wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zagrodno: Na początku ostrożnie…

Rozmowa z Tadeuszem Szklarzem, wójtem gminy Zagrodno

W imieniu redakcji „Gminy Polskiej” gratuluję panu serdecznie wygranej w wyborach na wójta gminy Zagrodno. Łatwo o zwycięstwo nie było, wygrał pan w drugiej turze. W pierwszej turze miał pan aż pięciu rywali!

– Dziękuję bardzo za gratulacje i jednocześnie pragnę bardzo podziękować wyborcom, mieszkańcom gminy Zagrodno, za poparcie, za to, że postawili właśnie na mnie i że mi zaufali, wybierając mnie na gospodarza gminy.

Działa już nowa Rada Gminy Zagrodno, a od pańskiej współpracy z radnymi niemało zależy…

– Uważam, iż z nową radą będzie mi się dobrze współpracować także z tego powodu, że na piętnastu radnych aż dziewięciu pochodzi z mojego komitetu wyborczego. Większość w radzie jest dzisiaj dobrym prognostykiem na zgodne współdziałanie i spokojną pracę.

A jak wygląda budżet gminy Zagrodno na rok 2015?

– Budżet ten opracował mój poprzednik Mieczysław Słonina z poprzednią radą gminy. Jest, moim zdaniem, budżetem dobrym i nie zadłuży gminy. Jest też budżetem realistycznym, ale poczynając od marca – ze względu na nowe pomysły – będziemy go modyfikować.

Przed panem niełatwe wyzwania. Były wójt postawił poprzeczkę wysoko, a pan do tej pory nigdy nie był włodarzem gminy, choć praca w samorządzie nie jest dla pana pierwszyzną.

– Przez trzy kadencje byłem radnym powiatu złotoryjskiego, na początku szeregowym radnym, później przewodniczącym komisji oświaty, także komisji bezpieczeństwa i nawet zostałem członkiem zarządu powiatu.

Jakie są najważniejsze zadania inwestycyjne w tegorocznym budżecie?

– Do inwestycji będziemy podchodzić ostrożnie, bowiem jeszcze nie wiadomo, jakie pojawią się możliwości zdobywania środków zewnętrznych, przede wszystkim unijnych. Z drugiej strony wyznaczono już w budżecie priorytety inwestycyjne, część zadań będziemy kontynuować, priorytetem jest wymiana wodociągów w Grodźcu. Postaramy się kupić samochód dla OSP Zagrodno, która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa i ten pojazd jest jej po prostu niezbędny – nasz rejon obejmuje także autostradę A4 i jednostka często wzywana jest do wypadków. Będziemy inwestować w drogi dojazdowe do pól, mamy zabezpieczone środki na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zagrodnie. To kosztochłonne zadanie, ale jeśli zdobędziemy środki zewnętrzne, będziemy je realizować.

Czy przeprowadził pan jakieś rewolucje kadrowe w urzędzie?

– Po pierwsze nie należę do rewolucjonistów, a po drugie urzędnicy nie powinni być zależni od wyborów, tylko od swojej fachowości.

Na progu tego roku życzę panu, pana współpracownikom i radnym spełnienia wszystkich zawodowych planów – dla dobra całej społeczności gminy Zagrodno.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Tadeusz Szklarz urodził się w roku 1955, jest żonaty, ma dwie córki i syna. Ukończył Wydział Pedagogiczno-Historyczny na Uniwersytecie Opolskim i podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki. W roku 2000 został radnym powiatu złotoryjskiego. Jego ulubiona dewiza brzmi: „To nie ludzie są dla mnie, tylko ja jestem dla ludzi”. Sympatyczny, uprzejmy, otwarty i pełen optymizmu.

 

Rada Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn (przewodniczący), Anna Senko (wiceprzewodnicząca), Teresa Doktor, Czesław Gap, Tomasz Herbut, Danuta Kuźniar, Grzegorz Laszkiewicz, Walenty Luszniewski, Jan Łuc, Stanisław Olechowski, Piotr Siwak, Jarosław Skulski, Helena Strecker, Franciszek Szklarz, Waldemar Szklarz

 

Zdrowia, pogody ducha,

sukcesów w pracy i życiu osobistym

w roku 2015

Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzy

wójt Tadeusz Szklarz