niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zamieszanie w Skarbimierzu

Wojewoda opolski podjął decyzję o złożeniu do premiera wniosku o odwołanie wójta Skarbimierza na Opolszczyźnie.

Wojewoda opolski podpisał wniosek do premiera w sprawie odwołania wójta Skarbimierza Andrzeja Pulita. Zdaniem wojewody samorządowiec w ostatnich dwóch latach wielokrotnie naruszał prawo oświatowe, co potwierdzały wyroki sądów administracyjnych.

Według wojewody, w latach 2011-2013 wójt niezgodnie z prawem odwoływał dyrektorów oraz obsadzał stanowiska dyrektorów Gminnego Zespołu Przedszkoli oraz Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Osiedle. W uzasadnieniu wojewoda zaznaczył, że naruszenie prawa w tym okresie zostały stwierdzone w wyniku zastosowanych przez wojewodę środków nadzorczych.

W przypadku odwołania wójta, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, premier wyznacza osobę, która do czasu wyboru nowego wójta pełni jego funkcję.

Wójtowi od ewentualnej decyzji premiera przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.

(mtm)