piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zagrodno: Dogadać się musimy

Rozmowa z Tadeuszem Szklarzem, wójtem gminy Zagrodno

W demokratycznej Polsce najbardziej udała się ustawa o samorządach, a teraz obchodzimy jubileusz 25-lecia samorządności.

– Byłem na wielkiej uroczystości pod patronatem prezydenta Lubina, Roberta Raczyńskiego, w której udział wzięło wielu byłych i obecnych włodarzy gmin, a 25 lat polskiego samorządu to rzeczywiście coś najlepszego, co się w demokratycznej Polsce udało.

Polska rozwijała się infrastrukturalnie właśnie w gminach, tutaj się umacniała i piękniała. W gminach samorządy pracowały na rzecz lokalnych społeczności i polepszenia poziomu życia ludzi.

– W pełni podpisuję się pod tym, co pan powiedział! Byłem radnym powiatu złotoryjskiego, realizowaliśmy wiele zadań – nie tylko drogowych – i działo się naprawdę niemało. Czy można było zdziałać więcej? Oczywiście, że zawsze można pracować lepiej, ale i tak było całkiem nieźle i nie musimy się tej roboty wstydzić.

Ale bycie radnym powiatowym to całkiem inna bajka niż wójtowanie. Wójt musi rozwiązywać mnóstwo niełatwych zadań i w zasadzie pracuje od rana do wieczora, a oczekiwania ludzi są o wiele większe niż przed laty.

– Wójt bezpośrednio kontaktuje się z ludźmi, a mieszkańcy wręcz żądają od niego wielu działań, czasami po prostu niemożliwych do spełnienia.

Ostatnio rozstrzygnęliście wiele przetargów, za którymi pójdą niebawem realizacje inwestycji…

– …a duże przetargi to niemałe środki finansowe. Musimy inwestować w drogi, musi być ośrodek zdrowia, a ponadto trzeba kupić terenowy wóz strażacki i na bezpieczeństwie oszczędzać nie będziemy.

Każde zadanie przecież kosztuje…

– Budżet jednak musi to wytrzymać, bo innej drogi nie ma.

Jesteście w jeleniogórskim ZIT-cie, skupiającym siedemnaście gmin.

– Po to są stowarzyszenia, by sobie pomagać i myślę, że zgodnie będziemy dzielić unijne frukty. Musimy się dogadać!

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Ważniejsze działania samorządu w Zagrodnie

￿ Do UMWD i Fundacji Polska Miedź KGHM złożono wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich na Zamku Grodziec.  Wniosek o zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie.  Wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw w Radziechowie.  Ogłoszono przetarg na zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych ze szkół podstawowych i gimnazjum.  Wcześniej ogłoszono przetarg na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i teraz ta inwestycja jest realizowana.  Wcześniej ogłoszono przetarg na przebudowę z rozbudową sieci wodociągowej w Grodźcu wraz z przyłączami i ta inwestycja jest już realizowana.  Ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  Ogłoszono przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy i opracowano dokumentacje projektową na to zadanie.  Uzyskano pozwolenie na budowę i opracowano dokumentację projektową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach.  Remontowana jest droga dojazdowa w Zagrodnie (dz. nr 100).  Uzyskano zgodę na rozbiórkę budynku przy Szkole Podstawowej w Radziechowie.  Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy zaplecza dla sportowców w Jadwisinie.  Przebudowano przepust w ciągu drogi w Olszanicy.  Przebudowano bród w Uniejowicach na rzece Skorze.  Wykaszane są trawy brzegów Skory i rowów melioracyjnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”.  Przygotowane są już materiały do podpisania umowy na okres 2015-2016 na obsługę i konserwację oświetlenia drogowego.