piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zdrowie i finanse

Aż 35 procent Polaków przyznaje, że problemy finansowe mają wpływ na ich zdrowie psychiczne.

Problemy finansowe to nie tylko kwestia pieniędzy, ale także zdrowia psychicznego. Badania pokazują, że długi, opóźnienia w płatnościach, brak płynności i niski poziom oszczędności mają negatywny wpływ na samopoczucie, poczucie własnej wartości, zdolność radzenia sobie ze stresem oraz ryzyko depresji i lęków. Z najnowszego raportu European Consumer Payment Report Pulse 2024 wynika, że ponad jedna trzecia badanych odczuła negatywne skutki psychiczne spowodowane troską o finanse osobiste i koniecznością opłacenia rachunków. Według raportu sytuacja ekonomiczna konsumentów w Europie jest zróżnicowana i w dużej części mało optymistyczna. Niemal połowa badanych (46 proc.) przyznaje, że ich zdaniem, pod kątem finansowym, będą mieli gorzej niż ich rodzice.

Problemy finansowe mogą mieć różnorodne korzenie, wynikające zarówno z indywidualnych decyzji, jak i zewnętrznych czynników. Niskie dochody lub utrata pracy, nieprzewidziane wydatki, zbyt wysokie zobowiązania, brak planowania finansowego czy nadmierne korzystanie z kredytów – to tylko niektóre z czynników prowadzących do trudności finansowych. Spośród badanych w raporcie ECPR Pulse 2024, którzy stwierdzili, że problemy finansowe mają wpływ na ich zdrowie psychiczne, aż 76 proc. przyznało, że troska o pieniądze nadwyręża ich bliskie relacje.

Co można zrobić, aby poprawić swoją sytuację finansową i psychiczną? Analiza dochodów i wydatków stanowi pierwszy krok ku zrozumieniu własnej sytuacji finansowej. Sporządzenie bilansu pozwala na identyfikację obszarów, w których można zaoszczędzić lub zwiększyć dochody. Stworzenie budżetu domowego umożliwia świadome zarządzanie finansami.

Skorzystanie z porady finansowej lub pomocy prawnej może być pomocne w znalezieniu optymalnych rozwiązań. Negocjacje z wierzycielami mogą prowadzić do uzyskania ulgi lub umorzenia części długów. Korzystanie z programów wsparcia finansowego może pomóc w złagodzeniu trudności.

(intrum, mn)