czwartek, 22 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wrocławskie muzea. Nie ma czasu na nudę

Wydarzenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach od 12 do 17 czerwca, to zbiór wydarzeń wśród których na pewno znajdziemy coś interesującego.

Poniżej publikujemy kalendarium tego, co proponują wrocławskie placówki muzealne. Jest w czym wybierać, a niektórych wydarzeń po prostu przegapić nie wolno. Tym bardziej, że coś dla siebie znajda i dorośli, i dzieci.

12.06, g. 11:00

Dzieło a materia

Warsztaty dla seniorów

Prowadzenie: Iwona Gołaj

W latach 60. XX wieku polscy artyści uczestniczyli we wspólnym dla całej światowej awangardy procesie roz­szerzania granic sztuki. Dla wielu z nich obraz przestał być „powierzchnią płaską pokrytą kolorami w określo­nym porządku”, a zyskał formę „przedmiotu”. Uwaga

uczestników warsztatów skierowana zostanie właśnie na tego rodzaju dzieła, a tworzone prace inspirowane będą tym sposobem myślenia.

Wstęp wolny
Zapisy: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.art.pl
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

13.06, g. 12:00

Środa na stałe(j)

Oprowadzanie po wystawie stałej

W każdą drugą środę miesiąca Muzeum Etnograficzne zaprasza na oprowadzanie po wystawie stałej. Zwiedza­jący będą mieli okazję posłuchać historii niezwykłych zabytków prezentowanych na tej ekspozycji, takich jak na przykład ule figuralne, czepce dolnośląskie czy malar­stwo dewocyjne.

Wstęp z biletem na wystawę stałą

Miejsce: Muzeum Etnograficzne

14.06, g. 11:00

Oprowadzania czwartkowe w języku hiszpańskim

Oprowadzanie w języku hiszpańskim po wystawie „Sztuka Wicekrólestwa Peru”.

Wstęp z biletem na wystawę czasową
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

15.06, g. 17:00

W piątek o piątej Oprowadzanie po wystawie czasowej „Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie kąsa. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady”. Wstęp z biletem na wystawę czasową
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

16.06, g. 12:00

Pejzaż polski w twórczości Juliana Fałata

Wykład Sebastiana Huczyńskiego

Wykład będzie poświęcony wybranym pracom pej­zażowym Juliana Fałata. Zostaną omówione obrazy przedstawiające widoki poszczególnych miast, m.in.: To­runia czy Krakowa, oraz widoki z ulubionej miejscowości artysty – Bystrej. Zaprezentowane zostaną także dzieła wykonane za pomocą techniki akwareli, którą artysta opanował do perfekcji. Prelegent przybliży słuchaczom ciekawostki z życia rodzinnego artysty oraz pracy za­wodowej związanej z piastowaniem stanowiska rektora dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

w Krakowie.

Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

16.06, g. 13:30

Spotkanie dwóch światów. Kultura ludów andyjskich w sztuce i życiu codziennym Wicekrólestwa Peru
Wykład prof. dr. hab. Józefa Szykulskiego z Instytutu Archeologii UWr

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Sztuka Wicekrólestwa Peru”

Prof. dr hab. Józef Szykulski to doświadczony specjali­sta z zakresu archeologii Ameryki Południowej, uznany w kraju i za granicą. Badacz, nazywany niekiedy wro­cławskim Indianą Jonesem, przybliży słuchaczom pro­wadzone m.in. przez wrocławskich naukowców wykopa­liska w Peru i opowie o niezwykłej kulturze i codziennym życiu ludów andyjskich.

Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

16.06, g. 15:00

Hierofania śląska. Sztuka hrabstwa kłodzkiego

Wykład Elżbiety Berendt

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Sztuka Wicekrólestwa Peru”

Sakralna sztuka Wicekrólestwa Peru i sztuka hrabstwa kłodzkiego w warstwie ikonograficznej zdradzają liczne podobieństwa, dowodzą słuszności tezy o przenikaniu się tradycji chrześcijańskich i miejscowych. Hierofania – kluczo­we pojęcie teorii religii M. Eliadego – podobnie jak w Peru, także w naszym najbliższym otoczeniu przekraczała granice wyznaczone katolickim kanonem ikonograficznym, stając się częścią swoistego misterium krajobrazu. Zbiory Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu będą podstawą do zapre­zentowania sztuki ziemi kłodzkiej jako lokalnej i uniwersalnej oraz przede wszystkim niezwykle twórczej.

Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Etnograficzne

17.06, g. 11:00

Rzeźba współczesna. Od Brancusiego do land artu

Wykład Iwony Gołaj

Wykład będzie próbą przedstawienia obiektu w prze­strzeni w kalejdoskopie zmian stylowych w sztuce XX i XXI wieku. Podążając za wybranym motywem (np. pary kochanków w wydaniu Henry’ego Moore’a, Brancusiego czy Jacques’a Lipchitza), prelegentka wytłumaczy różni­ce w traktowaniu formy przez poszczególnych artystów.

Wstęp z biletem za 5 zł
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

Dla dzieci:

16.06, g. 10:30

Pancernik, arkebuz i ozdoby z piór

Zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 5–12 lat

Prowadzenie: Barbara Przerwa

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Sztuka Wicekrólestwa Peru”

W czasie spotkania dzieci zwiedzą wystawę czasową „Sztuka Wicekrólestwa Peru” . Szczególną uwagę zwrócą na wyroby ze srebra wykonywane z wielkim kunsztem przez Indian. Zastanowią się również, dlaczego Archa­nioł Michał uzbrojony jest w arkebuz, a także poszukają indiańskich pióropuszy. W czasie zabawy plastycznej stworzą skarby peruwiańskie z piórek i srebrnej folii.

Wstęp z biletem za 3 zł
Zapisy: tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.pl
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

16.06, g. 11:00

Zabawa w tytuły

Warsztaty dla dzieci 6–10 lat

Prowadzenie: Iwona Gołaj

Uczestnicy spotkania po wspólnym obejrzeniu wystawy „Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie kąsa. Tadeusz Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady” dowiedzą się, co oznaczają trudne i nieużywane już dzisiaj słowa, takie jak: frejlina, galant czy dusery. Spróbują również nadać tytuły oglądanym obrazom i rysunkom. Jeśli okaże się,

że te wymyślone nazwy nie będą przypominać podpisów pod dziełami, to nie szkodzi, bo przecież to tylko zabawa – zabawa w tytuły!

Wstęp z biletem za 3 zł

Zapisy: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.art.pl
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

17.06, g. 10:30, 12:00, 14:00, 15:30

Mozaika Muzealna na kolorowo

Zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 3–5 lat (10:30 i 14:00), 6–9 lat (12:00 i 15:30)

Prowadzenie: Barbara Przerwa

Kolorów w muzeum nigdy nie brakuje. Dla każdego coś miłego! To będzie ostatnie spotkanie z cyklu MOZAIKA MUZEALNA – tym razem NA KOLOROWO! Podsumu­jemy nasze wiadomości o barwach, będziemy układać wierszyki i rozwiązywać rebusy o kolorach. Na koniec spotkania stworzymy barwny kolaż inspirowany obraza­mi słynnej malarki Olgi Boznańskiej, patronki cyklu.

Wstęp z biletem za 15 zł
Zapisy: tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.art.pl
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

17.06, g. 12:00

Tradycje Peru – wielkanocne pochody i czerwcowe Święto Słońca

Warsztaty dla dzieci w wieku 5–12 lat

Prowadzenie: Marta Derejczyk

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Sztuka Wicekrólestwa Peru”

Warsztaty przybliżą dzieciom barwne tradycje Peru, w których wierzenia dawnych Inków spotykają się z miejscową ludową sztuką i religijnością. Podobnych wątków poszukamy również w śląskich obrazach malo­wanych na szkle. W drugiej części spotkania uczestnicy stworzą kolaże z kolorowej mieszanki różnorodnych elementów i przy wykorzystaniu różnych materiałów i technik.

Wstęp wolny
Zapisy: tel. 71 344 33 13 lub muzeum@muzeumetnograficzne.pl
Miejsce: Muzeum Etnograficzne