piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wszystkie drogi prowadzą do Olesna

Rozmowa z burmistrzem Olesna Sylwestrem Lewickim

Przyszła pora na podsumowania i całoroczne oceny.

– Najważniejsze, że większość tegorocznych zamierzeń udało nam się zrealizować, aczkolwiek wystąpiły zdecydowane opóźnienia dotyczące realizacji zadań związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego i Lokalną Grupą Działania. Mieliśmy nadzieję, że rozpoczniemy te inwestycje jeszcze w tym roku, ale będą one przesunięte na rok przyszły.

Zatem projekty się opóźniły…

– …i jest kilkumiesięczna zwłoka dotycząca terminów podpisania umów z opolskim urzędem marszałkowskim, co skutkuje tym, że pewne prace są niemożliwe do wykonania zimą. Zaczniemy wiosną przyszłego roku na ostro. W związku z tym nasze plany inwestycyjne na rok 2018 znacznie się poszerzyły i zadań będzie naprawdę sporo.

A wracając do roku 2017…?

– W tym roku udało nam się zrealizować duże inwestycje drogowe, m.in. na osiedlu Walce, gdzie – korzystając z dofinansowania od wojewody i ze starostwa powiatowego – przeprowadziliśmy inwestycje za ponad 5,5 mln zł. A to przecież miejsce strategiczne, w którym zlokalizowanych jest ponad 600 domków jednorodzinnych. Zajęliśmy się tam przede wszystkim drogami i czterema rondami, ale również kanalizacją deszczową, chodnikami i wyniesieniami przejść dla pieszych. Planujemy również zrobić dodatkowe oświetlenie. Do tego dochodzą drogi wykonane na terenach wiejskich i wspólnie ze starostwem powiatowym zakończyliśmy dość strategiczna inwestycję – drogę łączącą Olesno z Kolonią Biskupską, bowiem zależy nam na odpowiednich standardach wszystkich dróg dojazdowych do stolicy naszej gminy. Dlatego też znacznie partycypujemy w kosztach drogowych inwestycji powiatowych i wojewódzkich, aby do Olesna można było jak najlepszymi drogami dojechać. A w przyszłym roku mają ruszyć prace projektowe i przetarg dotyczący obwodnicy Olesna, co ma duże znaczenie, bowiem zostanie ona zlokalizowana nieopodal węzła trasy szybkiego ruchu, która będzie przebiegać przez teren naszej gminy.

A poza zadaniami typowo infrastrukturalnymi?

– Zamierzamy przebudować naszą bibliotekę, a poza tym zamierzamy poszerzyć zakres funkcjonowania przedszkoli. Jest to projekt za około milion złotych, który pozwoli na wydłużenie ich czasu pracy, na dodatkowe zajęcia i wprowadzenie wyżywienia dla przedszkolaków, szczególnie na terenach wiejskich, czego do tej pory nie było. A ponadto otworzyliśmy dodatkowo dwa oddziały przedszkolne.

Jaki będzie przyszłoroczny budżet gminy Olesno?

– Będziemy na pewno realizować masę inwestycji drogowych i są to przedsięwzięcia wielomilionowe. Liczymy też, iż na rewitalizację naszego miasta otrzymamy duże wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Rewitalizacja Olesna będzie wiązać się m.in. z modernizacją mocno przestarzałego stadionu oraz promenady w centrum miasta, i tylko te dwie inwestycje pochłoną około 10 mln zł. Z naszych wstępnych porozumień – m.in. z urzędem marszałkowskim – wynika, że możemy liczyć na pięciomilionowe dofinansowanie. Ponadto zadania związane z niską emisją, budowa centrum przesiadkowego i kilka ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich i przebudowa ul. Wygodzkiej łączącej tereny naszej strefy aktywności gospodarczej z drogą krajową nr 11. Łącznie tylko na inwestycje potrzebujemy około 20 mln zł. Takiego wysokiego budżetu jeszcze w Oleśnie nie przerabialiśmy.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 wielu pełnych słońca chwil,

zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym, szczęścia w życiu osobistym

i dużo radości Mieszkańcom gminy Olesno i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

burmistrz Sylwester Lewicki i przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk