środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wrocław: Zrównoważony rozwój powiatu

Podstawową misją każdego samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a także dbanie o zrównoważony rozwój obszaru. O tym, w jaki sposób władzom powiatu wrocławskiego udaje się pogodzić te dwa elementarne zadania, rozmawiamy ze starostą ROMANEM POTOCKIM.

Panie starosto, niedawno w siedzibie starostwa miała miejsce uroczystość rozdania stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego. To już XV edycja tego programu.

– Rzeczywiście, program został zainicjowany dokładnie 15 lat temu. Dotychczas skorzystało z niego 258 stypendystów. Przypomnę, że stypendia przyznawane są zamieszkałym na terenie powiatu wrocławskiego szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych w trzech kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej. Poprzez stypendia staramy się wspierać naszych młodych mieszkańców, pomagając im przezwyciężać materialną barierę dostępu do edukacji. Nasz mecenat jest więc taką małą cegiełką włożoną w rozwój ich talentów i edukacji. Poza finansowym wsparciem, w tym roku część naszych stypendystów będzie miała okazję uczestniczyć w seminarium europejskim w Miluzie organizowanym z udziałem przedstawicieli ośmiu krajów Unii Europejskiej. To jeden z wielu projektów realizowanych z naszym francuskim partnerem z Departamentu Górnego Renu. W seminarium udział wezmą również przedstawiciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach i nr 3 w Sobótce.

Pomimo że powiat wrocławski sprawuje nadzór nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym, jego projekty edukacyjne obejmują również uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

– Przykładem takiego projektu jest prowadzony obecnie cykl warsztatów ekologicznych w Borzygniewie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. W tym roku w warsztatach uczestniczy aż 1000 uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z powiatu, natomiast w ciągu dotychczasowych trzech edycji skorzystało z niego około 3000 młodych mieszkańców powiatu.

Edukacja ekologiczna jest bez wątpienia ważnym elementem zrównoważonego rozwoju powiatu, ale nie mniej ważne są inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

– Dokładnie wczoraj miałem okazję reprezentować powiat wrocławski przy podpisaniu dwóch ostatnich umów na roboty budowlane w ramach „Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego – II etap” projektu „Budowa kanału ulgi Odra – Widawa”. Projekt „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego” jest elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa około 650 tysięcy osób, mieszkańców Wrocławia oraz terenów sąsiadujących. Projekt realizowany jest łącznie na terenie siedmiu gmin: Wrocław, Siechnice, Oława, Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała.

W ostatnich dniach było głośno o powiecie z uwagi na przyznany mu tytuł Lidera Gospodarki w dolnośląskiej edycji plebiscytu Euro-Powiat.

– To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest powiatom w uznaniu za ich osiągnięcia w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla inwestorów oraz skuteczną promocję inwestycyjną powiatu. Jest to jedno z ważniejszych zadań samorządów, bowiem skuteczność działań w tym obszarze ma swoje przełożenie na miejsca pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia mieszkańców. Ponadto sprzedaż terenów inwestycyjnych stanowi istotne źródło dochodów powiatu. Zyski ze sprzedaży przeznaczane są w dużej mierze na inwestycje służące na przykład poprawie infrastruktury drogowej w powiecie. Dlatego tak ważna jest skuteczna strategia promocji inwestycyjnej. Przyznany powiatowi tytuł Lidera Gospodarki świadczy o wysokiej ocenie naszych działań w tym obszarze.