niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wzorowy Związek na niełatwe czasy

Poprzedni rok i rok 2023 były dla Związku Międzygminnego Ślęza-Oława latami trudnymi. Wojna w Ukrainie, inflacja
i konflikt na Bliskim Wschodzie spowodowały gwałtowny wzrost cen paliw i energii. Ponadto podwyższono płacę minimalną, co razem spowodowało renegocjacje umów z wykonawcami i znacznie podniosło koszty zbiórki i zagospodarowania odpadów. Najważniejsze jest to, że Związek dobrze poradził sobie z problemami – może przede wszystkim dlatego, że pracują w nim świetni fachowcy.

– Nie planujemy w tym, ani w roku 2024 wprowadzać żadnych podwyżek w opłatach – deklaruje dyrektor Biura Związku Andrzej Ćwiek. – Co więcej, utrzymując aktualną stawkę opłat, zamierzamy utrzymać na wysokim poziomie obecny zakres usług, a nawet zwiększyć go, wprowadzając taksówkę odpadową w gminie Borów, uruchamiając e-BOK, czyli możliwość wglądu właściciela w swoje konto, weryfikację zobowiązań i możliwość płatności. W gminie Siechnice pilotażowo zamontowano pojemnik na małe elektroodpady, żarówki i baterie, a w następnych latach planujemy takie pojemniki umieścić przy urzędach w każdej gminie członkowskiej, jak również przy szkołach podstawowych.

Dyrektor Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława Andrzej Ćwiek

To wszystko jest możliwe dzięki coraz lepszej ściągalności opłat i uszczelnieniu systemu.

– Mamy już dostęp do bazy PESEL, gminy członkowskie informują nas o nowych meldunkach oraz nowo powstałych nieruchomościach i zużyciu wody – wyjaśnia dyr. Andrzej Ćwiek. – A taksówka odpadowa pojedzie tylko do mieszkańca, który ma prawidłowo złożoną deklarację DO-1 i uregulowane płatności. Chcę także podkreślić, że prowadzenie egzekucji jest ostatecznością. Dlatego też wprowadziliśmy egzekucję miękką, polegającą na informowaniu właściciela nieruchomości o zadłużeniu – telefonicznie, e-mailem, SMS-em, a dopiero gdy jest to nieskuteczne, prowadzimy egzekucję administracyjną, właściwą, wysyłając upomnienie, a następnie – gdy jest to bezskuteczne – wystawiamy tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Pracownicy Związku Międzygminnego Ślęza-Oława

Za wnoszoną opłatę w ramach obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława właściciele nieruchomości zamieszkanych mają zapewniony: odbiór odpadów sprzed posesji, zagospodarowanie odpadów, zbiórki objazdowe, taksówkę odpadową, funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – wszystkie odpady bez limitu, każdy mieszkaniec może korzystać z dowolnego mPSZOK-u na terenie całego Związku, odbiór i zagospodarowanie leków z aptek i wyznaczonych punktów na terenie Związku, odbiór i zagospodarowanie strzykawek i igieł – PSZOK w Godzikowicach, zwiększanie częstotliwości odbioru poza harmonogramem, kampanie informacyjne, blankiety opłat, ulotki, plakaty, naklejki na pojemniki, edukację dotyczącą ochrony środowiska i gospodarki odpadami, darmową mobilną aplikację KIEDY WYWÓZ, a także obsługę administracyjną systemu. Warto również podkreślić, iż inne gminy i podobne związki w podobnej opłacie często ograniczają częstotliwość odbioru odpadów, ilość przyjmowanych odpadów oraz zakres usług. To np. brak zbiórek objazdowych, brak mPSZOK-u i m.in. wprowadzanie limitów oddawanych odpadów do PSZOK-u. Natomiast Związek Międzygminny Ślęza-Oława nie wprowadził żadnych ograniczeń w ilości oddawanych odpadów, kilka razy w roku organizuje w każdej z gmin mobilne PSZOK-i, także zbiórki objazdowe i taksówkę odpadową.

– Stawiamy również na edukację poprzez naszą stronę internetową, Facebook, mailing, aplikację KIEDY WYWÓZ, ulotki, plakaty, spotkania w szkołach i przedszkolach, a także bezpośredni kontakt z mieszkańcami podczas organizowanych przez gminy festynów i dożynek – zaznacza dyr. Andrzej Ćwiek.

S.G.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława utworzono w roku 2004 w celu prowadzenia wspólnej gospodarki wodno-ściekowej, a od lipca 2013 roku zajmuje się organizacją i nadzorem gospodarki odpadami komunalnymi. Początkowo było w nim 17 gmin, później 13, a obecnie Biuro Związku obsługuje 7 gmin członkowskich: Borów, Ciepłowody, Czernica, miasto Oława, Przeworno, Siechnice i Żórawina. Związek jest jednym z współudziałowców Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o., do którego trafia w celu zagospodarowania większość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości z terenu Związku. Na terenie Związku funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto dla gmin członkowskich Związku organizowane są mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (mPSZOK) oraz przynajmniej dwa razy w roku zbiórki objazdowe. W gminach Siechnice i Żórawina uruchomiono taksówkę odpadową, która w roku 2024 będzie także w gminie Borów.