czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wyzwania europejskich miast

Mobilność, agenda klimatyczna, zmiany demograficzne i aktywizacja obywatelska to najważniejsze wyzwania, z którymi europejskie miasta będą mierzyć się w najbliższych latach – wynika z Manifestu Burmistrzów, opracowanego podczas Szczytu Burmistrzów Miast Hanzeatyckich – inicjatywy zorganizowanej po raz pierwszy w historii Zjazdu Hanzy.

W połowie czerwca podczas 44. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Gdańsku ponad 50 burmistrzów i prezydentów miast z 14 europejskich krajów obradowało przy pięciu stolikach tematycznych dotyczących aktywizacji obywatelskiej, „nawigowania” zmianami demograficznymi, rozwiązań mobilności miejskiej, agendy klimatycznej oraz dziedzictwa hanzeatyckiego. Celem obrad było wypracowanie rekomendacji dla rozwoju lokalnych społeczności.

– Tematy wymyśliliśmy w Gdańsku, ale nasuwają się same – jak w przypadku aktywizacji obywateli. Rozmawialiśmy nie tylko o wzmacnianiu lokalnych społeczności, ale też o zaangażowaniu europejskim – podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która była gospodarzem stolika dotyczącego aktywizacji obywatelskiej.

Celem obrad było opracowanie Manifestu Burmistrzów – 10-punktowego programu dotyczącego między innymi: rozwoju zrównoważonej mobilności, wzmocnienia aktywności obywateli, a także postaw proekologicznych; racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi w planowaniu przestrzennym i urbanistyce; racjonalnej migracji jako odpowiedzi na problemy demograficzne oraz zachowania dziedzictwa hanzeatyckiego na rzecz rozwoju demokracji.

– Podzieliliśmy się ciekawymi rozwiązaniami. Zainteresowało nas holenderskie „Right to Challenge” – prawo do podejmowania wyzwań. Polega na tym, że jeżeli jakaś aktywność, np. dom kultury, jest prowadzona przez miasto, a ktoś powie, że zrobi to lepiej i przedstawi plan, to wtedy miasto na określony czas daje takiej organizacji czy grupie ludzi prawo do poprowadzenia tej placówki – wyjaśniła Dulkiewicz.

Dodała, że takie rozwiązanie jest wprawdzie ryzykowne, ale zarazem uczy odpowiedzialności i wychowuje do mechanizmów demokratycznych, a także pokazuje, że rządzenie miastem jest wyzwaniem, którym można dzielić się z mieszkańcami.

W myśl Manifestu Burmistrzów aktywizacja obywatelska ma inspirować obywateli do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za swoje wybory. W zakresie mobilności miejskiej manifest postuluje dokonanie zmian w kierunku zrównoważonego i niewykluczającego nikogo transportu miejskiego. Agenda klimatyczna skupiać się powinna na tworzeniu kompaktowych, energooszczędnych miast oraz wdrożeniu racjonalnej gospodarki wodnej. W ramach hanzeatyckiego dziedzictwa postuluje, aby miasta Hanzy poprzez wymianę poglądów, idei i rozwiązań stały się żywą szkołą demokracji.

W opinii Jolanty Murawskiej, od 1993 roku koordynatorki ds. Nowej Hanzy w Gdańsku, pomysł spotkania burmistrzów i prezydentów miast jest odpowiedzią na trudne tematy, jakie pojawiają się w Europie i które wymagają wypracowania drogowskazów dla przyszłej współpracy pomiędzy hanzeatyckimi miastami.

– Do Hanzy należą zarówno kilkunastotysięczne miasta, jak i kilkusettysięczne metropolie. Związek Hanzy to organizacja, dzięki której mniejsze miasta mogą skorzystać z doświadczeń większych, ale i te małe miasta też mają ciekawe rozwiązania i doświadczenia, którymi mogą się podzielić – zaznaczyła Murawska.

Dodała, że Zjazd Hanzy to również forum gospodarcze oraz forum Młodej Hanzy – grupy delegatów młodzieżowych miast hanzeatyckich, którzy dyskutują na temat wyzwań i problemów dotyczących sprawiedliwego handlu, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

PAP MediaRoom

Nowa Hanza

Nowa Hanza – związek miast partnerskich Europy Północnej założony w 1980 roku w holenderskim Zwolle. Celem tego związku jest rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. Nowa Hanza przejęła tradycje średniowiecznej Hanzy.

Lista Miast Polskiej Hanzy: Białogard, Braniewo, Chełmno, Darłowo, Elbląg, Frombork, Gdańsk, Goleniów, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Olsztyn, Słubice, Sławno, Słupsk, Stargard, Strzelce Opolskie, Szczecin, Toruń, Wrocław.