środa, 21 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wisznia Mała: Wózek ciągnęliśmy w jednym kierunku

Rozmowa z Jakubem Bronowickim, wójtem gminy Wisznia Mała

Proszę ocenić ostatnią kadencję samorządową w gminie Wisznia Mała.

– Nie wiem jak inni, ale ja jestem bardzo zadowolony z tych czterech ostatnich lat naszej pracy, bowiem udało się nam w niektórych sferach gminnego życia zdziałać więcej niż założyliśmy. Oczywiście są też takie sprawy, w których chciałoby się zrobić więcej, ale czynniki niezależne od naszego gminnego samorządu nie pozwoliły nam na przeprowadzenie niektórych zadań. Chcę przede wszystkim podkreślić, że świetnie współpracowało się nam z mieszkańcami gminy, całą naszą lokalną społecznością i jest to naprawdę budujące. Ludzie u nas z jednej strony są wymagający, a z drugiej zaś wyrozumiali, bowiem zdają sobie dobrze sprawę z tego, ile jesteśmy w stanie zrobić na ich rzecz. A ponadto mieszkańcom jestem bardzo wdzięczny także za to, że odpowiadają na nasze apele i podatki z PIT-u starają się płacić tutaj gdzie mieszkają, czyli w gminie Wisznia Mała. To naprawdę pomaga w tym, aby gmina dobrze się rozwijała, przede wszystkim pod względem inwestycyjnym.

Zaznaczył pan, że w niektórych sferach zdziałaliście więcej niż wcześniej zakładaliście…

– …przede wszystkim w oświacie, która – kolokwialnie mówiąc – była dla nas najtrudniejsza do udźwignięcia. To zadania kosztochłonne, a ponadto mamy ograniczone możliwości co do naszej infrastruktury oświatowej. Zatem kosztuje to ogromne pieniądze, a przy tym trzeba było zapewnić opiekę najmłodszym – przedszkolakom oraz teraz dzieciom, które mają trafić do żłobka. To nam się udało i zrobiliśmy naprawdę więcej niż się wcześniej spodziewaliśmy. Wszystko dlatego, że zbudowaliśmy odpowiedni system finansowania dzieci w przedszkolach i żłobkach. Chcę też podkreślić, że mamy duże, własne przedszkole, które powstało z byłej szkoły podstawowej i to na pewno rozszerzyło nasze możliwości.

A jak się panu współpracowało z Radą Gminy Wisznia Mała?

– To widać chyba po efektach. Jeśli nie ma dobrej współpracy między włodarzem gminy – prezydentem, burmistrzem lub wójtem – a radnymi, to nie ma dobrej roboty. Jest za to wolniej, mniej i nerwowo. Mam już na tyle samorządowego doświadczenia, że z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, iż zgoda w samorządzie jest jednym z podstawowych autorów sukcesów gmin. Oczywiście, ludzie są różni, potrzeby są różne, każde sołectwo ma jakieś priorytety, ale nam się udało normalnie się dogadywać, zawsze szukać konsensusu dla dobra całej naszej społeczności i ciągnąć ten gminny wózek w jednym kierunku.

Co w ostatniej kadencji było dla was najważniejsze pod względem infrastrukturalnym?

– Przede wszystkim inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, drogowe i oświatowe.

W jakim kierunku, pańskim zdaniem, powinna rozwijać się gmina Wisznia Mała i co dla waszej społeczności będzie najważniejsze w najbliższych kilku latach?

– Nie będę odkrywczy, gdy powiem, że powinniśmy zakończyć to, co już rozpoczęliśmy. Jeśli chodzi o kanalizację, to przed nami jest realizacja ogromnego projektu budowy kanalizacji w trzech miejscowościach. Zadanie to rozpoczęte zostanie na pewno w następnej kadencji i jesteśmy do tego przygotowani, ale z powodu skali tej inwestycji nie uda się go zbyt szybko ukończyć, także z powodów finansowych.

Ale jak mówił Konfucjusz, „każda, najdłuższa nawet droga rozpoczyna się od pierwszego kroku”…

– …i my ten krok już zrobiliśmy. Teraz trzeba dreptać pod górkę dalej.

A co pan powie mieszkańcom gminy Wisznia Mała przed wyborami, aby poparli pana w wyborach na wójta…

– …że mam odpowiednie doświadczenie życiowe i samorządowe, które predysponują mnie do tego, abym mógł dalej wójtować w naszej gminie. Poza tym ludzie wiedzą jak pracuję, jakim jestem człowiekiem i że mogą mi nadal ufać. A ja zrobię wszystko, aby nie zawieść tego zaufania i jeśli mnie wybiorą, to nadal będę pracować na ich rzecz najlepiej jak potrafię.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze inwestycje realizowane w gminie Wisznia Mała w latach 2010-2014 (na inwestycje przeznaczono w tym czasie 22 249 393 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 12 524 982 zł)

• Budowa stacji uzdatniania wody w Machnicach. • Budowa świetlicy wiejskiej w Mienicach. • Przebudowa szkoły podstawowej na przedszkole w Strzeszowie. • Dostosowanie budynku komunalnego, w którym mieścił się ośrodek zdrowia, na budynek biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. • Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku Krzyżanowice – Cienin – Skarszyn.  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D w Strzeszowie. • Remont drogi powiatowej nr 1368D Malin – Kryniczno. • Przebudowa ul. Leśnej i Na Kolonii w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej. • Remont drogi powiatowej nr 1369D wzdłuż ul. Strzeszowskiej w Szewcach. • Wykonanie 100 metrów muru oporowego i chodnika wraz z balustradą przy drodze wojewódzkiej nr 342 w Szewcach. • Remont drogi gminnej w Ligocie Pięknej. • Wykonanie sieci kanalizacyjnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej. • Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (zadanie w trakcie realizacji). • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Psarach i oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. • Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 4730 m wraz z wybudowaniem 185 przyłączy. • Montaż oświetlenia drogowego w Ligocie Pięknej, Pierwoszowie, Ozorowicach, Szymanowie i Malinie. • Utworzenie nowych placów zabaw w Piotrkowiczkach, Ligocie Pięknej, Strzeszowie, Szewcach i Wiszni Małej. • Ogrodzenie placów zabaw w Krzyżanowicach, Malinie, Szymanowie i Ozorowicach. • Utworzenie placu zabaw w Wiszni Małej. • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach i rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej. • Wykonanie infrastruktury peronowej wraz z wiatą przystankową, parkingu i oświetleniem dla szynobusu relacji Wrocław – Trzebnica.  Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. • Budowa szatni sportowej na boisku w Szymanowie. • Adaptacja budynku przedszkolnego na siedzibę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wiszni Małej. • Projekt „E-Urząd Wisznia Mała” i „Cyfrowa Szkoła” w Psarach. • Oczyszczenie, odchwaszczenie i odkrzaczenie zabytkowego parku w Malinie.