środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wsparcie dla nauczycieli

W dniu 27 stycznia br. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”. Obecni na niej byli dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie oraz przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wrocławskiego.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działalnie 3.5. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrocławskim oraz stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2015 roku.

Na spotkaniu, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, gości przywitał starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki, a następnie zarządzający projektem Michał Iwan, dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, przybliżył założenia teoretyczne i cele projektu.

W dalszej części konferencji głos zabrała dyrektorka Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie Krystyna Adaśko, która przedstawiła zebranym przykłady dobrej praktyki w realizowanym od roku tożsamym projekcie w powiecie wołowskim.

Konferencję zakończyły informacje organizacyjne, pytania i dyskusja.

Michał Iwan