), budowa drogi wewnętrznej w Krzełkowie (270 tys. zł), budowa drogi gminnej w Głębokiej (285 tys. zł), remont nawierzchni części ul. Bohaterów Getta i Stawowej, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Henryka Brodatego w Henrykowie (600 tys. zł), remonty odcinków dróg powiatowych – ul. Gliwicka, Starczówek – Lipniki, Biernacice, Kolonia Biernacice (50 proc. dofinansowania z budżetu gminy Ziębice). Łącznie wykonane prace na drogach to 2,6 km długości za blisko 3 mln zł.

Kolejna inwestycja w dobie rosnących cen energii powinna przynieść bardzo duże oszczędności w budżecie Ziębic. Po wielu zmaganiach z konserwatorem zabytków rozpoczęto wymianę przeszło 2000 starych lamp ulicznych na energooszczędne. Zadanie o wartości 5,8 mln zł jest realizowane z dofinansowaniem unijnym na poziomie prawie 4,5 mln zł. Rozpoczęła się też przebudowa budynku byłego liceum w Ziębicach na inkubator przedsiębiorczości. Efektem projektu, kolejnego z dofinansowaniem unijnym, ma być stworzenie pomieszczeń biurowych, w których rozpoczną działalność nowe firmy (koszt 4 mln zł). Za chwilę rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej, ul. Wojska Polskiego – największa inwestycja drogowa w gminie Ziębice w ostatnich latach. Prace o wartości prawie 11 mln zł potrwają przez najbliższy rok, a gmina współfinansuje to zadanie.

Nowa świetlica w Niedźwiedziu Fot. UM w Ziębicach

Samorządowcy z Ziębic bardzo cieszą się z innego dużego projektu unijnego, dzięki któremu prawie 150 mieszkańców gminy wymieni stare piece na nowe, ekologiczne. Każdy z wnioskodawców mógł się ubiegać o prawie 35 tys. zł wsparcia.

Budowane są nowe przepusty i mostki (np. Lipa, Niedźwiednik, Starczówek), remontowane drogi i sale w szkołach i przedszkolach, ale nie można też zapominać o bezpieczeństwie. W tym roku do jednostki OSP w Henrykowie trafił nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Nowe volvo o wartości ponad 950 tys. zł poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. To już trzeci nowy wóz ratowniczy w tej kadencji zakupiony w głównej mierze dzięki dotacjom zewnętrznym.

Odbiór drogi gminnej w Krzełkowie Fot. UM w Ziębicach

To oczywiście nie wszystkie działania ziębickiego samorządu. Nowy rok to kontynuacja tego, co zostało rozpoczęte i nowe wyzwania.

mt