czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Wisznia Mała: Szans nie zmarnujemy

Rozmowa z Jakubem Bronowickim, wójtem gminy Wisznia Mała

Rozmawiamy na początku stycznia roku 2015, to mogę już chyba spytać o budżet waszej gminy.

– Jeszcze w ubiegłym roku w grudniu mieliśmy sesję budżetową, Rada Gminy Wisznia Mała uchwaliła tegoroczny budżet, który jest taki, jak zakładaliśmy we wstępnym projekcie. Takie same są jego priorytety i główne założenia, a w tym budżecie szczególnie chodziło nam o to, aby połączyć w nim stare z nowym. Stare, czyli wykorzystanie pieniędzy z mijającej już unijnej perspektywy finansowej, a nowe to nasze przygotowania do składania projektów związanych z nowym programowaniem unijnym na lata 2014-2020. Tych nowych szans rozwojowych na pewno nie zmarnujemy.

Zanim będzie można sięgnąć po nowe unijne granty, trochę czasu upłynie, a nabory może zaczną się pod koniec tego roku.

– Dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, ale musimy być przygotowani, a nie działać na ostatnią chwilę, bowiem o te środki starać się będą wszystkie samorządy.

Co was będzie najbardziej interesować – czy Regionalny Program Operacyjny, czy też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich?

– Będą nas interesować wszystkie programy, które okażą się dla nas potrzebne i dostępne, łącznie z dużym krajowym Programem Infrastruktura i Środowisko. Krótko mówiąc, mamy nadzieję sięgać po pieniądze ze wszystkich źródeł.

Ale są przecież ograniczenia, m.in. środki własne. Aby dobrze skorzystać z tych unijnych szans, trzeba mieć szerokie pole własnych zdolności finansowych.

– Na pewno jest to jeden z warunków, aby można było sobie pozwolić na inwestowanie i dlatego dzisiejsza nasza rozmowa jest dobrą okazją, by poprosić naszych mieszkańców o to, aby rozliczali się z PIT-u w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy.

Trzeba także trzymać w roku 2015 odpowiednią dyscyplinę finansową

– …bowiem każda nasza złotówka jest potem kilkakrotnie pomnażana i takie właśnie mamy doświadczenia z minionej już kadencji. Na dwadzieścia kilka milionów złotych przeznaczonych na inwestycje w tym czasie, ponad połowa trafiła do gminy z zewnątrz. A gdybyśmy nie mieli tych swoich pieniędzy budżetowych, to nie mielibyśmy najmniejszych szans na pozyskanie takich środków.

W minionej kadencji gmina Wisznia Mała rozwijała się bardzo dobrze i w sposób zrównoważony, odnosząc dużo sukcesów, także w wielu ogólnopolskich, samorządowych rankingach. Sukcesy te budowała również zgodna współpraca władz gminy z jej radą.

– Z nadzieją, że nadal będziemy zgodnie współpracować wchodzimy w następną kadencję. Każdy radny został wybrany
w swoim okręgu wyborczym, ale jeśli nie będzie patrzył na rozwój gminy jako całości, to – moim zdaniem – nic dobrego nie osiągnie. Każdy z radnych został wybrany do rady gminy, a nie do rady któregoś z sołectw i warto schować partykularne interesy dla dobra całej społeczności. Radni nie powinni o tym zapominać, bowiem w innym wypadku trudno im będzie osiągnąć jakiekolwiek cele. Rozwój gminy związany jest nieodłącznie z realizacją inwestycji i jeśli wokół tego nie będzie konsensusu, to trudno będzie zrobić cokolwiek dobrego.

Dzisiaj jest 2 stycznia. Droga z Wrocławia do Wiszni Małej nie była rano zatłoczona, ale właśnie droga S5 będzie w przyszłości strategicznym kluczem rozwojowym gminy. Ta trasa w przyszłości z pewnością zmieni waszą gminę. Oczywiście jeśli powstanie.

– Rzeczywiście, dla naszego samorządu ta kadencja będzie pod znakiem wielkich inwestycji rządowych. Prace przy S5 już ruszyły, bowiem na trasie przyszłej drogi trwają prace archeologiczne poprzedzające zawsze tak duże inwestycje. Jest już wyłoniony wykonawca i trzymamy mocno kciuki, żeby udało mu się wykonać wszystko terminowo. To zadanie wpisane jest na rządową listę indykatywną inwestycji i jest przedmiotem kontraktu wojewódzkiego.

Zatem wszystko wskazuje na to, że ta ważna trasa powstanie…

– …że już musi powstać.

Ale że już jest, to najpewniej powiemy wtedy, gdy droga już będzie.

– To prawda, tym bardziej że doświadczenia lat ubiegłych nie były zbyt optymistyczne. Ale na początku roku warto patrzeć optymistycznie, tym bardziej że dzisiaj wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż inwestycja posuwa się do przodu i jest realizowana. Poza tym trwa przebudowa gazociągu przecinającego naszą gminę, który będzie miał dużo większą średnicę, co ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a na wiosnę ruszy budowa obwałowań rzeki Widawy. To na pewno zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, przede wszystkim w południowej części gminy Wisznia Mała.

Zatem większego bezpieczeństwa i spełnienia wszystkich ambitnych planów w roku 2015 życzy panu i całej waszej społeczności redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Rada Gminy Wisznia Mała

Małgorzata Ottenbreit (przewodnicząca), Józefa Bebłocińska, Janina Drabiak, Dorota Konieczna-Kujawa, Maciej Łamasz, Sylwia Miziniak, Łukasz Ozimek, Ernest Pociejowski, Jerzy Puchacz, Stanisław Skotny, Piotr Stawiński, Sebastian Stoga, Władysław Synowiec, Jerzy Szczerbik, Tomasz Szkolny


 

Wielu sukcesów, wiele szczęścia, zdrowia, spełnionych marzeń,

wiele pogody ducha i z radością podejmowanych wyzwań

u progu nowego roku 2015

Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzy

wójt Jakub Bronowicki