sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Z Lubina na szczyt

Wójt  Gminy Lubin Irena Rogowska została zaproszona na szczyt klimatyczny organizowany przez  ONZ w Warszawie.

Niezwykłe  wyróżnienie spotkało Wójt Gminy Lubin. Z sekretariatu Organizacji Narodów  Zjednoczonych przygotowującego 19 Sesję Konferencji Stron Ramowej  Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP19 oraz 9 sesję  Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z KIOTO (CMP9) do  Urzędu Gminy wpłynęło na ręce wójt Ireny Rogowskiej (Ogólnopolska Koalicja  „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”) oraz Tomasza Waśniewskiego (Społeczny Komitet  „Stop Odkrywce”) oficjalne potwierdzenie udziału w szczycie klimatycznym jaki  odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym w dniach 11- 22 listopada.   
W  tym czasie z około dwustu państw do Warszawy przyjedzie ponad 12  tys. uczestników szczytu. Wśród nich głowy państw, szefowie rządów, politycy,  specjaliści od zmian klimatycznych, ekolodzy i biznesmeni. Wydarzenie ma  obsługiwać prawie tysiąc dziennikarzy z wszystkich najważniejszych światowych  mediów.   
W  trakcie szczytu prowadzone będą prace nad nowym porozumieniem na temat redukcji  gazów cieplarnianych, których co istotne największym emitentem są opalane  węglem brunatnym i kamiennym elektrownie. Konferencji towarzyszyć będzie  kilkadziesiąt imprez naukowych i  kulturalnych: spotkań, seminariów oraz warsztatów dotyczących tematyki zmian  klimatu i możliwości ograniczania ich skutków np. poprzez wycofanie się z  planów budowy nowych odkrywkowych kopalni węgla brunatnego i ograniczenie spalania  węgla.
Irena  Rogowska, wójt Gminy Lubin: – Z  zaproszenia do udziału w szczycie klimatycznym oczywiście skorzystam, traktuję  je jako wyraz wielkiego uznania dla działań ogólnopolskiej koalicji  przeciwników odkrywek  w obronie praw  człowieka i obywatela oraz kilkuletniej batalii mieszkańców naszego regionu o  uszanowanie wyników prawomocnego referendum z 2009 r. Opowiedzieliśmy się  wówczas przeciwko odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, głosując na „Nie”. Niestety  władze naszego kraju ulegają bezpardonowym naciskom lobby energetyczno-  węglowego i nie zamierzają jak na razie wycofać się z planów budowy nowych  kopalni oraz opalanych węglem elektrowni – jednych z największych trucicieli w  Europie. Mało tego – z końcem roku grozi mieszkańcom gmin położonych na złożu  węgla brunatnego „Legnica” wprowadzenie przez wojewodę dolnośląskiego ochrony  złoża skutkującego całkowitym zablokowaniem rozwoju naszych gmin.   
Właśnie  o tych problemach jako przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak –  Odkrywki Nie” mam zamiar opowiedzieć w trakcie prezentacji raportu  przygotowanego m.in. przez CEE Bankwatch Network zatytułowanego „Banking on Coal”. Bez ogródek przekażę międzynarodowej  opinii publicznej przyczyny konfliktu i prawdziwe intencje polskich władz.  Raport przygotowany CEE Bankwatch  Network, który zaprezentowany zostanie 13 i 15 listopada zawiera m.in. obszerny opis zmagań naszej Koalicji z  planowanymi odkrywkami w gminach Gubin i Brody (lubuskie), w Wielkopolsce oraz  opis działań Koalicji w regionie legnickim takich jak wizyta Komisji Petycji  Parlamentu Europejskiego z maja br. oraz ustalenia raportu z misji śledczej w  Polsce, która była następstwem Petycji jaką złożyłam w Parlamencie Europejskim  w 2010 r.   
(inf)