piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wspólny wysiłek, wspólna sprawa – Powiat Wrocławski w walce z pandemią

Epidemia koronawirusa COVID-19 w równym stopniu dotknęła już chyba nas wszystkich. Statystyki są nieubłagane, a potrzeba zacieśnienia współpracy i wzajemnej pomocy stała się teraz nie tyle koniecznością, co potrzebą i znakiem tych trudnych czasów. Z jakimi problemami mierzą się samorządy w związku z epidemią i jakie działania podejmują, by złagodzić jej skutki?

Głównym problemem ostatnich miesięcy stała się skuteczna ochrona zdrowia i życia mieszkańców, ale pojawienie się wirusa stało się przyczyną także wielu innych trudności, m.in. w sferze gospodarczej, w edukacji czy pomocy społecznej. Samorządy już od miesięcy cyklicznie wspomagają walkę z koronawirusem, starając się działać na wielu płaszczyznach. Nie tylko wyposażają jednostki i służby odpowiedzialne za walkę z pandemią w niezbędne środki ochrony osobistej, ale również wspierają je finansowo.

24 listopada br. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu miało miejsce uroczyste i symboliczne przekazanie czeków dla wrocławskich szpitali. Na walkę z COVID-19 Powiat Wrocławski przekazał tym razem 700 tysięcy złotych. W spotkaniu udział wzięli: Marcin Krzyżanowski – wicemarszałek województwa dolnośląskiego, któremu Roman Potocki – starosta Powiatu Wrocławskiego wręczył czek na kwotę 300 tys. zł z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza, gdzie powstanie oddział dla kobiet ciężarnych zakażonych COVID-19. Symboliczny czek na kwotę 400 tys. zł z rąk Piotra Chmurzyńskiego – przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego oraz Andrzeja Szawana – wicestarosty Powiatu Wrocławskiego odebrał Piotr Pobrotyn – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – z przeznaczeniem na wsparcie dla tymczasowego szpitala przy ul. Rakietowej, w którym leczyć się będą osoby zakażone COVID-19.

Mając na uwadze wsparcie w kwocie 680 tys. zł, jakiego Powiat Wrocławski wraz z gminami udzieliły wiosną tego roku, oraz przekazanej dotychczas pomocy rzeczowej dla jednostek powiatowych – całkowita kwota płynąca z Powiatu Wrocławskiego na walkę z COVID-19 wyniosła już prawie 1,5 mln zł.

Na jaką pomoc, oprócz finansowej, mogą liczyć służby wspierające walkę z COVID oraz jednostki powiatowe? W celu zapewnienia skutecznego działania służb jeszcze pod koniec kwietnia pomoc w postaci materiałów i środków dezynfekujących dotarła do jednostek powiatowych oraz policji. Zestaw masek z filtrem FFP3 otrzymała Komenda Miejska Policji, a środki ochrony osobistej – OSP.

Kolejne jednostki, którym przekazano zestawy masek i płynów do dezynfekcji, to Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, Powiatowy Urząd Pracy oraz zawodowa piecza zastępcza i seniorzy. W ramach realizowanego projektu unijnego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w październiku zapoczątkowano przekazywanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej przedstawicielom rodzin zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich. Otrzymane wsparcie posłużyć ma bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Wsparcie otrzymała także sfera opieki społecznej z terenu powiatu wrocławskiego – wobec trudnej sytuacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach, w związku z wykryciem zakażeń koronawirusem wśród personelu, władze Powiatu Wrocławskiego podjęły także szereg działań pomocowych. Decyzją starosty Romana Potockiego w październiku została tam dostarczona pierwsza partia środków ochrony osobistej z rezerw materiałowych starostwa, a następnie przekazano kolejne materiały: ręczniki jednorazowe, kombinezony ochronne i termometry.

– Pomimo, że ZOL w Wierzbicach nie jest bezpośrednio nadzorowany przez Powiat Wrocławski, bardzo leży nam na sercu dobro jego podopiecznych i personelu, dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację – mówił starosta Roman Potocki. – Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli za wszelkie oddolne inicjatywy niosące pomoc placówce. Jest to dowód na to, że w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć i pomagać najsłabszym.

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki, środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji zostały dostarczone również do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach.

Czas pandemii sprawił, że ludzie zostali uwięzieni ze swoimi problemami we własnych domach. Czy władze powiatu znalazły sposób na wsparcie w tym zakresie swoich mieszkańców?

Epidemia i wynikająca z niej izolacja społeczna to szczególnie trudny czas głównie dla rodziców, dzieci i osób starszych. Dlatego też uruchomiony został telefon wsparcia dla nauczycieli i rodziców, porad udzielają pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu. W Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich ruszyła natomiast akcja „Twórczy Pakiet dla Seniora”, by stworzyć szanse na podtrzymanie relacji i kontaktów z seniorami oraz umożliwić choć częściowe zaspokojenie ich potrzeb psychospołecznych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z zachorowaniami na COVID-19 zainicjowano także stworzenie banku rezerw kadrowych na wypadek braku pracowników w placówkach opieki całodobowej na terenie powiatu wrocławskiego, a w trosce o dobro klientów oraz pracowników urzędu przygotowano krótki poradnik „Jak można załatwić sprawy w urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu”, który dostępny jest na stronie www.powiatwroclawski.pl.

– Najbliższy czas będzie trudny dla nas wszystkich, ale przez wspólne zaangażowanie i wzajemną wyrozumiałość na pewno podołamy wyzwaniom nowej rzeczywistości – podsumował starosta Roman Potocki.