sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawonia: Nie samą kulturą…

Rozmowa z Robertem Borczykiem, wójtem gminy Zawonia

Zawonia

– Po wygranych wyborach na wójta gminy Zawonia powiedział pan, że będzie budował gminę nowoczesną…

– Zaczęliśmy od porządków u nas samych – proszę zobaczyć, co się dzieje przed urzędem gminy oraz innymi obiektami użyteczności publicznej, tj. placami zabaw, boiskami czy przystankami. A oprócz tego robimy coś, czego inni nie robili przed nami, i to zaczyna przynosić efekt. Powołana została rada programowa GOK – po to, żeby z kultury stworzyć markę Zawoni. W czasach kryzysu, gdy stanęło budownictwo, musimy jakoś wypromować gminę na zewnątrz. Zaczniemy od zagospodarowania byłego kościoła ewangelickiego – powstanie Świątynia Artystów, obiekt o znaczeniu europejskim. Pierwszy krok to był koncert „Duety miłosne”, 25 maja, dedykowany wszystkim mamom. Od strony artystycznej koncert przygotował znakomity bas, Radosław Żukowski, śpiewak wrocławskiej opery, który występował m.in. na festiwalach w Bayeruth i Wratislavii Cantans, a ostatnio na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w „Don Carlosie” Verdiego. Koncert pokazał, że gmina Zawonia ma własny sposób na zaprezentowanie się, że ściąga ciekawych ludzi. Wykorzystujemy nasz bogaty i różnorodny potencjał kulturowy – i śpiewaków operowych, i artystów ludowych, plastyków i fotografików.

Ale nie samą kulturą człowiek żyje, i nie samą kulturą żyć będzie gmina! Podstawą rozwoju są inwestycje: w czerwcu otwieramy nowe przedszkole, dzieci pojawią się w nim 1 sierpnia. Pierwsza duża płatność – 1 mln zł – już niebawem; projekt (trwa od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r.) „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia” realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wsparciu – to 181.084 zł – zakupimy niezbędne wyposażenie i prowadzone będą zajęcia z niemieckiego, angielskiego, z rytmiki, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Przedszkole zostanie też wspomożone przez pana marszałka, dostaliśmy zapewnienie pomocy w wysokości 100 tys. zł.

Poza tym kupujemy sprzęt, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy – falę uderzeniową, supernowoczesne urządzenie dla naszego centrum rehabilitacyjnego. Złożyliśmy cztery wnioski inwestycyjne do urzędu marszałkowskiego o wsparcie ze środków PROW w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Główne projekty to boisko wielofunkcyjne w Czeszowie przy Zespole Szkół, boisko w Pęciszowie, świetlica w Kałowicach. Czwarty, mniejszy, to remont sali GOK-u w Zawoni. Wniosek składał GOK, ale gmina ma nad tym pieczę. Wniosek piąty to Odnowa Dolnośląskiej Wsi i szansa otrzymania środków pana marszałka na remonty i wyposażenie kilku świetlic. A do tego ogłoszony właśnie remont wszystkich dróg za kwotę dużą, bo około 100 tys. zł, i drogi zostaną wreszcie wyremontowane jak należy.

– Kiedy był pan sekretarzem gminy, zajmował się pan pozyskiwaniem pieniędzy.

– Teraz też wyłapuję nowe granty i nowe możliwości. Po zmianach organizacyjnych zadaniem tym zajmuje się trzyosobowy pion organizacyjny. Kieruje nim sekretarz gminy, pani Paulina Kozłowska, która jako dotychczasowy kierownik referatu rolnictwa i gospodarki komunalnej zajmowała się pozyskiwaniem środków. Gmina Zawonia mocno stawia na fundusze zewnętrzne! Spotykamy się też w sprawie strategii rozwoju gminy Zawonia do roku 2020. Idziemy tuż za strategią województwa! Przygotowywana strategia gminy będzie zupełnie nowym tworem, to nowe otwarcie w gminie.

– Połowa roku, można już więc pytać, jak z realizacją budżetu.

– Budżet jest realizowany zgodnie z planem, sądzę, że zostanie to przez radnych zauważone i ocenione w postaci absolutorium.

– Wielu samorządowców mówi, że ustawa śmieciowa nadaje się właśnie do śmieci.

– Zgadzam się z tym w stu procentach! Idea jest znakomita – tak, śmieci nie mogą trafiać do lasów, a plastikowe butelki do pieca. Ale po co zamykać wszystkie wysypiska? Po co tworzyć monopole w postaci centrów, gdzie będziemy dostarczać nasze śmieci? A monopol to wysoka cena. U nas wszystko zostało technicznie rozwiązane, deklaracje rozniesione do domów, na dniach ogłaszamy przetarg na odbiór śmieci.

– Jaka będzie druga połowa roku?

– Inwestycje! Czekamy na listę rankingową i ogłaszamy przetargi. Ale nie samymi inwestycjami się żyje, więc 31 sierpnia zapraszamy na Pierwszy Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze Startu Wspólnego o Puchar Marszałka i Puchar Prezesa LG. W wyścigu wezmą udział międzynarodowe oraz polskie zawodowe grupy kolarskie.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Tekst ukazał się w „Gminie Polskiej” nr 1/2013