czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wymiana doświadczeń kluczem do ochrony dziedzictwa

Rola władz lokalnych w świetle nowelizacji ustawy o ochronie zabytków czy mechanizm działania Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – to tylko niektóre istotne zagadnienia z samorządowego punktu widzenia, które będą szeroko omawiane i dyskutowane w trakcie Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich odbywających się na początku listopada, podczas piątych Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

Targi Dziedzictwo od pięciu lat są miejscem spotkań reprezentantów różnych firm, środowisk oraz specjalizacji, zajmujących się ochroną i konserwacją zabytków, archiwizacją, muzealnictwem oraz bibliotekarstwem. Oferta wydarzenia jest skierowana także do samorządów.

Nowe rozwiązania

Wśród wystawców Targów Dziedzictwo znajdą się polscy i zagraniczni producenci oraz dostawcy sprzętu, narzędzi i usług wykorzystywanych w pracy konserwatorów zabytków, archiwów, muzeów i bibliotek. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami z zakresu ochrony zbiorów i konserwacji zabytków. Swoją ofertę przedstawią przedsiębiorstwa budowlane, producenci mebli do archiwów i bibliotek, sprzętu elektronicznego, przeciwpożarowego, wyposażenia biurowego, systemów magazynowych, a także dostawcy programów komputerowych czy firmy zajmujące się zarządzaniem dokumentacją.

Unikalny program

Na szczególną uwagę zasługuje jednak unikalny program merytoryczny, który powstaje we współpracy z najważniejszymi instytucjami oraz organizacjami branżowymi. W dyskusjach, sesjach tematycznych oraz debatach wezmą udział konserwatorzy, muzealnicy, bibliotekarze, archeolodzy, architekci oraz przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, administracji kościelnej oraz sektora prywatnego. W tym roku szczególne znaczenie dla przedstawicieli władz lokalnych będą miały kwestie związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków oraz mechanizmem działania Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Zostaną one poruszone m.in. podczas specjalnego panelu „Polskie prawo ochrony zabytków – propozycje zmian” zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Równie istotnych aspektów związanych m.in. z estetyką oraz ładem w przestrzeni publicznej czy zmian w centralnych i lokalnych strukturach urzędów konserwatorskich będzie dotyczył Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków współorganizowany przez Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Stowarzyszenie Starożytników oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Samorządowy obowiązek

Należy pamiętać, iż ochrona oraz opieka nad zabytkami należy do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie polskie gminy, miasta, powiaty i województwa są właścicielem około 20 proc. spośród ponad 70 tysięcy zabytków, 315 muzeów oraz ponad 8 tysięcy bibliotek publicznych w Polsce. Rola samorządowców w zachowaniu dziedzictwa kulturowego ma obecnie ogromne znaczenie nie tylko na podłożu kulturowym, ale także gospodarczym, tym bardziej że dysponują one większymi funduszami niż urzędy centralne, mogąc ubiegać się o środki unijne. To właśnie w trakcie takich spotkań jak Targi Dziedzictwo samorządowcy mają okazję do wymiany doświadczeń oraz prowadzenia licznych dyskusji mających na celu znalezienie optymalnych rozwiązań w kwestii ochrony, jak i opieki nad zabytkami, archiwami, księgozbiorami oraz miejscami badań archeologicznych.

(mtt)

Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 7-9 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp na targi jest bezpłatny, rejestracji można dokonać przez internet na stronie www.mttargionline.pl/Dziedzictwo2017. Więcej informacji na: www.targidziedzictwo.pl