piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zainwestuj w potencjał gminy Bierutów

Miasto i Gmina Bierutów oferuje atrakcyjne tereny dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Wyróżnia nas atrakcyjna lokalizacja, pakiet korzyści i relatywnie niska cena nieruchomości w porównaniu do średnich cen w Aglomeracji Wrocławskiej – wylicza PIOTR SAWICKI, burmistrz Bierutowa. I dodaje: – Gwarantujemy ponadto bezpieczeństwo i pewność zawieranych transakcji, bo nieruchomości gminy są wolne od wszelkich obciążeń, długów i roszczeń osób trzecich.

Hasło promocyjne gminy brzmi: „Blisko serca regionu”, czym Bierutów podkreśla swoje korzystne położenie w dynamicznie rozwijającej się Aglomeracji Wrocławskiej i akcentuje własne atuty, jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania i życia blisko Wrocławia. Na atrakcyjność terenu wpływają niewątpliwie inwestycje w przyszłość, dlatego gmina stara się zwiększać nakłady finansowe na rozwój i pozyskuje środki zarówno z funduszy europejskich, jak i programów krajowych – tłumaczy Rafał Nowowiejski, zastępca burmistrza Bierutowa. Priorytetem są inwestycje prorozwojowe, tj. budowa przedszkola czy budowa sieci gazowej oraz zadania, które służą poprawie infrastruktury i przynoszą wymierne korzyści mieszkańcom, tj. budowy i remonty dróg, oświetlenie, świetlice wiejskie, rewitalizacja zabytków itd.

Miasto i Gmina Bierutów, z myślą o potencjalnych inwestorach, dysponuje własnymi terenami, które stanowią wyodrębniony i jednolity obszar na zachodzie Bierutowa o łącznej powierzchni ok. 45 ha. Działki są w całości objęte MPZP i leżą w obszarze przeznaczonym pod budowę obiektów o funkcjach przemysłowych, produkcyjnych lub usługowych. Warunki naturalne miasta i gminy sprzyjają rozwojowi przemysłu, rolnictwa i przetwórstwa rolniczego, budownictwa mieszkaniowego, branży logistycznej i turystyki.

Dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych i całej gminy zapewnia korytarz dróg wojewódzkich przebiegający przez gminę (w tym: DW 451, DW 396). Atrakcyjne położenie powoduje, że dojazd z Bierutowa samochodem do drogi ekspresowej S8 zajmuje obecnie ok. 20 min i 50 min do wrocławskiego lotniska. W najbliższej perspektywie dojazd do budowanej obecnie Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy, która połączy drogę wojewódzką 451 z trasą ekspresową S8, zajmie zaledwie ok. 10 min. Lepsza komunikacja terenów inwestycyjnych Bierutowa z trasą S8 (na trasie tranzytowej z Wrocławia do Opola przez Namysłów) z pewnością podniesie atrakcyjność w oczach potencjalnych inwestorów – ocenia Rafał Nowowiejski, zastępca burmistrza Bierutowa.

Alternatywę dla jazdy samochodem stanowią już dziś atrakcyjne połączenia kolejowe z Wrocławiem. Dojazd do stacji Wrocław Główny w czasie 60 min z częstotliwością co 2 godziny zapewniają pociągi na linii nr 143 relacji Kluczbork – Wrocław. Obiecujące dla Bierutowa są plany inwestycyjne PKP PLK, ponieważ zakładają znaczne skrócenie czasu podróży, dzięki modernizacji linii kolejowej umożliwiającej osiąganie przez pociągi osobowe prędkości 120 km/h. Z kolei plany Centralnego Portu Komunikacyjnego zakładają budowę kolei szybkich prędkości dla ruchu pasażerskiego i towarowego na linii Warszawa – Łódź – Wrocław. Na każdym z projektowanych wariantów linie kolejowe CPK krzyżują się z istniejącą infrastrukturą PKP PLK S.A., tworząc z linią 143 węzeł kolejowy na terenie gminy Bierutów.

Dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, Miasto i Gmina Bierutów oferuje wsparcie w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Tereny inwestycyjne Bierutowa leżą w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” oferującej pakiet zwolnień podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na pomoc i obsługę pracowników Punktu Obsługi Inwestora (POI) przy Urzędzie Miejskim w Bierutowie pod nr tel. 071 314 62 51, lub e-mail: zainwestujwgminie@bierutow.pl. Informacja nt. oferty inwestycyjnej gminy Bierutów znajduje się na stronie internetowej POI oraz u partnerów inwestycyjnych, tj. PAIH oraz WSSE „Invest-Park”.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości gminy Bierutów

• Działka nr 52/31 AM 1 obręb Kijowice o powierzchni 2,50 ha

• Działka nr 1/6 AM 19 obręb Bierutów o powierzchni 5,00 ha

• Działka nr 1/7 AM 19 obręb Bierutów o powierzchni 7,14 ha

• Działka nr 1/8 AM 19 obręb Bierutów o powierzchni 0,46 ha

Oferta inwestycyjna zawiera ponadto ogłoszenia o sprzedaży działek przemysłowo-usługowych w gminie Bierutów wystawionych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, KOWR oraz podmioty prywatne.

Więcej informacji nt. oferty inwestycyjnej gminy Bierutów 

Mapa terenów inwestycyjnych