poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zazieleniony Dolny Śląsk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ubiegłym roku świętował swoje dwudziestolecie. – Na naszą działalność trzeba patrzeć przez pryzmat zazieleniania gospodarki – mówił prezes Funduszu Marek Mielczarek, gdy spotkał się z dziennikarzami z okazji podpisania kolejnej umowy, dzięki której zazielenianie będzie jeszcze skuteczniejsze.

Tym razem kwotą ponad 100 mln zł Fundusz dofinansuje instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Turów. Instalacja ta to inwestycja warta w sumie 0,5 mld zł, która pomoże w wypełnianiu przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Warto podkreślić, że w ciągu roku, jeśli idzie o ochronę atmosfery, WFOŚiGW bierze udział projektach wartych ponad 1 mld zł. – Dzięki temu żyjemy w bardziej komfortowych warunkach, mniej wydajemy na leki, a wiele osób ma pracę. Na Dolnym Śląsku nie ma dziś trucicieli, zlikwidowaliśmy ich skutecznie – podsumowuje prezes Marek Mielczarek.

Podobnie oceniał sytuację Waldemar Kulaszka, wojewódzki inspektor ochrony środowiska: – Choć nie możemy, jeśli idzie o czystość powietrza, porównywać się ze wschodem Polski czy wybrzeżem, to jakość powietrza w naszym regionie jest dobra, emisja zanieczyszczeń relatywnie średnia, a Dolny Śląsk bardzo skutecznie działa w projektach dotyczących ochrony czystości powietrza.

Podpisana 13 grudnia umowa między WFOŚiGW a PGE wpisuje się w ową skuteczną walkę o ochronę czystości powietrza. Efektem przedsięwzięcia, które zostanie zamknięte do końca 2015 roku, będzie ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 3,3 tys. ton na rok oraz pyłu o 256 ton na rok, co – poza oczywistymi skutkami ekologicznymi – pozwoli także uniknąć unijnych kar finansowych.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w siedzibie wrocławskiego WFOŚiGW doszło do kolejnego spotkania. Jego efektem będzie kolejny krok, dzięki któremu jakość życia w regionie ulegnie znaczącej poprawie, a środowisko naturalne będzie coraz bliższe naszym oczekiwaniom. Tym razem dotacje trafiły do samorządowców ze Świebodzic oraz do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Unijne pieniądze dla Świebodzic (ponad 3,5 mln zł) to wsparcie projektu budowy prawie 4 km kanalizacji i wodociągów w gminie. Nowe inwestycje za pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko polepszą czystość rzeki Pełcznicy, do której trafiają ścieki z nieszczelnych szamb. – To drugi już etap inwestycji związanej z przywróceniem czystości naszej rzeki – mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. – Osiągnięcie pełnego efektu ekologicznego, czyli czystej Pełcznicy, przewidujemy za półtora roku.

Wartość projektu związanego z kanalizacją Wrocławia to 89 mln zł. Prawie 45 mln zł to kwota dofinansowania z programów unijnych. W ramach szóstego już etapu programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu przewidywana jest budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 17 km oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowej o długości około 3 km. Dzięki tym działaniom stopień skanalizowania aglomeracji Wrocław wzrośnie do 98,2 procent. – Bez środków pomocowych wykonanie tych zadań byłoby niemożliwe – informuje Zdzisław Olejczyk, prezes wrocławskiego MPWiK.

Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, powiedział, że kolejna transza środków finansowych dla Dolnego Śląska to duże wydarzenie, którego dobre skutki odczujemy wszyscy. Jednocześnie podkreślił, że nie byłoby tych pieniędzy, gdyby nie aktywność beneficjentów, bo dobre chęci są ważne, ale bez działania i uporu często niewiele można zrobić.

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 to największy program wsparcia finansowego w historii Unii Europejskiej. Dolny Śląsk był jego znaczącym udziałowcem. W regionie, jak poinformowali przedstawiciele WFOŚiGW, zakończono budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji. Powstały nowe oczyszczalnie ścieków w Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie oraz unowocześniono zakłady w Oławie, Środzie Śląskiej, Strzelinie i Strzegomiu. Łączna wartość nowych inwestycji przekroczyła 800 mln zł.

Ata, TM