czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wsparcie dla opolskich zabytków

Na czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego rozstrzygnięty został między innymi nabór wniosków na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich dotyczących zabytków, wpisanych do rejestru.

W marcu do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki złożono 61 wniosków na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Komisja, powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego, oceniła złożone wnioski. Do podziału pomiędzy wnioskodawców było 400 tysięcy złotych, dlatego po ocenie do realizacji wybrano 23 najwyżej ocenione wnioski.

– Te pieniądze pomagają w systematycznej poprawie stanu technicznego obiektów zabytkowych w całym regionie. Efektem tych prac jest zawsze podnoszenie walorów kulturowych i turystycznych Opolszczyzny – mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.

W tym konkursie pieniądze otrzymują m.in. parafie i samorządy lokalne, a dzięki nim nowy blask odzyskują często drobne, ale niezwykle cenne sakralne lub pałacowe obiekty zabytkowe. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia tego naboru i przyznania dotacji zgodnie z wyborem komisji.

Dzięki tej decyzji przeprowadzone zostaną m.in. prace przy kolejnym etapie konserwacji mauzoleum rodziny von Schaffgotsch w Kopicach, będzie wymiana stolarki okiennej w pałacu w Żyrowej, kolejny etap remontu dawnego klasztoru Norbertanek w Czarnowąsach, prace prowadzone będą też w kościołach – m.in. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach, kościele parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej, kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu, kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie, kościele pw. św. Urbana w Głębinowie oraz kościele cmentarnym pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy. Pełna lista dotacji dostępna jest na stronie internetowej www.opolskie.pl.

(umo)